Pták roku

Titul Pták roku udělujeme pravidelně již od roku 1992. Je to bezesporu jedna z nejoblíbenějších kampaní ČSO a veřejnost i média každý rok s napětím očekávají, který z opeřenců se stane aktuálním Ptákem roku. Udílením tohoto čestného titulu upozorňujeme na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybízíme veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně. Zároveň tím podněcujeme zájem lidí o ptactvo a přírodu obecně.

Ptáka roku vybírá Výbor ČSO a obvykle se jím stávají pro lidi zajímavé, známé nebo u nás hojné druhy, které je možné snadno pozorovat nebo se přímo aktivně zapojit do jejich ochrany.

Ptákem roku 2020 je jiřička obecná

jiřička
Jiřička obecná v letu. Foto: Petr Šaj

Ptákem roku 2019 byla hrdlička divoká

Ptákem roku 2018 byl sýček obecný

Ptákem roku 2017 byl datel černý

Ptákem roku 2016 byla červenka obecná

Ptákem roku 2015 byla potápka černokrká

Ptákem roku 2014 byli čáp bílý a čáp černý 

Ptákem roku 2013 byla břehule říční

Ptákem roku 2012 byl tetřev hlušec

Ptákem roku 2011 byl strnad obecný

Ptákem roku 2010 byla kukačka obecná

Ptákem roku 2009 byl skorec vodní

Ptákem roku 2008 byl racek chechtavý

Ptákem roku 2007 byl slavík obecný

Ptákem roku 2006 byl orel mořský

Ptákem roku 2005 byl skřivan polní

Ptákem roku 2004 byl rorýs obecný

Ptákem roku 2003 byl vrabec domácí

Ptákem roku 2002 byla poštolka obecná

Ptákem roku 2001 byla kavka obecná

Ptákem roku 2000 byl ledňáček říční

Ptákem roku 1999 byl konipas bílý

Ptákem roku 1998 byla koroptev polní

Ptákem roku 1997 byla sova pálená

Ptákem roku 1996 byl ťuhýk obecný

Ptákem roku 1995 byla čejka chocholatá

Ptákem roku 1994 byl čáp bílý

Ptákem roku 1993 byl rehek zahradní

Ptákem roku 1992 byla vlaštovka obecná