Výzva organizátorům vycházek ke Světovému dni mokřadů 2019

2. únor, Světový den mokřadů, vychází v následujícím roce na sobotu. Pátý ročník zimních vycházek k vodním plochám a tokům může tedy v příštím roce proběhnout přímo v tomto termínu. V rámci časových možností organizátorů počítáme s tím, že vycházky se kromě víkendu 2.-3. 2. 2019 budou konat i víkend před a po, tedy o víkendech 26.-27. 1. a 9.-10. 2. 2019

 

Návštěvnost vycházek každým rokem ukazuje velký zájem veřejnosti o tuto akci, zvláště vyjde-li počasí. Uvítáme proto i další dobrovolníky, kteří by měli zájem rozšířit počet plánovaných vycházek.

Vycházky jsou zaměřené nejen na samotné mokřady, ale hlavně na jejich obyvatele – na vodní ptáky, kteří u nás zimují. Všechny organizátory prosíme o nahlášení data, hodiny a místa srazu, programu a kontaktů na organizátory nejpozději do 7. 1. 2019. Oceníme nahlášení přes Google formulář, které nám velmi usnadní práci. Případné doplňkové soubory (např. pozvánky, mapky) můžete zaslat na dobruska@birdlife.cz.

U později nahlášených vycházek nemůžeme slíbit včasné zaslání materiálů pro návštěvníky. Vzhledem k tomu, že příští Spolkové zprávy vyjdou až po vycházkách, bude jejich přehled zveřejněn pouze na webu ČSO. Sledujte proto, prosím, naše webové stránky.

Všem organizátorům za ochotu přispět akcí ke Světovému dni mokřadů moc děkujeme!