Mapování hnízdního rozšíření ptáků na území CHKO Křivoklátsko

Během čtyřletého mapování v letech 2014-2017 se podařilo pokrýt všech 89 malých čtverců, které spadají na území CHKO Křivoklátsko, navíc proběhlo v letech 2015-2016 i detailnější mapování v malých čtvercích na území Ptačí oblasti.

Hnízdní mapování v CHKO Křivoklátsko podpořily i odchytové akce
Hnízdní mapování podpořily i odchytové akce

Do koordinace se vložil od roku 2015 i Rakovnický ornitologický spolek Fénix a správa CHKO Křivoklátsko se sídlem ve Zbečně. Založená pracovní skupina se rozhodla pokračovat v mapování i v dalších letech 2018-2019. Byly vybrány malé čtverce s malým počtem zaznamenaných druhů a/nebo s nízkým počtem druhů v hnízdní kategorii B (pravděpodobné hnízdění) a C (prokázané hnízdění).

Tyto čtverce s méně než 50 zaznamenanými druhy byly před hnízdní sezónou rozděleny mezi mapovatele. Ve 14 malých čtvercích bylo do roku 2017 zaznamenáno méně než 40 druhů, po letošní sezóně takových malých čtverců je již jen 6. Naopak vzrostl počet malých polí s více než 50 druhy z 54 na 64 čtverců (tzn. že v 72% malých čtverců bylo zaznamenáno více než 5é druhů ptáků).

Malý čtverec s nejvyšším počtem druhů : 5949 CB – 92 druhů

Celkový počet druhů v kategorii A-B-C zjištěných na území CHKO Křivoklátsko v letech 2014-2018  činí  125.

centrální oblast CHKO Křivoklátsko
Neobvyklý pohled do centrální oblasti od Branova

Díky podpoře České společnosti ornitologické v rámci projektu Malé členské granty se tak podařilo v roce 2018 navýšit počet druhů ve 47 malých čtvercích (53% z celkového počtu čtverců), v průměru o 4 druhy (nejvíce o 39 druhů).

Průměrný počet druhů zjištěných v malém čtverci se zvýšil o 8%.

Počet malých čtverců 2017 2018
0 – 20 druhů 2 0
20-30 druhů 2 1
30 – 40 druhů 10 5
40 – 50 druhů 21 20
50 – 60 druhů 30 36
60 – 70 druhů 17 19
více než 70 druhů 7 9

Do letošního projektu se zapojilo sedm ornitologů. Všechna data z terénu byla vložena na atlas.birds.cz.

Za ROS Fénix Milan Tichai