Rekordní zájem o školní exkurze na Josefovských loukách

Už více než 700 žáků a studentů navštívilo letos Ptačí park Josefovské louky. Je to o 200 více než za celý loňský rok, a to jsou v plánu ještě exkurze podzimní. Takový zájem nás opravdu těší,“ podotýká správce parku Břeněk Michálek.

Žáci si oblíbili novou stezku Josefovskou džunglí, na které mají možnost kromě ptáků pozorovat také stádo divokých koní. „Kromě toho jsou Josefovské louky ukázkovým příkladem zadržování vody v krajině, což učitelé vidí jako výbornou příležitost vysvětlit žákům aktuální problém se suchem,“ říká Michálek.

Ptačí park Josefovské louky z ptačí perspektivy.

K výuce slouží také unikátní detailně zpracovaný model říční krajiny ve vstupním areálu parku. „Litím vody do modelu se odehraje v člověkem upravené monokulturní krajině s narovnanými řekami dramatická povodeň a následné okamžité sucho. V části modelu, kde je zachovaná přírodní říční krajina, voda jen lehce protéká a sytí své okolí,“ vysvětluje Michálek.

Program i pro rodiny

Nově ptačí park nabízí i animační programy pro rodiny. „Děti všech věkových kategorií si mohou doslova ohmatat pozoruhodnou a pestrou přírodu parku. Všesmyslové poznávání je základem tohoto programu. Poslouchání nočních ptáků a žab, lov vodních živočichů a odchyt ptáků do sítí a jejich kroužkování jsou jen příklady toho, co se dá v parku při programu prožít,“ zve Michálek na některou z akcí.

Ptačí park Josefovské louky by nevznikl bez finanční podpory stovek drobných i větších dárců. Jen díky této podpoře se plocha území spravovaného Českou společností ornitologickou stále rozrůstá postupným vykupováním dalších pozemků. Darovat lze jednoduše na stránkách ptačího parku www.josefovskelouky.cz. Za poskytnuté dary patří všem velký dík.

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Projekt byl dále finančně podpořen Královéhradeckým krajem.

 

Akce v Ptačím parku Josefovské louky: