Závěť

Nesmírně si vážíme hluboké důvěry lidí, kteří na podporu ČSO pamatovali ve svých závětech. Obecně podpora nevládních organizací formou odkazu v závěti u nás pomalu narůstá, v západní Evropě jde již o běžnou záležitost. Závěť odkazující peněžní či nepeněžní část majetku nevládní organizaci je výrazem hlubokého uvědomění zůstavitele a současně velkým morálním závazkem pro představitele a pracovníky organizace. Aby byl odkaz v závěti platný, je třeba, mimo obvyklých náležitostí, uvést výslovně celý název organizace včetně adresy a IČO a výslovně určit, co jí má připadnout.

Pro jakékoli doplňující informace je možno kontaktovat Lucii Hoškovou

hoskova@birdlife.cz, tel: 602972368