sylvie

Vychází Sylvia 54/2018

Právě vychází nové číslo časopisu Sylvia! Najdete zde přehledný souhrn aktuálních poznatků o významu rozptýlené zeleně pro ptáky, příběh prvního hnízdění labutě zpěvné v ČR, tradiční zprávu Faunistické komise ČSO a mnoho dalšího. Přejeme příjemné a poučné čtení.

Obsah aktuálního čísla s PDF jednotlivých článků:

Paclík M.: Editorial PDF
Rajmonová L. & Reif J.: Význam rozptýlené zeleně pro ptáky v zemědělské krajině PDF
Černý M. & Šebela M.: Změny ve složení ptačího společenstva parku Lužánky
v Brně mezi lety 1978 a 2016 PDF
Turčoková Rubáčová L. & Križan S.: Rozdiely v jarnom a jesennom speve žltochvosta domového (Phoenicurus ochruros) PDF
Chvapil S.: Pedofágie na hnízdě čápa bílého (Ciconia ciconia) PDF
Šírek J.: První hnízdění labutě zpěvné (Cygnus cygnus) v České republice PDF
Vavřík M. & FK ČSO: Zpráva Faunistické komise ČSO za rok 2017 PDF
Z literatury PDF

Celé číslo je v PDF ke stažení ZDE. PDF starších článků najdete ZDE.

Sylvii obdrží všichni předplatitelé poštou v průběhu prosince. Ostatní si ji mohou objednat v kanceláři ČSO (csobirdlife.cz, tel. 777 330 355) – cena je 130 Kč pro členy ČSO a 180 Kč pro ostatní zájemce. K ceně je nutné přičíst poštovné. Zvýhodněná cena pro předplatitele je 100 Kč včetně poštovného. Sylvia by neměla ve vaší knihovničce chybět. Její koupí či předplacením navíc podporujete úsilí o vydávání odborného časopisu, které v ČSO trvá od roku 1936.

Děkujeme všem příznivcům Sylvie. Rukopisy do příštího čísla zasílejte nejlépe do konce května 2019 na e-mail sylviabirdlife.cz.