Mapa ptačích pastí upozorňuje na místa, kde ptáci nacházejí smrt

V Praze, 28. srpna 2017. Skleněné plochy, elektrické vedení, hustá síť silnic a železnic – všechny tyto lidské výtvory představují pro zvířata smrtelné nebezpečí. Člověk o tom ale často nemá ani tušení. Proto Česká společnost ornitologická vytvořila nový web Ptačí pasti, který upozorňuje na ta nejnebezpečnější místa a také na důvody, proč se zde ptáci zabíjejí. Informace z webu budou sloužit jak odborníkům, tak i široké veřejnost a představují důležitý první krok na cestě k odstraňování ptačích pastí.
Skleněné plochy jsou pro ptáky nebezpečnou pastí. Zabíjí se o ně nejen drobní pěvci – náraz do pro ptáky neviditelné skleněné bariéry je smrtelný i pro větší druhy, jako jsou dravci (zde poštolka obecná). Foto: Archiv ČSO

Continue reading „Mapa ptačích pastí upozorňuje na místa, kde ptáci nacházejí smrt“

Josefovské louky letos oslavily desáté narozeniny

Zároveň se Ptačí park České společnosti ornitologické stal útočištěm rekordního množství vzácných druhů ptáků

V Praze 12. září 2017. V letošním roce hnízdilo v Ptačím parku České společnosti ornitologické nejvíce vzácných a ohrožených druhů ptáků za celou jeho desetiletou historii. Josefovské louky tak potvrdily významnou roli, kterou v ochraně přírody zastávají. Vedle stálic, jako jsou čejky chocholaté, ornitologové na Josefovských loukách zaznamenali například i vzácné chřástaly.

Ptačí park České společnosti ornitologické – Josefovské louky. Foto: Archiv ČSO

Continue reading „Josefovské louky letos oslavily desáté narozeniny“