Finanční dary

 Jen za posledních 30 let jsme v Česku přišli o 10 milionů ptáků. Zkusíme to společně zastavit?  Za všechny dary srdečně děkujeme! 

Přes tento dárcovský formulář můžete snadno věnovat kartou nebo zrychleným převodem – jedná se o zabezpečený dárcovský portál Darujme.cz. Nejefektivnější pomocí je pravidelná finanční podpora. I malé částky, darované pravidelně (např. měsíčně) mají velkou cenu. Výhodou pro dárce je rozložení daru do nižších částek, pro ČSO, jakožto obdarovanou organizaci, má velký význam, že lze s darem počítat a plánovat a můžeme jej efektivně využít v případě nečekaných výdajů nebo financování nových aktivit.

Převod na účet

Členové ČSO či naši současní dárci, na které již máme kontaktní údaje, mohou využít i přímého převodu peněz na transparentní účet ČSO 2800277111/2010, prosíme o doplnění odpovídajícího variabilního a specifického symbolu. Rozhodnete-li se pro trvalý příkaz, zřiďte jej také ve prospěch transparentního účtu 2800277111/2010, opět prosíme o doplnění odpovídajícího variabilního a specifického symbolu.
Díky finanční podpoře stovek lidí můžeme nejen realizovat aktivity, na které často chybí jiné vhodné zdroje – typickým příkladem jsou výkupy pozemků v ptačím parku Josefovské louky. Současně nám dary zajišťují větší samostatnost a stabilitu a pomáhají např. překlenout těžší období výpadku či zpoždění domluvených plateb. Každý dar, ať už je v řádu desítek či tisícovek korun je cenný a svědčí o hluboké důvěře dárců, které si nesmírně ceníme.

Potvrzení o přijetí daru

Ke všem darům zašleme dárci potvrzení o přijetí daru na začátku dalšího kalendářního roku. K vystavení tohoto dokladu potřebujeme znát adresu dárce, a pokud daruje peníze firma, potřebujeme její název, sídlo, IČO a DIČ.  Potvrzení vystavujeme až po obdržení daru, protože na něm uvádíme číslo účetního dokladu, na kterém je příjem daru zaznamenán. Na vyžádání, i před obdržením daru, můžeme připravit i darovací smlouvu, kterou podepisují obě zúčastněné strany. Na potvrzení či darovací smlouvě musí být specifikovaný účel daru, který je v souladu s platnými stanovami a účetními pravidly.

Takto darované prostředky lze odečíst od základu daně z příjmu až do výše 10 % základu daně.

Všem dárcům srdečně děkujeme! V případě jakýchkoli dotazů vám jsme k dispozici.

Péče o dárce:

Lucie Hošková

hoskova@birdlife.cz

tel: 602972368