Akce ČSO v roce 2018

ROK 2018

27. 1. – 11. 2. zimní vycházky ke Světovému dni mokřadů

16. – 18. 2. exkurze Jižní Morava, Slovensko

24. 2 . schůze Moravské ornitologické společnosti, Přerov

3. 3. schůze Slezské ornitologické společnosti, Ostrava

3. 3. schůze Východočeské pobočky, Pardubice

10. 3. členská schůze ČSO, Praha

3. 3. – 28. 4. Soví noci

17. 3. schůze Jihomoravské pobočky, Brno

24. 3. exkurze Žehuňský a Rožďalovické rybníky

5. 4. seminář Za ptáky našeho okolí, Mladá Boleslav

6. – 8. 4. jarní členská exkurze Jihomoravské pobočky

7. 4. schůze Jihočeského ornitologického klubu

10. 4. seminář Za ptáky našeho okolí, České Budějovice

11. 4. NGO Market – Tradiční veletrh neziskovek, Praha

14. 4. schůze Západočeské pobočky

17. 4. seminář Za ptáky našeho okolí, Most

20. – 22. 4. exkurze Neziderské jezero, Rakousko

25. 4. seminář Za ptáky našeho okolí, Brno

27. 4. – 1. 5. kurz Členové členům

1. 5. Exotický rámus – koncert Orchestru BERG

7. – 13. 5. exkurze Polsko – Litva

22. 5. 2018 1. žákovská konference pro žáky pražských škol

1. – 12. 6. exkurze Gruzie

8. 6. Noční příroda Josefovských luk

9. 6. Večerní a noční příroda, Vrchbělá

9. – 10. 6. exkurze Vrchbělá, Milovice

14. 7. Bioslavnosti, areál firmy PRO-BIO, Staré Město pod Sněžníkem

20. – 29. 7. Volný pracovní tábor na JL

31. 8. Noc netopýrů na Josefovských loukách

7. – 9. 9. Víkend pro rodiny s dětmi

12. 9. seminář Přírodě na dosah, Eko-ateliér Trojského zámku, Praha – Troja

14. 9. 29. středoslovenská ornitologická konference Aplikovaná ornitológia 2018, Zvolen

17. 9. seminář Přírodě na dosah, Plechárna, Praha – Černý Most

6. – 7. 10. Festival ptactva

4. – 7. 10. exkurze Hortobágy, Maďarsko

3. 11. zazimování Ptačího parku Josefovské louky

3. 11. schůze JOK, České Budějovice

9. – 11. 11. Aktiv kroužkovatelů

16. – 18. 11. podzimní členská schůze ČSO, Bartošovice

20. 11. seminář k ochraně ptáků a netopýrů ve městech, Brno

(23.) 24. – 25. 11. 2018 Západočeská ornitologická konference, Poběžovice

24. 11. schůze Jihomoravské pobočky, Brno

24. 11. schůze Východočeské pobočky, Pardubice

27. 11. seminář k ochraně ptáků a netopýrů ve městech, České Budějovice

1. 12. schůze pobočky na Vysočině, Jihlava

6. 12. seminář k ochraně ptáků a netopýrů ve městech, Pardubice

Monitoring dravců v severní části Českého lesa v roce 2017

V rámci malých členských grantů ČSO jsem měl tu možnost poprvé v životě navštívit oblast Českého lesa – jeho severní část a provést zde ve dvou termínech letošní hnízdní sezóny mapování dravců. Mám několikaleté zkušenosti s touto „expediční“ ornitologií z východního Slovenska a tak jsem se na objevování a poznávání pro mne nových území velice těšil. Dostaly se ke mně i kusé informace o možném výskytu orla křiklavého v tomto regionu a tak jsem měl k těšení o důvod víc. Continue reading „Monitoring dravců v severní části Českého lesa v roce 2017“

louky v CHKO Poodří

Reportáž z členské exkurze Poodří 2017

O víkendu 20.–21. 5. 2017 se uskutečnila naše první letošní tuzemská exkurze. Navštívili jsme nivu řeky Odry v CHKO Poodří, charakteristickou přirozeně meandrujícím tokem řeky, soustavou starých ramen a tůní s kolísavou vodní hladinou, lužními lesy, velkou výměrou aluviálních luk a s několika rybničními soustavami. Součástí programu byla i návštěva Domu přírody Poodří v Bartošovicích. Druhý den jsme se vydali na Ostravsko za ptáky na mokřady vzniklé nebo výrazně ovlivněné těžbou uhlí.zámek v Bartošovisích

Ubytováni jsme byli přímo v srdci CHKO Poodří, na zámku v obci Bartošovice.

Continue reading „Reportáž z členské exkurze Poodří 2017“