volme

Volme politiky, kteří berou celosvětovou krizi vážně

Ve volbách do Evropského parlamentu 24.–25. května si zvolíme 21 nových českých zástupců. Ariel Brunner, vedoucí politického oddělení BirdLife Europe, ve svém komentáři vyzývá k účasti ve volbách a zvolení politiků, kteří berou celosvětovou krizi vážně. 

volby

Bitva o duši Evropské unie je bojem za živoucí planetu. Je potřeba, abyste bojovali také

Ariel Brunner, vedoucí politického oddělení BirdLife Europe

Pocházím z rodiny poznamenané hrůzami 20. století a zároveň z části světa, která je dosud ovládána etnickou a náboženskou záští a všudypřítomným násilím. Evropská unie mne, přes své četné nedokonalosti, vždy naplňovala nadějí. Nadějí, že je možné, aby i velké, různorodé skupiny lidí zapomněly na dávné křivdy a nedůvěru. Nadějí, že dokážeme překonat rozdílné zájmy a úhly pohledu a vytvořit prostor pro mír, dialog a spolupráci, který nám umožní řešit problémy světa bez násilí. Dnes ale tomuto snu hrozí, že skončí. Je potřeba, aby dobří lidé Evropy povstali a promluvili dřív, než bude příliš pozdě. A tyto evropské volby jsou k tomu dobrou příležitostí.

Přírodu nelze chránit bez přeshraniční spolupráce

Můžete se oprávněně divit, proč jste na stránkách věnovaným ochraně přírody žádáni, abyste obhajovali demokracii, otevřenou společnost, právní stát a mezinárodní spolupráci, a navíc někým, kdo pracuje pro neziskovou organizaci, která má být nepolitická. Přírodu, natož pak naši civilizaci, ale není možné chránit bez možnosti přeshraniční spolupráce. A nemohli bychom hájit lepší svět, kdybychom ztratili základní nástroje, na které spoléháme. Ve většině zemí se dnes na tyto nástroje útočí: neziskové organizace, svobodný tisk, nezávislí soudci, uznávaní vědci, poctiví státní úředníci a politici, kteří zastávají univerzální hodnoty, které sdílíme.

Lidé způsobují kolaps druhové pestrosti

Jakékoli poctivé zhodnocení naší současné situace musí mít spolehlivý vědecký základ. A věda děsí. Je nade všechnu pochybnost, že naše současná ekonomika vede k obrovské, rychlé a devastující klimatické změně, která představuje existenciální hrozbu pro lidstvo ještě během našeho života. Také není pochyb, že lidská činnost způsobuje kolaps biodiverzity a ochuzení ekosystémů v takové míře, jaká zde nebyla k vidění za 65 milionů let. Každý, kdo to popírá nebo tvrdí, že jde o okrajové téma, které by nemělo být naší hlavní prioritou, je prostě buď zkorumpovaný, nebo se tragicky mýlí.

Přírodě pomůže koordinovaná velkoplošná akce

Tato existenciální hrozba je celosvětová a můžeme jí čelit pouze celosvětově. I když jsou místní komunity důležité a  jejich jednotlivé činy mohou pomoci, pouze koordinovaná velkoplošná akce bude směřovat k nápravě pokřivené ekonomiky a umožní přijmout technologické i logistické výzvy a potlačit zájmy, které zabraňují potřebné změně. EU zdaleka není perfektním nástrojem, ale umožňuje, aby půl miliardy lidí pracovalo společně a koordinovaně. A tito lidé patří mezi ty nejbohatší, nejvzdělanější, s největšími technickými možnostmi, ale také mezi ty, kteří za sebou zanechávají největší ekologickou stopu. Pokud Evropané nevyjdou této výzvě vstříc, budeme my ostatní potřebovat hodně štěstí.

Je třeba spojit síly za záchranu planety

EU nyní čelí útokům z mnoha stran. Ne všichni nepřátelé EU mají zlé úmysly. A je toho mnoho, co si zaslouží kritiku. Jako člověk, který se 15 let (neúspěšně) snažil změnit velmi špatnou Společnou zemědělskou politiku EU, jsem zklamaný z propasti mezi sliby a realitou. Ale nenechte se zmýlit. Diktátoři, profitáři a fanatičtí nacionalisté, kteří investují do podkopání EU, nemají nejmenší zájem na tom, aby se otevřeně mluvilo o ekologické krizi. Dezinformační mašinerie, která sehrála tak tragickou roli v brexitu, zničí víru v cokoli, včetně klimatologie a ekologie. Snahy ochránit „naše lidi“ před „ostatními lidmi“ za státními hranicemi pomocí zdí a ostnatých plotů v podstatě znemožňují na globální ekologickou krizi účinně odpovědět. Ve skutečnosti pravděpodobně povedou k jinému způsobu, jak čelit krizi, a tím je násilí. A protože nás zhroucení ekosystémů již začíná pálit, platí, že pokud se nespojíme a nezmobilizujeme síly společně, dopadneme tak, že se budeme mobilizovat navzájem proti sobě – abychom odrazili klimatické běžence, abychom uhájili ubývající zdroje vody, potravy a energie i obyvatelné území. My proti nim!

Zvolme do EU politiky, kteří berou celoplanetární krizi vážně

Co tedy můžeme dělat? Jít k volbám. Volme politiky, kteří odmítají nenávist a berou celoplanetární krizi vážně. Řekněme politikům, že od nich očekáváme, že učiní Evropskou unii motorem ekologické změny – teď hned a bezvýhradně. Řekněme jim, že tato změna musí být za každou cenu spravedlivá a poctivá. Vyzvěme své rodiny i místní komunity, aby se probudily a daly ve volbách svůj hlas!

Článek vyšel jako úvodník časopisu České společnosti ornitologické Ptačí svět 2/2019.
www.birdlife.cz/ptaci-svet

 

Které strany budou v EU prosazovat ochranu přírody?