Vítání ptačího zpěvu: budeme pátrat i po Máchově hrdličce

Vítání ptačího zpěvu vrcholí. Letos je připraveno více než 130 vycházek, z nichž většina proběhne v následujících dnech. Milovníci ptactva a přírody tak mají příležitost oslavit příchod jara a návrat tažných ptáků vycházkami do přírody v doprovodu zkušených ornitologů. Letošní první máj je navíc spojený s pátráním po letošním Ptákovi roku, hrdličce divoké, o jejímž hlase básnil už Karel Hynek Mácha. Jak velkou šanci zastihnout ji v přírodě dnes máme, může ornitologům pomoci zjistit úplně každý. Podrobný seznam všech akcí najdou zájemci na webu České společnosti ornitologické.

Vítání ptačího zpěvu pořádané Českou společností ornitologickou je u nás největší akcí svého druhu. Tato tradiční akce probíhá každoročně od dubna do začátku června. „Vítání ptačího zpěvu patří mezi naše nejoblíbenější akce i přes to, že na některé vycházky se vstává opravdu velmi brzy. Například v Náměšti nad Oslavou, Havlíčkově Brodě nebo Dolní Čermné si lidé budou moci vychutnat ptačí zpěv už za úsvitu. Na několika místech je naopak sraz naplánovaný až na odpoledne, zejména kvůli zpěvu slavíků,“ uvádí Gabriela Dobruská, hlavní koordinátorka Vítání ptačího zpěvu z České společnosti ornitologické.

Loňské vítání ptačího zpěvu v oblasti Rožďalovické rybníky, jehož součástí bylo vypuštění jestřába lesního ze záchranné stanice v Huslíku u Poděbrad zpět do přírody. Foto: Vladimír Šoltys

Vedle samotné oslavy ptačího zpěvu, který neodmyslitelně doprovází jarní probouzení přírody, se zájemci mohou těšit i na ukázky odchytu ptáků a kroužkování, které si pro ně někteří organizátoři připravili. Na vybraných místech je připraven i doprovodný program pro děti. „Uspořádat takové množství akcí po celé republice by nebylo možné bez pomoci mnoha desítek dobrovolníků. Jen díky jejich obětavé práci je Vítání ptačího zpěvu tolik oblíbenou a stále navštěvovanější událostí. Všem dobrovolníkům proto patří velký dík,“ zdůrazňuje Gabriela Dobruská.

Zvýšenou pozornost letos věnujeme hrdličce divoké, Ptákovi roku 2019. V době Karla Hynka Máchy byla hrdlička divoká jistě mnohem početnější, než je dnes. Jen od roku 1982, na základě údajů Jednotného program sčítání ptáků (JPSP), její početnost klesla o více než 50%, a to především kvůli intenzivnímu zemědělství. Hrdličku a další druhy zemědělské krajiny je možné podpořit podpisem petice Vraťme život do krajiny na webu https://birdlife.cz/petice-za-krajinu/. Děkujeme všem, kteří petici již podepsali!

Letošní první máj je navíc spojený s pátráním po hrdličce divoké, o jejímž hlase básnil už Karel Hynek Mácha. Foto: Ľubomír Ondráško

Jakou dnes mají lidé šanci uslyšet hrdliččin hlas? To vlastně nevíme. Pomozte nám to zjistit. Zapojte se prvního máje do pátrání po Máchově hrdličce! Vydejte se na pěší vycházku do luk a polí ve vašem okolí, pozorně poslouchejte a pozorujte,” vyzývá Dobruská.

Důležitými údaji jsou datum, místo pozorování, čas vycházky (od – do), počet pozorujících lidí, počet pozorovaných hrdliček divokých (včetně nuly!) Více podrobností, formulář k nahlašování výsledků a hrdliččin nezaměnitelný hlas, podle kterého po ní můžete pátrat, najdete na webu www.birdlife.cz/ptak-roku-2019-hrdlicka-divoka. Nezapomeňte: Zajímá nás i zpráva, že jste žádnou hrdličku divokou neviděli ani neslyšeli.

Přejeme hodně štěstí při pátrání po hrdličkách a těšíme se na vaše výsledky (i negativní)!

 

Další informace:

Hlavním partnerem Vítání ptačího zpěvu je Meopta, tradiční výrobce špičkové optiky.

Pátrání po Máchově hrdličce je speciální kampaní letošního roku v rámci programu Jaro ožívá věnované Ptákovi roku 2019.

Jaro ožívá je mezinárodní projekt organizovaný BirdLife International, světovou organizací na ochranu ptáků, v České republice zastoupený Českou společností ornitologickou. Motivuje děti, jejich učitele a rodiny k aktivní ochraně ptáků, pomáhá pochopit potřebu mezinárodní ochrany stěhovavých ptáků. Klíčovou součástí projektu je webová stránka www.springalive.net, na kterou zadávají svá první pozorování 6 sledovaných druhů děti již z 54 zemí Evropy, Asie a Afriky! Těmito druhy jsou vlaštovka obecná, rorýs obecný, čáp bílý, kukačka obecná, vlha pestrá a nově i břehule říční.

Mezinárodní skupina HeidelbergCement je jedním z nejvýznamnějších světových dodavatelů stavebních materiálů. Děkujeme za podporu Jaro ožívá v roce 2019!