České názvosloví a systém ptáků

Díky dobrovolné aktivitě pana Čížka uveřejňujeme jím vytvořený seznam ptáků západního Palearktu včetně českých jmen a zařazení do systému. Tato pomůcka usnadní jak orientaci v různých názvoslovných systémech, tak rychlé vyhledání českých ptačích jmen.

 

České názvy ptáků západního Palearktu, Evropy a Česka