Intenzivní zemědělství ničí krajinu, upozorňuje 3600 vědců a žádá nápravu

Zveřejněno jako tisková zpráva Akademie věd ČR.

Více než 3600 vědců, z toho přes 200 z České republiky, podepsalo výzvu žádající udržitelné zemědělství v Evropě. Nyní dochází vlivem intenzivního zemědělství ke ztrátě biologické rozmanitosti, zhoršuje se podnebí, dochází k degradaci půdy a kontaminaci podzemních i povrchových vod hnojivy a pesticidy. Nastavení současné i připravované Společné zemědělské politiky EU (SZP) je pro řešení těchto problémů zcela nedostatečné. Evropští vědci proto požadují nápravu. Continue reading „Intenzivní zemědělství ničí krajinu, upozorňuje 3600 vědců a žádá nápravu“

sov

Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov zhodnotila loňskou sezónu

Více než 50 zájemců o dravce a sovy se sešlo v sobotu 15.2. v sále aviatika Jana Kašpara v budově Krajského úřadu v Pardubicích. Na pořadu byly tradiční informace o sledovaných druzích dravců a sov v rámci činnosti Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov při České společnosti ornitologické. Continue reading „Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov zhodnotila loňskou sezónu“

čáp ulovil hraboše

První čápi se vracejí na hnízdiště. Ohrozit je mohou otrávení hraboši

Ministerstvo zemědělství od 13. února povolilo rozsypávání jedu proti hrabošům Stutox II na povrch půdy. Česká společnost ornitologická od loňského léta upozorňuje na nebezpečí tohoto jedu. Granulemi volně rozhozenými po polích se mohou kromě hrabošů otrávit i další živočichové. Kromě toho hrozí také sekundární otrava, když přiotrávené hraboše pozřou predátoři jako sovy, volavky nebo čápi, kteří se v těchto dnech už začínají vracet na hnízdiště. Povolení platí do 11. června, tedy do doby, kdy je v plném proudu hnízdní sezóna a právě v této době budou ptáci shánět vhodnou potravu pro mláďata. Otrávení hraboši pro ně budou snadnou kořistí. Continue reading „První čápi se vracejí na hnízdiště. Ohrozit je mohou otrávení hraboši“

Logo JOK

Pozvánka na schůzi Jihočeského ornitologického klubu

Logo Jihočeského ornitologického klubuČlenská schůze Jihočeského ornitologického klubu se bude konat v přednáškovém sále Jihočeského muzea v Českých Budějovicích v sobotu 29. února 2020 od 8:59, v případě, že se do půl hodiny po začátku nesejde nadpoloviční většina členů, začíná od 9:30 náhradní členská schůze.

Program:

1. Zprávy členů výboru JOK
Činnost výboru, finanční zpráva
2. Zpráva sekretariátu ČSO
Novinky v ČSO, projekty, exkurze apod.
3. Pták roku JOKu 2020 labuť velká
Informace o novém dlouhodobém projektu, prezentace výsledků z 1. termínu mapování
4. Monitoring ptačích oblastí v JČ v roce 2020
Informace k monitoringu PO, který bude probíhat v letech 2020–2023, rozdělení druhů, finance aj.
5. Mezinárodní exkurze JOK v roce 2020
Informace o každoročním mezinárodním setkání členů JOK, hornorakouských a bavorských kolegů, přihlášky účasti, program
6. Referáty vedoucích pracovních skupin
SVOB, chřástal polní, límcování hus, mapovací akce v JČ a další
7. Ornitologická pozorování
Připravte si prosím svá zajímavá pozorování, vč. výběru toho nejlepšího z dat Vámi vkládaných do databáze Avif, eBird, NDOP aj.
8. Různé
Připravte si vlastní příspěvek, námět na diskusi apod. – obsáhlejší nahlaste předem

 

Přestávka s drobným občerstvením, kávou a čajem.

 

Přednáška po přestávce:
Užití dataloggerů při výzkumu migrace ptáků
Mgr. Jaroslav Cepák PhD., vedoucí Kroužkovací stanice Národního muzea

Těšíme se na hojnou účast!
Jihočeský ornitologický klub

Pozvánka ve formátu pdf

Ministr Toman povolil rozsypávání jedu po polích. Co se proti tomu dá dělat?

Ministerstvo zemědělství povolilo rozsypávání jedu proti hrabošům na povrch půdy. Považujeme to za velmi nebezpečné kvůli tomu, že volně rozhozenými granulemi jedu se mohou otrávit i ptáci. Zároveň, přiotrávení hraboši budou snadnou kořistí pro ptáky, kteří se hraboši živí. I těm bude hrozit otrava. Continue reading „Ministr Toman povolil rozsypávání jedu po polích. Co se proti tomu dá dělat?“

mze

Ministerstvo zemědělství komentuje trávení hrabošů. Protiřečí si a uvádí polopravdy

Ministerstvo zemědělství (prostřednictvím Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského) vydalo oficiální vyjádření k trávení hrabošů jedem rozsypávaným na povrch půdy. Obsahuje ale zavádějící informace, které chceme okomentovat. Text je plný logických nesouladů, protiřečících si tvrzení a polopravd. Jasně směřuje k tomu, aby přesvědčil nepozorného čtenáře, že žádné riziko nehrozí.  Continue reading „Ministerstvo zemědělství komentuje trávení hrabošů. Protiřečí si a uvádí polopravdy“

Schůze Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov 2020

Každoroční mítink specialistů na dravce a sovy tentokrát v Pardubicích

Schůze specialistů na dravce a sovy nebude letos v Přerově na stanici Ornis, jak tomu bylo v předcházejících letech, ale v Pardubicích. Vítáni jsou nejenom členové Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov, ale i další zájemci o tuto charismatickou skupinu ptáků.

Termín konání: sobota 15.2.2020, začátek v 10:00

Místo konání: sál Jana Kašpara (vlevo na konci chodby) v budově Krajského úřadu, Komenského náměstí 125, Pardubice. GPS souřadnice: 50.03833N, 15.78151E. Od vlakového nádraží trvá cesta trolejbusem (č. 2 nebo 13) nebo autobusem (č. 9) zhruba 10 minut, vystupte na zastávce Krajský úřad v Jahnově ulici těsně před mostem přes řeku Chrudimku.

Součástí setkání budou kromě výročních zpráv z monitoringu jednotlivých druhů dravců a sov také krátké referáty a zajímavosti. Dozvíte se výsledky sčítání orlů mořských na jihomoravských nocovištích, zajímavosti z hnízdní biologie sokolů stěhovavých získaných pomocí fotopastí v Jeseníkách, novinky z loňského mimořádného hnízdění  pustovek a pilichů, čerstvé informace o severomoravské populaci orlů skalních a křiklavých a první informace o tom, kde hnízdí motáci piliši zimující v Ptačí oblasti Komárov.

K dispozici bude také stánek s ornitologickou literaturou.

Pro lepší orientaci je v mapce šipkou označen vstup do budovy KÚ, červenými kruhy parkoviště a modrým kroužkem zastávka MHD.

kurz

Kurz určování ptáků 2020 – přihlašujte se do 16. února

S nadcházející jarní sezonou přichází druhý ročník Kurzu určování ptáků ČSO. Loňský “pilotní” ročník vyšel nad všechna očekávání a my už se nemůžeme dočkat na další. Kurz je určený i pro úplné začátečníky a zájemci se mohou hlásit do 16. února. Continue reading „Kurz určování ptáků 2020 – přihlašujte se do 16. února“