O nás

Vize a poslání ČSO

Česká společnost ornitologická usiluje o svět, kde žijí lidé a ptáci v harmonii, kde lidé s pokorou obdivují přírodu, snaží se jí porozumět a využívají ji udržitelně pro sebe, pro ptáky i pro ostatní organismy.

Česká společnost ornitologická zkoumá a chrání ptáky, jejich prostředí a přírodu jako celek a svou činností k tomu motivuje i širokou veřejnost. ČSO prosazuje ochranu přírody založenou na vědeckých poznatcích a pomáhá rozvoji ornitologie i ochrany ptáků bez ohledu na politické hranice.


Členství

ČSO je členskou organizací sdružující profesionální i amatérské ornitology, zájemce o pozorování ptáků a milovníky přírody. ČSO ve svých řadách vítá nové zájemce o členství (viz Přihláška).

V současnosti sdružuje ČSO přes 3 000 aktivních členů.


Adresa a fakturační údaje

Viz Kontakty.


Právní postavení a oficiální dokumenty ČSO

ČSO je spolkem podle občanského zákoníku.

ČSO je zapsána ve Spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod značkou L 1371 (zápis ve spolkovém rejstříku).

Základním dokumentem řídícím fungování ČSO jsou Stanovy ČSO (ke stažení ve Sbírce listin).

Statutárními zástupci ČSO jsou předseda RNDr. Jiří Flousek, Ph.D. a ředitel Mgr. Zdeněk Vermouzek. Statutární zástupci jednají jménem ČSO samostatně.

ČSO spravuje osobní údaje podle Zásad ochrany osobních údajů.


Výbor, kancelář a kontrolní komise

Nejvyšším orgánem ČSO je členská schůze.

V období mezi členskými schůzemi řídí ČSO devítičlenný výbor v jehož čele stojí předseda. Výbor je volen členskou schůzí na období čtyř let. Práce ve výboru je čestná, nehonorovaná. Ve volebním období 2016–2020 pracuje výbor ve složení:

RNDr. Jiří Flousek, Ph.D. (předseda), e-mail: flousek@birdlife.cz
Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. (místopředseda), e-mail: vojtech.kodet@email.cz
Tomáš Bělka, e-mail: tomas.belka@tiscali.cz
Mgr. Martin Fejfar, e-mail: fejfar.martin@seznam.cz
Mgr. Barbora Kaminiecká, e-mail: barakami@seznam.cz
RNDr. Jaroslav Koleček, Ph.D., e-mail: j.kolecek@gmail.com
RNDr. Vojtěch Kubelka, Ph.D., e-mail: kubelkav@gmail.com
Mgr. Martin Pudil, e-mail: martin.pudil@muzeumlb.cz
Ing. Tomáš Pospíšil, e-mail: pospisil.toman@seznam.cz  (kooptován 26. 11. 2018)
Tomáš Diviš, e-mail: tomas.divis@email.cz (odstoupil z funkce člena výboru 7. června 2018)

Veřejné zápisy z jednání výboru najdete ZDE.

Za činnost ČSO je zodpovědná kancelář s placenými pracovníky, v jejímž čele stojí ředitel Mgr. Zdeněk Vermouzek.

Nezávislým kontrolním orgánem je kontrolní komise. Ve volebním období 2016–2020 pracuje kontrolní komise ve složení: Ing. Petra Málková, doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., Ing. Jan Buček.


BirdLife International

ČSO je českým partnerem mezinárodního sdružení na ochranu ptáků BirdLife International.

 


Členství ČSO v dalších organizacích