Partneři

Děkujeme za podporu a spolupráci následujícím partnerům:

E.ON ČR, s.r.o. – Hlavní partner ČSO pro rok 2017, spolupráce na projektu Čapí hnízda, Jaro ožívá, projektech občanské vědy a ochraně ptáků na venkovních rozvodech vysokého napětí.

Meopta – Optika.s.r.o. – Hlavní partner Vítání ptačího zpěvu společnosti Meopta – Optika, s.r.o., podpora jednotného programu sčítání ptáků a Evropského hnízdního atlasu II.

Lafarge Cement, a.s. – partner projektu Záchrana sýčků v ČR.

AGC Flat Glass Czech a.s. – partner kampaně Bezpečné zastávky a projektu Sídla bezpečná pro ptáky.
 

magnetky.cz

Kroužkovací stanice Národního muzea

 

 

 

Logo Expodům

Ekofond Zlín