Zrušení sobotního setkání členů a příznivců ČSO v Praze

Vážení členové a příznivci ČSO,

je nám líto, ale vzhledem k současné situaci ohledně šíření koronaviru, uzavření škol a zákazu akcí nad sto lidí rušíme Jarní setkání členů a příznivců ČSO, které mělo proběhnout tuto sobotu 14.3. v ZŠ U Vršovického nádraží.

Řádná členská schůze ČSO by měla proběhnout v rámci Východočeské ornitologické konference v sobotu 17.10. v hospitálu Kuks. O podrobnostech vás budeme včas informovat.

Kancelář ČSO

 

Fotoreportáž z vycházek ke Světovému dni mokřadů 2020

Ku příležitosti letošního Světového dne mokřadů se uskutečnilo 17 vycházek. Poslední proběhne v Horním Podluží až 28. 3., jelikož v únoru bývají místní mokřady obvykle pokryté sněhovou pokrývkou.

Sluníčko a velmi teplé počasí vytáhlo na letošní vycházky velké množství lidí, které leckde organizátory až zaskočilo. Hned na několika vycházkách se jejich počet dokonce blížil stovce! Počasí se však negativně podepsalo na množství ptáků pozorovaných vodních ptáků, naopak množství již zpívajících pěvců bylo na tuto dobu neobvyklé. Zaznemenáni byli i první jarní navrátilci – čejky, skřivani a špačci.

Atmosféru jednotlivých vycházek nejlépe dokreslí následující fotoreportáž:

Děkujeme všem organizátorům, kteří byli ochotni věnovat svůj čas vycházce a představit návštěvníkům význam mokřadů a život jejich obyvatel!

Gabriela Dobruská

Výzva organizátorům Vítání ptačího zpěvu 2020

Vážení organizátoři Vítání ptačího zpěvu,

ptačí švitoření dnešního rána mi připomnělo blížící se termín letošního Vítání ptačího zpěvu. Ten tradičně připadá na první květnový víkend, letos tedy 2. – 3. května 2020. Pokud plánujete akci spojenou s oslavou příchodu jara v ptačí říši, prosíme o nahlášení data, hodiny a místa srazu, přibližného programu a kontaktů na organizátory nejpozději do 20. března 2020, nejlépe přes Google formulář. Prosím o dodržení termínu kvůli mapě. Dodatečné přidávání vycházek je v ní časově náročné.

Případná pdf pozvánek můžete posílat na dobruska@birdlife.cz. Continue reading „Výzva organizátorům Vítání ptačího zpěvu 2020“

Logo JOK

Pozvánka na schůzi Jihočeského ornitologického klubu

Logo Jihočeského ornitologického klubuČlenská schůze Jihočeského ornitologického klubu se bude konat v přednáškovém sále Jihočeského muzea v Českých Budějovicích v sobotu 29. února 2020 od 8:59, v případě, že se do půl hodiny po začátku nesejde nadpoloviční většina členů, začíná od 9:30 náhradní členská schůze.

Program:

1. Zprávy členů výboru JOK
Činnost výboru, finanční zpráva
2. Zpráva sekretariátu ČSO
Novinky v ČSO, projekty, exkurze apod.
3. Pták roku JOKu 2020 labuť velká
Informace o novém dlouhodobém projektu, prezentace výsledků z 1. termínu mapování
4. Monitoring ptačích oblastí v JČ v roce 2020
Informace k monitoringu PO, který bude probíhat v letech 2020–2023, rozdělení druhů, finance aj.
5. Mezinárodní exkurze JOK v roce 2020
Informace o každoročním mezinárodním setkání členů JOK, hornorakouských a bavorských kolegů, přihlášky účasti, program
6. Referáty vedoucích pracovních skupin
SVOB, chřástal polní, límcování hus, mapovací akce v JČ a další
7. Ornitologická pozorování
Připravte si prosím svá zajímavá pozorování, vč. výběru toho nejlepšího z dat Vámi vkládaných do databáze Avif, eBird, NDOP aj.
8. Různé
Připravte si vlastní příspěvek, námět na diskusi apod. – obsáhlejší nahlaste předem

 

Přestávka s drobným občerstvením, kávou a čajem.

 

Přednáška po přestávce:
Užití dataloggerů při výzkumu migrace ptáků
Mgr. Jaroslav Cepák PhD., vedoucí Kroužkovací stanice Národního muzea

Těšíme se na hojnou účast!
Jihočeský ornitologický klub

Pozvánka ve formátu pdf

Schůze Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov 2020

Každoroční mítink specialistů na dravce a sovy tentokrát v Pardubicích

Schůze specialistů na dravce a sovy nebude letos v Přerově na stanici Ornis, jak tomu bylo v předcházejících letech, ale v Pardubicích. Vítáni jsou nejenom členové Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov, ale i další zájemci o tuto charismatickou skupinu ptáků.

Termín konání: sobota 15.2.2020, začátek v 10:00

Místo konání: sál Jana Kašpara (vlevo na konci chodby) v budově Krajského úřadu, Komenského náměstí 125, Pardubice. GPS souřadnice: 50.03833N, 15.78151E. Od vlakového nádraží trvá cesta trolejbusem (č. 2 nebo 13) nebo autobusem (č. 9) zhruba 10 minut, vystupte na zastávce Krajský úřad v Jahnově ulici těsně před mostem přes řeku Chrudimku.

Součástí setkání budou kromě výročních zpráv z monitoringu jednotlivých druhů dravců a sov také krátké referáty a zajímavosti. Dozvíte se výsledky sčítání orlů mořských na jihomoravských nocovištích, zajímavosti z hnízdní biologie sokolů stěhovavých získaných pomocí fotopastí v Jeseníkách, novinky z loňského mimořádného hnízdění  pustovek a pilichů, čerstvé informace o severomoravské populaci orlů skalních a křiklavých a první informace o tom, kde hnízdí motáci piliši zimující v Ptačí oblasti Komárov.

K dispozici bude také stánek s ornitologickou literaturou.

Pro lepší orientaci je v mapce šipkou označen vstup do budovy KÚ, červenými kruhy parkoviště a modrým kroužkem zastávka MHD.

kurz

Kurz určování ptáků 2020 – přihlašujte se do 16. února

S nadcházející jarní sezonou přichází druhý ročník Kurzu určování ptáků ČSO. Loňský “pilotní” ročník vyšel nad všechna očekávání a my už se nemůžeme dočkat na další. Kurz je určený i pro úplné začátečníky a zájemci se mohou hlásit do 16. února. Continue reading „Kurz určování ptáků 2020 – přihlašujte se do 16. února“

Pozvánka na vycházky ke Světovému dni mokřadů 2020

2. února si na celém světě připomínáme Světový den mokřadů. Ten označuje datum podepsání Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská úmluva. Při této příležitosti Česká společnost ornitologická organizuje sérii vycházek zaměřenou na poznávání vodních druhů ptáků a význam našich mokřadů pro jejich zimování a tah.

 

Navštivte s námi mokřady a poznejte jejich ptačí obyvatele!

 

Moc děkujeme všem organizátorům, kteří jsou ochotni svůj volný čas věnovat těmto vycházkám a přiblížit tak fascinující svět vodních ptáků všem zájemcům.

Přehled akcí ČSO v roce 2020

Plánované akce:

5. – 10. 5. exkurze Camargue

18. 5. 2. Žákovská ornitologická konference

22. – 24. 5. exkurze Znojemsko

5. 6. noční příroda Josefovských luk

13. – 14. 6. exkurze Severozápadní Čechy

4. – 11 . 7. exkurze Irsko

17. – 26. 7. volný pracovní tábor na Josefovských loukách

16. – 18. 10. Východočeská konference + volební schůze ČSO, hospitál Kuks

7. – 21. 11. exkurze Etiopie


Akce v Ptačím parku Josefovské louky


Proběhlé akce:

10. – 12. 1. sčítání ptáků na krmítkách – Ptačí hodinka

11. 1. setkání členů a příznivců Pobočky ČSO na Vysočině

2. 2. vycházky ke Světovému dni mokřadů

15. 2. schůze SOVDS, Pardubice

22. 2. schůze Severomoravské pobočky, Ostrava

29. 2. úklid Josefovských luk

29. 2. schůze MOS, Přerov

29. 2. schůze Jihočeského ornitologického klubu, České Budějovice

ZRUŠENO! 14. 3. jarní setkání členů a příznivců ČSO, Praha

ZRUŠENO! 21. 3. schůze Jihomoravské pobočky, Brno

ZRUŠENO! 21. 3. schůze Východočeské pobočky, Pardubice

ZRUŠENO! 4. 4. schůze Západočeské pobočky, Plzeň