„Na svatého Řehoře čáp letí přes moře“ – platí to stále?

Praha, 12. 3. 2018. Podle prastaré pranostiky, kterou zná většina z nás, by čápi právě dnes měli přelétat moře a my bychom je mohli v následujících dnech čekat doma na hnízdech. Při pohledu na mapu čapích hnízd na cap.birdlife.cz ale zjistíme, že zvláště v západní části země jsou již některá hnízda obsazena, zatímco Morava zůstává zatím bez čápů. Jak to bude dál a co za tím stojí? Pomozte ornitologům sledovat jejich přílet. Pozorujte hnízda ve svém okolí a datum, kdy se poprvé objeví, zadejte na cap.birdlife.cz!

Continue reading „„Na svatého Řehoře čáp letí přes moře“ – platí to stále?“

Testujeme novou mobilní aplikaci k Jaro ožívá

Na světě je nová mobilní aplikace Ptačí migrace! Přiblíží dětem neuvěřitelný fenomén ptačí migrace na příběhu 5 druhů z Jaro ožívá. Upoutá děti svojí kouzelnou grafikou a velice jednoduchou formou jim představí koloběh ptačího stěhování. Děti hledají posloupnost mezi obrázky z jejich života a prostředím, ve kterém se odehrávají. Seznámí se i s nebezpečím, ketré na jednotlivé druhy po cestě čeká. Aplikace bude součástí vzdělávacích materiálů, které právě vznikají za spolupráce všech partnerů projektu na půdě Univerzity v Gdaňsku.

Zatím máme testovací verzi, která vznikla jako součást projektu Skrze přírodu k lepšímu životu, podpořeným programem Erasmus +. Těšte se na ostrou verzi!

Gabriela Dobruská

 

 

 

Zabezpečte skla a zapojte se do soutěže!

Zabezpečte skla ve svém okolí! Aspoň jedno. Zkuste najít na budově školy nebo i jinde místo, kde se nejvíce zrcadlí okolní stromy nebo kde je vidět skrz budovu, a toto místo zabezpečte. Pošlete nám alespoň 3 fotky své realizace (před, po a ilustrační – viz níže) spolu se slovním popisem co, proč a jak jste udělali, na adresu dobruska@birdlife.cz do 10. června 2018. Continue reading „Zabezpečte skla a zapojte se do soutěže!“

Aktuální stav populace chocholouše obecného v Mladé Boleslavi

Chocholouš obecný je jedním z nejrychleji mizejících ptačích druhů ve střední a západní Evropě. Prudký populační pokles se nevyhnul ani České republice. Zatímco v letech 1973–1977 bylo na našem území prokázáno hnízdění chocholouše v 55 % mapovacích čtverců, při posledním mapování hnízdního rozšíření ptáků v letech 2014–2017 bylo hnízdění chocholouše doloženo již pouze ve 4 % našich kvadrátů. Většina aktuálních hnízdišť chocholouše se nalézá na jižní Moravě. V Čechách je pravidelné hnízdění hlášeno již pouze z několika izolovaných míst v Polabí a na Mladoboleslavsku. Continue reading „Aktuální stav populace chocholouše obecného v Mladé Boleslavi“

Úspěchy podrobného mapování hnízdního rozšíření ptáků ptačí oblasti Českobudějovické rybníky a výzva pro poslední sezónu

Jarní západ slunce na Vrbenských rybnících u Českých Budějovic, foto: Vojtěch Kubelka.

Ptačí oblast (PO) Českobudějovické rybníky je mezi ornitologickou veřejností relativně dobře známé malebné území v srdci jižních Čech, rozkládající se na více než 60 km2 od Českých Budějovic až po Dívčice. Téměř 50 rybníků různých velikostí je lemováno dubovými hrázemi, obklopeno zemědělskou krajinou, mokřady, rozvolněnou zelení i lesními celky a několika vesnicemi (Šebestián & Brinke 2009, Kloubec et al. 2015).

PO Českobudějovické rybníky byla vyhlášena pro ochranu hnízdících populací kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax), rybáka obecného (Sterna hirundo) a slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula), dále pro husu velkou (Anser anser) jako letní i podzimní shromaždiště a kopřivku obecnou (Anas strepera) jako významná jarní tahová zastávka (Hora et al. 2010, Šebestián & Brinke 2009, Hora et al. 2015). Continue reading „Úspěchy podrobného mapování hnízdního rozšíření ptáků ptačí oblasti Českobudějovické rybníky a výzva pro poslední sezónu“

Zažijte s námi Soví noc!

Ku příležitosti vyhlášení sýčka obecného Ptákem roku 2018 jsme letos spolu s dobrovolníky z řad jednotlivců i organizací připravili speciální sérii nočních vycházek. Dozvíte se na nich mnoho zajímavého nejen o sýčkovi, ale i o jeho dalších houkajících příbuzných. Na úvodní povídání a promítání o sovách, mnohde doplněné o aktivity pro děti, navážou noční vycházky za sovami v okolí. Samotná výprava za sovami je dobrodružstvím nejen pro děti, i kdyby se nakonec žádná sova neozvala. S tím je třeba počítat – půjde se do přírody na divoké sovy.


Continue reading „Zažijte s námi Soví noc!“

Pozvánka na členskou schůzi ČSO

Jarní členská schůze ČSO se uskuteční v sobotu 10. 3. od 10 hodin v sále ZŠ U Vršovického nádraží 1, Praha 10 (budova naproti železniční stanici Praha-Vršovice). V případě, že se do půl hodiny po začátku nesejde nadpoloviční většina členů, začíná od 10:31 náhradní členská schůze.

Program:

  1. Fundraisingové okénko + Co chystáme
  2. Liniové sčítání druhů (LSD)
  3. Praktická ochrana ptáků v zemědělské krajině
  4. Sídla bezpečná pro ptáky
  5. První žákovská ornitologická konference
  6. Minulé i budoucí exkurze ČSO
  7. Vrchbělá – golfové hřiště v ptačí oblasti
  8. Pták roku 2018 – sýček
  9. Slatina – významná pražská mokřadní lokalita
  10. Exkurze ČSO do Ománu

 

Těšíme se na setkání s co největším počtem členů ČSO; vítáni jsou i návštěvníci z řad nečlenů!

Jiří Flousek a Zdeněk Vermouzek

Akce ČSO v roce 2018

ROK 2018

27. 1. – 11. 2. zimní vycházky ke Světovému dni mokřadů

16. – 18. 2. exkurze Jižní Morava, Slovensko

24. 2 . schůze Moravské ornitologické společnosti, Přerov

3. 3. schůze Slezské ornitologické společnosti, Ostrava

3. 3. schůze Východočeské pobočky, Pardubice

10. 3. členská schůze ČSO, Praha

3. 3. – 28. 4. Soví noci

17. 3. schůze Jihomoravské pobočky, Brno

24. 3. exkurze Žehuňský a Rožďalovické rybníky

5. 4. seminář Za ptáky našeho okolí, Mladá Boleslav

6. – 8. 4. jarní členská exkurze Jihomoravské pobočky

7. 4. schůze Jihočeského ornitologického klubu

10. 4. seminář Za ptáky našeho okolí, České Budějovice

11. 4. NGO Market – Tradiční veletrh neziskovek, Praha

14. 4. schůze Západočeské pobočky

17. 4. seminář Za ptáky našeho okolí, Most

20. – 22. 4. exkurze Neziderské jezero, Rakousko

25. 4. seminář Za ptáky našeho okolí, Brno

27. 4. – 1. 5. kurz Členové členům

1. 5. Exotický rámus – koncert Orchestru BERG

7. – 13. 5. exkurze Polsko – Litva

22. 5. 2018 1. žákovská konference pro žáky pražských škol

1. – 12. 6. exkurze Gruzie

8. 6. Noční příroda Josefovských luk

9. 6. Večerní a noční příroda, Vrchbělá

9. – 10. 6. exkurze Vrchbělá, Milovice

14. 7. Bioslavnosti, areál firmy PRO-BIO, Staré Město pod Sněžníkem

20. – 29. 7. Volný pracovní tábor na JL

31. 8. Noc netopýrů na Josefovských loukách

7. – 9. 9. Víkend pro rodiny s dětmi

12. 9. seminář Přírodě na dosah, Eko-ateliér Trojského zámku, Praha – Troja

14. 9. 29. středoslovenská ornitologická konference Aplikovaná ornitológia 2018, Zvolen

17. 9. seminář Přírodě na dosah, Plechárna, Praha – Černý Most

6. – 7. 10. Festival ptactva

4. – 7. 10. exkurze Hortobágy, Maďarsko

3. 11. zazimování Ptačího parku Josefovské louky

3. 11. schůze JOK, České Budějovice

9. – 11. 11. Aktiv kroužkovatelů

16. – 18. 11. podzimní členská schůze ČSO, Bartošovice

20. 11. seminář k ochraně ptáků a netopýrů ve městech, Brno

(23.) 24. – 25. 11. 2018 Západočeská ornitologická konference, Poběžovice

24. 11. schůze Jihomoravské pobočky, Brno

24. 11. schůze Východočeské pobočky, Pardubice

27. 11. seminář k ochraně ptáků a netopýrů ve městech, České Budějovice

1. 12. schůze pobočky na Vysočině, Jihlava

6. 12. seminář k ochraně ptáků a netopýrů ve městech, Pardubice