čáp ulovil hraboše

Ornitologové se zúčastní poslaneckého zemědělského výboru na téma hraboš

Hraboši polními a jejich gradací se bude ve středu 2. října zabývat zemědělský výbor Poslanecké sněmovny. Účastnit se bude i zemědělský specialista České společnosti ornitologické Václav Zámečník. Ornitologové i nadále jed v krajině odmítají a upozorňují, že v přímém ohrožení jsou i další zvířata, jak už potvrdilo několik případů mrtvých zajíců, bažantů či čápů. Zemědělci mohou jed na hraboše Stutox II aplikovat jen výhradně do nor. Aplikace na povrch byla povolená pouze několik dní na začátku srpna. Po kritice ornitologů a Ministerstva životního prostředí ji ministr zemědělství Miroslav Toman zrušil.

Prudce jedovatý fosfid zinku, účinná látka Stutoxu II, prokazatelně zabíjel necílové druhy živočichů už v několika případech. „Na svědomí má životy několika desítek zajíců a tří bažantů na jižní Moravě a také životy dvou čápů bílých na Opavsku,“ říká Václav Zámečník, zemědělský specialista České společnosti ornitologické.

Čáp nalezený 14. srpna 2019 na Opavsku. Analýza potvrrdila otravu Stutoxem II. Foto: ČSOP Bartošovice

Potvrdily se tím obavy ornitologů, kteří na nebezpečí Stutoxu II pro ptáky a další živočichy upozornili poté, co 5. srpna Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) povolil aplikaci tohoto rodenticidu na povrch půdy. Po vlně kritiky ministr zemědělství Miroslav Toman povolení rychle pozastavil a 12. srpna své rozhodnutí potvrdil. Po úhynech čápů, zajíců a dalších živočichů ÚKZÚZ nakonec 23. září rozhodnutí definitivně zrušil.

Někteří zemědělci aplikují jed na povrch i přes zákaz

Ornitologové dostávají zprávy o nelegální aplikaci od dobrovolníků, kteří sledují situaci přímo v terénu. „Plošně rozhozené granule Stutoxu II jsme našli například na Žďársku na Vysočině nebo na Hodonínsku. Nyní se zabýváme případem psa na Opavsku, který se minulý týden přiotrávil na vycházce po polní cestě. Veterinář konstatoval silnou otravu jedem, test na Stutox II bohužel udělaný nebyl. Následná hlídka v terénu ale na trase vycházky potvrdila velké množství mrtvých hrabošů a také granule, které jsme poslali na rozbor. Dá se předpokládat, že pes se přiotrávil nelegálně aplikovaným jedem. Přežil, ale má poškozená játra a ledviny,“  sděluje Milan Jeglík. Je předsedou spolku Prales dětem, pod jehož záštitou fungují dobrovolnické hlídky v terénu.

Granule jedu Stutox II nalezené u Měřína na Vysočině. Jejich aplikace na povrchu je nelegální. Foto: Milan Jeglík

Ornitologové upozorňují, že jakékoliv použití jedu je pouze krajní řešení a může významně narušit přirozený hraboší cyklus. Početnost hraboše byla na vrcholu v létě a nyní se již populace snižuje. „Použití jedu v tento okamžik považujeme za zbytečné. Hraboší gradace u nás nastává jednou za tři až čtyři roky a poté populaci čeká přirozený strmý pád. Nepřirozený zásah v podobě jedu způsobí, že kolaps nebude tak razantní a k další gradaci by mohlo dojít dříve,“  upozorňuje Zámečník.

Ornitologové dodávají, že krajina již teď trpí intenzivním zemědělstvím a aplikace jedu je pro ni další zbytečná zátěž. Kvůli intenzivnímu zemědělství mizí z České republiky polní ptáci, zhoršuje se kvalita půdy a povrchové i podzemní vody jsou znečištěné pesticidy. Prostřednictvím petice https://www.birdlife.cz/petice-za-krajinu/ Česká společnost ornitologická apeluje na ministra zemědělství Miroslava Tomana, aby se zasadil o zdravé zemědělství a pestrou krajinu. Petici podepsalo už téměř 50 tisíc lidí v elektronické a papírové podobě. Ornitologové petici předají ministrovi do konce roku.

banner Petice Vraťme život do krajiny

Česká společnost ornitologická se v mezinárodním projektu LIFE PannonEagle zaměřuje na potírání ptačí kriminality. Psovodka Klára Hlubocká se dvěma psy vyhledává v terénu zvířecí oběti otrav a preventivně navštěvuje důležitá místa výskytu dravců.

Více o projektu PannonEagle Life
http://www.imperialeagle.eu/cs

https://www.birdlife.cz/pannoneagle/