Ptačí parky a rezervace

Chráněná území České společnosti ornitologické jsou logickou reakcí na dramatický úbytek ptáků zemědělské krajiny, mokřadů a přetrhávané vazby mezi lidmi a přírodou. Naše téměř století fungující organizace s několika tisíci členy vytvořila první ptačí park v Česku založený především na vlastním financování z darů členů a podporovatelů. Podařilo se nám vzkřísit jeden z nejkvalitnějších mokřadů, umožnit tu návrat jinde mizejících či vymizelých ptáků a zprostředkovat kontakt mezi lidmi a přírodou. Další dva nové ptačí parky a jedna rezervace pokračují ve stejném duchu. Díky všem, kteří se na jejich vzniku podílejí ať finančním darem nebo fyzickou pomocí!

Mám pozemek a chci ho přetvořit pro ptáky