analýza

Které strany budou v EU prosazovat ochranu přírody?

Zemědělská politika devastuje půdu a krajinu, potvrdila nová analýza. Které strany kandidující do Evropského parlamentu budou prosazovat změnu a které ne? 

Dotace do zemědělství, potravinářství a rozvoje venkova tvoří zhruba 40 % evropského rozpočtu. Jen v České republice tak v období let 2014–2020 směřuje do zemědělství zhruba 216 miliard Kč. Roční příspěvek každého občana Evropské unie na tyto dotace je 2 900 Kč. Dotace přitom podporují především průmyslové zemědělství, které devastuje krajinu, vyčerpává půdu a podporuje sucho, potvrdila to nová analýza zemědělských dotací a stavu půdy a krajiny.

Ekologické organizace žádají změnu nastavení dotací a jasná pravidla pro zemědělce tak, aby při hospodaření chránili půdu, vodu a rozmanitost krajiny.

O pravidlech a podobě zemědělství v novém dotačním období po roce 2020 bude spolurozhodovat i nový Evropský parlament. Předvolební analýza Hnutí DUHA ukázala, že nutné změny chtějí prosazovat Piráti, ČSSD a Spojenci pro Evropu (koalice TOP 09 a Starostů a nezávislých s podporou Zelených a Liberálně ekologické strany). Hnutí ANO, KDU-ČSL a KSČM potřebné změny v dostatečné míře nepodporují. ODS se – alespoň podle svého volebního programu, zavazuje bojovat za udržitelné zemědělství.

Nekonečné lány. Průměrná rozloha na farmu v Česku je 133 hektarů oproti průměrným 15 hektarům v EU.

Společná zemědělská politika podporuje především velké, průmyslové zemědělské podniky. Průměrná rozloha na farmu v ČR je 133 hektarů oproti průměrným 15 hektarům v EU. Podíl zemědělských podniků s rozlohou obhospodařované půdy vyšší než 100 hektarů v ČR činí 19,3 % oproti 2,7 % v celé EU. 7,3 % českých příjemců obdrželo platby vyšší než 100 000 EUR oproti průměru EU, kde takovéto platby získává pouhých 0,45 % příjemců.

Stav zemědělské krajiny v ČR:

  • půda ohrožená vodní erozí: 54 %
  • půda vysoce ohrožená okyselením: 62 %
  • půda ohrožená utužením: 49 %
  • roční ztráta půdy: 21 mil. tun ornice (hodnota min. 4,2 miliard Kč)
  • snížení početnosti ptáků zemědělské krajiny zhruba o třetinu oproti roku 2000
  • masivní úbytek hmyzu potřebného k zachování funkčních ekosystémů

 

O nové dotační politice po roce 2020 bude spolurozhodovat nový Evropský parlament, o složení jeho “české části” budou hlasovat lidé v ČR v Evropských volbách 24 – 25. května.

Hnutí DUHA analyzovalo volební programy stran, které mají podle průzkumů šanci dostat se do Europarlamentu. Ochrana půdy a zadržování vody v krajině je  tématem všech programů, s výjimkou SPD. Konkrétní pozitivní návrhy představily ODS, Pirátská strana a Spojenci pro Evropu, tyto strany navrhují systémové změny zemědělství. Vágnější zůstaly KDU-ČSL, ČSSD a KSČM. Hnutí ANO přináší obecně pozitivní návrhy, ale vyhýbá se otázce zásadní změny zemědělských pravidel a dotací.

Doplňující anketa Hnutí DUHA rozeslaná stranám položila konkrétní otázku:

Budete podporovat takovou reformu Společné zemědělské politiky (SZP), aby:

50 % prostředků z I. i II. pilíře SZP směřovalo na ochranu přírody a klimatu,
– 15 miliard € ročně bylo již na evropské úrovni určeno výhradně na ochranu živé přírody, tj. na hospodaření podporující ohrožené druhy organismů a cenné biotopy,
– každý, kdo čerpá prostředky ze SZP, důsledně dodržoval environmentální legislativu (včetně předpisů týkajících se ochrany přírody, půdy, vody) a existovala odpovídající kontrola s jasnými a důraznými sankcemi?

Kladně odpověděly 3 strany: Piráti, ČSSD a Spojenci pro Evropu. Naopak u Hnutí ANO konkrétní otázky ukázaly, že obecně pozitivní postoje v oblasti ochrany půdy a vody i zmírňování změny klimatu uvedené v programu kandidáti neplánují naplnit a inklinují spíše k podpoře velkých zemědělců. Rezervovaný postoj k potřebným změnám v oblasti zemědělství v anketě odhalila KDU-ČSL a také KSČM. ODS a SPD přes četné urgence v anketě neodpověděly.

Jedním z druhů ptáků ohrožených intenzivním zemědělstvím je čejka chocholatá. Foto: Zdeněk Jakl

Důležitá je také následná implementace na národní úrovni tak, aby dotace v České republice podporovaly především udržitelné zemědělství, které nedevastuje půdu, vodu, biodiverzitu a další cenné zdroje. Je nutné, aby nastavení dotací v ČR vedlo k:

  • vytvoření přírodních prvků na alespoň 10 % zemědělských ploch ve všech typech krajiny,
  • cílenému zlepšení podmínek pro vzácné a mizející druhy organismů zemědělské krajiny,
  • dlouhodobému zachování kvality zemědělské půdy, se zvláštním zřetelem na zvýšení množství vody zadržované v půdě,
  • zmenšení souvislých ploch jedné plodiny na nejvýše 20 ha a k rozčlenění větších lánů cestami, biopásy, alejemi, větrolamy a dalšími prvky rozptýlené zeleně, včetně účinných protierozních opatření.

 

banner Petice Vraťme život do krajiny

Tato opatření podporuje už téměř 30 tisíc lidí na www.birdlife.cz/petice-za-krajinu. Zvýšit šance na změnu hospodaření v krajině může přitom každý i tím, že přijde k volbám do Evropského parlamentu a při rozhodování o výběru strany zohlední postoje a závazky stran.

 

Václav Zámečník, zemědělský specialista České společnosti ornitologické: “Dosavadní snahy reformovat Společnou zemědělskou politiku EU tak, aby zajistila udržitelné hospodaření v krajině, bohužel selhaly. V budoucích měsících bude Evropský parlament spolurozhodovat o tom, za jakých podmínek budou zemědělci dotace čerpat. Anketa ukázala, jakou váhu problémům zemědělské krajiny jednotlivé politické strany přikládají. Při výběru je ale na místě také zohlednit, jak aktivně se v otázkách ochrany přírody angažují jednotliví kandidáti. Správnou volbou můžeme přispět k tomu, aby veřejné prostředky směřující do Společné zemědělské politiky vrátit do krajiny život.”

Klára Kyralová, expertka na potraviny a zemědělství Hnutí DUHA: “Stav půdy, kontaminace vod pesticidy a masivní ztráta biodiverzity ukazují jasně, že české zemědělství se musí proměnit, a změna musí být systémová. Podobu zemědělství ovlivňuje celková zemědělská politika, na které se podílí Evropský parlament. Piráti, ČSSD a Spojenci pro Evropu slibují, že nutné změny podpoří v Evropském parlamentu. Hnutí ANO, KDU-ČSL či KSČM potřebné změny v dostatečné míře nepodporují. ODS se – alespoň podle svého volebního programu, zavazuje bojovat za udržitelné zemědělství.”

Volme politiky, kteří berou celosvětovou krizi vážně