Pozvánka na vycházky za ptačími sousedy

Večerní vycházka ve Zlíně 2018

V letošním roce jsme nemohli prostřednictvím Vítání ptačího zpěvu přiblížit zájemcům o přírodu fascinující svět ptáků. Snažili jsme se o to alespoň prostřednictvím Ornitologa na drátě. Pevně doufáme, že jsme alespoň někoho inspirovali k soukromým vycházkám za ptačím zpěvem. Dnešním dnem se kromě venkovních zahrádek otevřely dveře i pro pořádání vycházek. Rádi bychom vás proto pozvali na vycházky za ptačími sousedy.

Města nejsou bez ptáků. Stačí jen mít oči otevřené a uši nastražené. Třeba i na vašem domě hnízdí rorýsi a vy o tom nevíte, protože jste je nevnímali. Přijďte. Budeme poznávat naše ptačí sousedy podle hlasu, hledat hnízda jiřiček, letošního Ptáka roku, zaposloucháme se společně do křiku rorýsů, někde objevíme i netopýry. Dozvíme se, jaká nebezpečí jim v našem okolí hrozí, proč je silueta dravce mýtus i jak můžeme pomoci.
Třeba jsou to i vaši sousedé!

V přehledu vycházek najdete i některá Vítání původně plánovaná na pozdní termíny nebo ta, která se nemohla uskutečnit v původním termínu, ale nebyla zrušena.  Akce budeme postupně doplňovat, většina vycházek proběhne v červnu a červenci, pokud situace dovolí. Sledujte prosím tuto pozvánku průběžně, aby vám neutekly žádné nové akce ani důležité změny.

Důrazně žádáme všechny účastníky, aby se řídili platnými hygienickými předpisy. Pokud je u akce nutná registrace, účastněte se prosím akce až po potvrzení registrace. Tam, kde můžeme čekat větší návštěvnost, je to jediný způsob, jak regulovat množství návštěvníků.

Pro všechny milovníky ptactva, které mrzí, že letos nemohly vycházky proběhnout, natočili organizátoři Vítání na Slapech krátké video z akce bez návštěvníků.

Seznam vycházek

Vycházky jsou řazeny v časovém sledu.

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Sraz 16. 5. v 9:00 u zdymadel v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, na staroboleslavské straně. Ornitologická vycházka (6 km) přes přírodní památku Hluchov (starý lužní les) podél Labe k Proboštským jezerům, kde proběhne ukázka odchytu ptáků a jejich kroužkování. S sebou dalekohledy a terénní obuv. Vhodné i pro rodiny s dětmi. Předpokládaný konec ve 12 hodin. Pořádá MAS Střední Polabí a Česká společnost ornitologická. Vede Libor Praus. Kontaktní osoba za pořadatele: Eva Neubergová (tel.: 730 182 815, neubergova@strednipolabi.cz). Nutná registrace na https://www.polabsketoulky.cz/events/vitani-ptaciho-zpevu!    VYCHÁZKA OBSAZENA

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: Polabské toulky 3 – Vítání ptačího zpěvu

Sraz v sobotu 16. 5. v 13:00, v ulici U Hluchova (u zdymadla před jezdeckým areálem) GPS 50.1899675N, 14.6701375E. Kontaktní osoba za pořadatele: Eva Neubergová (tel.: 730 182 815, neubergova@strednipolabi.cz). Nutná registrace Registrace na odpolední termín vycházky bude umožněna na https://www.polabsketoulky.cz/events/vitani-ptaciho-zpevu/ od 12. 5. večer nebo od následujícího rána.

Velké Hamry

Již 23. vycházka ve Velkých Hamrech se uskuteční 17. 5. od 5:05. Sraz na náměstí ve Velkých Hamrech, vedou Martin a Romana Jůnovi (tel.: 737 453 758, konrad.bohme@tiscali.cz).

Pelhřimov

Sraz 23. 5. v 18:00 před Domovem seniorů v Městských sadech. Večerní vycházka za ptáky městských sadů, pozorování a poznávání ptáků podle hlasu. Vede: Petr Marek (spoppe@seznam.cz), Ochrana přírody Pelhřimovska

Pozvánka

Pardubice

Vycházka pardubickými parky podél Chrudimky k bývalému vojenskému cvičišti Červeňák. Pozorování a určování ptáků podle zpěvu. Za vhodného počasí proběhne ukázka odchytu a kroužkování. Sraz v sobotu 30. 5. v 7:00 před bránou pardubického Zámku. S sebou dalekohled a terénní obuv. Vhodné i pro rodiny s dětmi, délka trasy cca 5 km. Vycházka je pro návštěvníky připravena zdarma, ale je třeba svoji účast potvrdit na e-mailu praus@vcm.cz.

Rakovník

Rakovnický ornitologický spolek za podpory Města Rakovník uskuteční v sobotu 30. 5. tradiční (už pětadvacátou!) vycházku za zpěvem a krásou našich opeřenců. Projdeme se okolím města Rakovníka, budeme společně určovat ptáky podle zpěvu a také je pozorovat. Zkontrolujeme obsazenost v hnízdních budkách a bude dost času i na povídání o aktuálním dění v ornitologické obci. Sraz v sobotu 30. 5. na parkovišti u Tyršova koupaliště v 6:30, délka vycházky cca 4 km. Vlastní dalekohled výhodou. Vede Milan Tichai (Tel.: 608 301 387, ros.fenix@seznam.cz).

Za tajemstvím sousedů v Uherském Hradišti

Sraz 3. 6. před ZŠ Za Alejí (č.p.1072) ve 20:00. Komentovaná exkurze pro veřejnost navazuje na přednášku v cyklu Přírodovědné akademie Přírodovědného centra TRNKA při DDM Uherské Hradiště. Pozorování rorýsů, jiřiček, vlaštovek a dalších druhů městských ptáků okolo řeky Moravy, představení různých aktivit ochrany městských ptáků (při zateplování budov, před kolizemi se skly, mortalitou na sloupech a drátech el. vedení apod.). Po setmění sledování netopýrů ultrazvukovými detektory a ukázka hendikepovaných netopýrů ze záchranné stanice. Kapacita omezena – nutné se předem přihlásit e-mailem vedoucímu exkurze (s uvedením telefonického kontaktu a počtu účastníků). Exkurzi povede: Evžen Tošenovský (tel.: 777 771 196, e-mail: tosenovsky@birdlife.cz).

Kopřivnice

Sraz 6. 6. v 7:30 před kostelem v Kopřivnici. Vydejte se s námi do přírody v okolí Kopřivnice. Během vycházky se dovíte mnoho zajímavostí o ptácích, či o prostředí, ve kterém spolu s nimi žijeme. Vede Ondřej Mrkva (omrkva@seznam.cz), Petr Zátopek (petr.zatopek78@seznam.cz).

Pozvánka

Za tajemstvím sousedů v Praze Radotíně

Sraz ve středu 24. 6. v 19:00 před kostelem na náměstí Sv. Petra a Pavla. Pozorování rorýsů, jiřiček a dalších druhů městských ptáků na hnízdištích, seznámení s problémy ochrany městských ptáků (při zateplování budov, před kolizemi se skly, mortalitou na sloupech a drátech el. vedení apod.). Nebude chybět ani blízké setkání s handicapovaným netopýrem ze záchranné stanice a po setmění sledování netopýrů ultrazvukovým detektorem.

Exkurzi povedou: Gabriela Dobruská (tel: 724 687 996) a Eva Cepáková (tel: 732 615 295), vycházka byla podpořena Hl. m. Prahou. Na akci je nezbytné se registrovat!

Pozvánka

Cheb

Sraz 25. 6. v 19:00 na vlakovém nádraží Cheb. Podvečerní procházka městem s pozorováním jiřiček (pták roku 2020), vlaštovek, rorýsů, kavek a dalších městských druhů ptáků. Cestou budeme pátrat po jejich hnízdištích a povídat si o jejich životě ve městech a nástrahách, které na ně mohou číhat, jako jsou prosklené plochy, zateplování budov, dráty elektrického vedení a další. Po západu slunce možnost pokračovat ve sledování netopýrů za pomoci ultrazvukového detektoru. Vede Lenka Harmáčková (tel.: 723 070 126).

Pardubice – vycházka za synantropními ptáky

Sraz v pátek 26. 6. v 18:00 na nádvoří pardubického Zámku. Cílem vycházky je upozornit na problematiku nevhodných rekonstrukcí domů, které často bez náhrad ničí hnízdní možnosti pro ubývající druhy synantropních ptáků a denní úkryty pro netopýry. V průběhu vycházky si prohlédneme pardubická hnízdiště jiřiček a vlaštovek a budeme se snažit objevit, kam na budovy zalétají krmit svá mláďata rorýsi obecní. Ještě před západem slunce se na pardubické obloze objeví i první lovící netopýři. Pořádá Česká společnost ornitologická a Východočeské muzeum v Pardubicích. Vycházka je pro návštěvníky připravena zdarma, ale je třeba svoji účast potvrdit na e-mailu praus@vcm.cz.

Chrudim

Sraz 27. 6. v 9:00 na Resselově náměstí – u morového sloupu. Procházka městem za ptačími sousedy s povídáním o tom jak je poznat, zajímavostech jejich života a jak jim pomoci. S sebou dle možností dalekohledy, určovací klíče a dobrou náladu. Délka trasy cca 5 km s možností prodloužení do PR Habrov (cca 10 km – tam i zpět). Vedou R. Hellinger (tel: 602 740 053, hellingerroman@gmail.com) a T. Schwarz.

Pozvánka

 


Pozvánka na webinář Domov pro lidi i pro ptáky

V letošním roce měly v rámci projektu Domov pro lidi i pro ptáky proběhnout 3 workshopy v různých místech naší země pro dobrovolníky se zájmem o zapojení do praktické ochrany ptáků v čele s jiřičkou, Ptákem roku 2020. Jelikož se vzhledem k současné situaci nemohou uskutečnit, srdečně vás zveme na webinář, kde můžete rozšířit své znalosti, načerpat inspiraci, ale i vzájemně sdílet zkušenosti. Webinář proběhne formou moderované video-konference v přímém přenosu, jíž se bude moci aktivně zúčastnit 20 zájemců přímo v prostředí ZOOM.

Kdy?                   v úterý 19. května 2020, od 14:00

Délka trvání:     1,5 – 2 hodiny dle aktivity účastníků

Program:

  1. Úvod a stručné seznámení s prostředím ZOOMu
  2. Představení synantropních druhů a jejich problematiky
    Krátké představení druhů žijících v blízkosti člověka a hlavních problémů, kterým jednotlivé druhy čelí.
  3. Jaké mám pravomoci
    Seznámení s legislativou: které druhy jsou zvláště chráněné, co to znamená v praxi, na co musí být výjimka, jak a kam se podává, …
  4. Čeho se člověk na ptácích dopouští a možná řešení ochrany v praxi
  5. Jak mohu pomoci ovlivnit postoj veřejnosti či pomoci při řešení konfliktních situací

Během jednotlivých bloků budou mít posluchači možnost klást otázky, diskutovat a sdílet své zkušenosti.

Zájemci se mohou přihlašovat přes Google formulář. Během úterního dopoledne před vysíláním obdrží přihlášení zájemci pozvánku do konference ZOOM. Záznam po odvysílání zveřejníme.

Více informací u Gabriely Dobruské na dobruska@birdlife.cz.

 

Projekt Domov pro lidi i pro ptáky byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

Vítání ptačího zpěvu letos neproběhne

Vážení členové, příznivci ptáků,

z včerejšího jednání vlády vzešla informace, která nás nepotěšila, ale kterou jsme asi všichni čekali – hromadné akce s odstupňovaným počtem účastníků budou povoleny nejdříve od 8. června a to v max. počtu 50 lidí. Pokud se termín bude sunout, tak pravděpodobně směrem k létu, ne naopak. Je nám líto, ale nezbývá nám bohužel než Vítání ptačího zpěvu pro letošek zrušit.

Ale nemusíte zoufat. Na období června a července plánujeme vycházky za ptačími sousedy. Pokud se situace nezhorší, mohly by proběhnout bez problémů. Pozvánku na ně najdete (pokud to bude aktuální) koncem května na webu. Do té doby je mnoho způsobů, jak si užít vycházky do přírody v kruhu rodinném či samostatně. Tipy na aktivity během těchto vycházek najdete v článku Vycházky za ptáky v období šíření koronaviru.

Děkujeme za pochopení a přejeme mnoho krásných chvilek v přírodě a zážitků při pozorování ptáků.

Gabriela Dobruská

Ornitolog na drátě, 1. díl: ČÁPI

Abychom s vámi mohli zůstat v kontaktu i v době koronavirové krize, začali jsme vysílat nový online pořad Ornitolog na drátě. První díl byl věnovaný čápům.

Zavzpomínali jsme na rok 2014, kdy byl čáp bílý a čáp černý Ptákem roku a vznikl program občanské vědy Čapí hnízda. Petr Klvaňa z Kroužkovací stanice Národního Muzea popovídal o tahových cestách čápů, nahlédli jsme do tajemství, co se děje na čapích hnízdech v průběhu hnízdění a na závěr si popovídali o nebezpečích, která čápům hrozí v naší krajině. V průběhu celého pořadu jsme se snažili zodpovídat vaše dotazy zasílané přes Slido.

Záznam pořadu můžete shlédnout níže:

Pořad se vysílá vždy ve středu od 17:30 do odvolání. Informace k připravovaným dílům i k dalším proběhlým najdete ZDE.

jaro

Jaro ožívá s návratem čápů. Zapojte se do sledování hnízd

Počátkem března začala další sezóna Jaro ožívá. Prvním z poslů jara, jejichž postupný přílet děti v rámci tohoto mezinárodního projektu sledují, je čáp bílý. Dle prastaré pranostiky Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, by čápi měli v těchto dnech teprve opouštět Afriku. Na Jaro ožívá www.springalive.net jsou ale již zaznamenána pozorování čápů bílých u nás! Někteří pokračují dál na sever, jiní, jak ukazuje mapa čapích hnízd na www.birdlife.cz/capi, obsazují hnízda. Těch obsazených k dnešnímu dni je již 41. Continue reading „Jaro ožívá s návratem čápů. Zapojte se do sledování hnízd“

Fotoreportáž z vycházek ke Světovému dni mokřadů 2020

Ku příležitosti letošního Světového dne mokřadů se uskutečnilo 17 vycházek. Poslední proběhne v Horním Podluží až 28. 3., jelikož v únoru bývají místní mokřady obvykle pokryté sněhovou pokrývkou.

Sluníčko a velmi teplé počasí vytáhlo na letošní vycházky velké množství lidí, které leckde organizátory až zaskočilo. Hned na několika vycházkách se jejich počet dokonce blížil stovce! Počasí se však negativně podepsalo na množství ptáků pozorovaných vodních ptáků, naopak množství již zpívajících pěvců bylo na tuto dobu neobvyklé. Zaznemenáni byli i první jarní navrátilci – čejky, skřivani a špačci.

Atmosféru jednotlivých vycházek nejlépe dokreslí následující fotoreportáž:

Děkujeme všem organizátorům, kteří byli ochotni věnovat svůj čas vycházce a představit návštěvníkům význam mokřadů a život jejich obyvatel!

Gabriela Dobruská

Výzva organizátorům Vítání ptačího zpěvu 2020

Vážení organizátoři Vítání ptačího zpěvu,

ptačí švitoření dnešního rána mi připomnělo blížící se termín letošního Vítání ptačího zpěvu. Ten tradičně připadá na první květnový víkend, letos tedy 2. – 3. května 2020. Pokud plánujete akci spojenou s oslavou příchodu jara v ptačí říši, prosíme o nahlášení data, hodiny a místa srazu, přibližného programu a kontaktů na organizátory nejpozději do 20. března 2020, nejlépe přes Google formulář. Prosím o dodržení termínu kvůli mapě. Dodatečné přidávání vycházek je v ní časově náročné.

Případná pdf pozvánek můžete posílat na dobruska@birdlife.cz. Continue reading „Výzva organizátorům Vítání ptačího zpěvu 2020“

Pozvánka na vycházky ke Světovému dni mokřadů 2020

2. února si na celém světě připomínáme Světový den mokřadů. Ten označuje datum podepsání Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská úmluva. Při této příležitosti Česká společnost ornitologická organizuje sérii vycházek zaměřenou na poznávání vodních druhů ptáků a význam našich mokřadů pro jejich zimování a tah.

 

Navštivte s námi mokřady a poznejte jejich ptačí obyvatele!

 

Moc děkujeme všem organizátorům, kteří jsou ochotni svůj volný čas věnovat těmto vycházkám a přiblížit tak fascinující svět vodních ptáků všem zájemcům.

hnízda

Ornitologové snížili hnízda čápů v Moravskoslezském kraji

Hnízdo čápů bílých je důkladná stavba, která vydrží desítky let a čápi ji každoročně vrství. V některých případech může hmotnost hnízda dosáhnout až tunu, a proto je třeba ho odborně snižovat. Na přelomu podzimu a zimy letošního roku členové Slezské ornitologické společnosti, pobočky České společnosti ornitologické, snížili v rámci projektu Krajina pro čápy čtyři vytipovaná hnízda v Moravskoslezském kraji. Zajistili tak bezpečnost hnízd pro své okolí na několik dalších let. Continue reading „Ornitologové snížili hnízda čápů v Moravskoslezském kraji“

Výzva organizátorům vycházek ke Světovému dni mokřadů

Zimní vycházka podél Vltavy. Foto: Š Bílek

Vážení organizátoři vycházek,

počátkem února 2020 se uskuteční již šestý ročník zimních vycházek k vodním plochám. Datum vychází na první únorový víkend. Pokud je to možné, prosíme, směřujte vycházku přímo k tomuto termínu. Budeme ale samozřejmě rádi i za vycházky před i po tomto termínu.

Vycházky jsou zaměřené nejen na samotné mokřady, ale hlavně na jejich obyvatele – na vodní ptáky, kteří u nás zimují. Všechny organizátory prosíme o nahlášení data, hodiny a místa srazu, programu a kontaktů na organizátory nejpozději do 5. 1. 2020 přes Google formulář. U později nahlášených vycházek nemůžeme slíbit včasné zaslání materiálů pro návštěvníky. Vzhledem k tomu, že se datum konání vycházek překrývá s datem distribuce příštích Spolkových zpráv, nenajdete přehled jednotlivých vycházek ve zprávách, ale bude zveřejněn pouze na webu ČSO.

Gabriela Dobruská