sov

Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov zhodnotila loňskou sezónu

Více než 50 zájemců o dravce a sovy se sešlo v sobotu 15.2. v sále aviatika Jana Kašpara v budově Krajského úřadu v Pardubicích. Na pořadu byly tradiční informace o sledovaných druzích dravců a sov v rámci činnosti Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov při České společnosti ornitologické. Continue reading „Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov zhodnotila loňskou sezónu“

Schůze Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov 2020

Každoroční mítink specialistů na dravce a sovy tentokrát v Pardubicích

Schůze specialistů na dravce a sovy nebude letos v Přerově na stanici Ornis, jak tomu bylo v předcházejících letech, ale v Pardubicích. Vítáni jsou nejenom členové Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov, ale i další zájemci o tuto charismatickou skupinu ptáků.

Termín konání: sobota 15.2.2020, začátek v 10:00

Místo konání: sál Jana Kašpara (vlevo na konci chodby) v budově Krajského úřadu, Komenského náměstí 125, Pardubice. GPS souřadnice: 50.03833N, 15.78151E. Od vlakového nádraží trvá cesta trolejbusem (č. 2 nebo 13) nebo autobusem (č. 9) zhruba 10 minut, vystupte na zastávce Krajský úřad v Jahnově ulici těsně před mostem přes řeku Chrudimku.

Součástí setkání budou kromě výročních zpráv z monitoringu jednotlivých druhů dravců a sov také krátké referáty a zajímavosti. Dozvíte se výsledky sčítání orlů mořských na jihomoravských nocovištích, zajímavosti z hnízdní biologie sokolů stěhovavých získaných pomocí fotopastí v Jeseníkách, novinky z loňského mimořádného hnízdění  pustovek a pilichů, čerstvé informace o severomoravské populaci orlů skalních a křiklavých a první informace o tom, kde hnízdí motáci piliši zimující v Ptačí oblasti Komárov.

K dispozici bude také stánek s ornitologickou literaturou.

Pro lepší orientaci je v mapce šipkou označen vstup do budovy KÚ, červenými kruhy parkoviště a modrým kroužkem zastávka MHD.

World Shorebirds Day logo

Světový den bahňáků – pátek 6. září 2019 – přidejte se!

World Shorebirds Day logoNa 6. září byl vyhlášen Světový den bahňáků (World Shorebirds Day) za účelem co nejvíce zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti ochrany a výzkumu těchto jedinečných, zpravidla extrémně daleko migrujících, často ohrožených a silně ubývajících druhů ptáků. Letos se jedná o šestý ročník akce.

Více informací v Angličtině naleznete zde: https://worldshorebirdsday.wordpress.com/

Společně s řadou propagačních akcí se uskuteční Celosvětové sčítání bahňáků (Global Shorebird Counts) – právě ve dnech 5.–11. září 2019. Je možné si předem zaregistrovat sčítací lokality, ale není to nutné.

V České republice bychom rádi již tradičně přispěli co nejintenzivnějším sčítáním bahňáků. Je to jednoduché – vydejme se k rybníkům, mokřinám, do polí a sčítejme bahňáky, mohou být kdekoliv.

K odevzdání dat bude primárně využita všem dobře známá databáze ČSO www.birds.cz. Zadávejte prosím do databáze všechna svá zjištění bahňáků během sedmi dní 5.–11. září 2019 kdekoliv na území ČR, nezapomeňte vyplnit GPS souřadnice lokality. Vhodné bude rovněž doplnit čas pozorování na lokalitě, biotop a jakékoliv podrobnosti. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte mě kontaktovat na: kubelkav@gmail.com.

Tak se těším na Vaši spolupráci a jsem zvědav, kolik druhů a kolik jedinců bahňáků zvládneme během začátku září v ČR zaznamenat. Každý může přispět! Ukažme světu, že i v ČR je možné zastihnout nemalé množství bahňáků a společně oslavme jejich jedinečnost!

Vojtěch Kubelka, koordinátor Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR

World Shorebirds Day logo

Světový den bahňáků – čtvrtek 6. září 2018 – přidejte se!

World Shorebirds Day 2018 logoNa 6. září byl vyhlášen Světový den bahňáků (World Shorebirds Day) za účelem co nejvíce zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti ochrany a výzkumu těchto jedinečných, zpravidla extrémně daleko migrujících, často ohrožených a silně ubývajících druhů ptáků. Letos se jedná o pátý ročník akce.

Více informací v Angličtině naleznete zde: https://worldshorebirdsday.wordpress.com/

Společně s řadou propagačních akcí se uskuteční Celosvětové sčítání bahňáků (Global Shorebird Counts) – právě ve dnech 5.–11. září 2018. Je možné si předem zaregistrovat sčítací lokality, ale není to nutné.

Více informací v Angličtině naleznete zde: https://worldshorebirdsday.wordpress.com/globalshorebirdcounting/

V České republice bychom rádi přispěli co nejintenzivnějším sčítáním bahňáků. Je to jednoduché – vydejme se k rybníkům, mokřinám, do polí a sčítejme bahňáky, mohou být kdekoliv.

K odevzdání dat bude primárně využita všem dobře známá databáze ČSO www.birds.cz. Zadávejte prosím do databáze všechna svá zjištění bahňáků během sedmi dní 5.–11. září 2018 kdekoliv na území ČR, nezapomeňte vyplnit GPS souřadnice lokality. Vhodné bude rovněž doplnit čas pozorování na lokalitě, biotop a jakékoliv podrobnosti. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte mě kontaktovat na: kubelkav@gmail.com.

Tak se těším na Vaši spolupráci a jsem zvědav kolik druhů a kolik jedinců bahňáků zvládneme během následujících dní v ČR zaznamenat. Každý může přispět! Ukažme světu, že i v ČR je možné zastihnout nemalé množství bahňáků a společně oslavme jejich jedinečnost!

 

Vojtěch Kubelka, koordinátor Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR

Na brigádníky čekala na Josefovských loukách parádní odměna

O víkendu skončil Volný pracovní tábor na Josefovských loukách. Dobrovolníci, kteří se do ptačího parku sjeli z celé republiky, se v týdnu tropických veder činili. Postavili ohradu kolem celého Slavíkovského ptačníku. Díky tomu mohou ptačník spásat – a bránit tak jeho zarůstání – oslík Lojza a ovce. Pracovníci také odvozili dřevo ze zimního ořezávání stromů, vztyčili bytelnou ohradu na nové pastvině divokých koní, posekali louky ve vstupním areálu a nakonec provedli generální úklid na správě ptačího parku v Josefově.
Osel s ovcemi v nově ohrazeném Slavíkovském ptačníku. Foto: Břeněk Michálek

Odměna byla vskutku velkolepá. Těsně před koncem tábora bylo nalezeno hnízdo vzácného ostříže lesního na jednom z topolů nad Novou Metují. Ostřížům se evidentně líbí louky plné vážek a vlaštovek, které tu představují jejich oblíbenou potravu. Momentálně podruhé v tomto roce zavlažované louky lákají díky bohaté nabídce hmyzu právě vlaštovky, jiřičky a břehule.

Objevené hnízdo ostříže s jeho obyvatelem. Foto: Břeněk Michálek

Moc velký díky patří všem účastníkům tábora!

Čáp a vodouši šedí v ptačím parku. Foto: Alice Janečková

 

Aktuality z volného pracovního tábora na Josefovských loukách

Břeněk Michálek, správce ptačího parku hlásí, že i přes úmorná vedra je Volný pracovní tábor na Josefovských loukách v plném proudu:

Podařilo se nám postavit již první ohradu, kterou jsme umístili kolem Ptačníku. Zde bude proti zarůstání této soustavy tůní bojovat oslík Lojza a jeho věrné ovčí parťačky. Právě v blízkosti Ptačníku se kulíkům a čejkám podařilo vyvést z náhradních snůšek mláďata. Na druhé straně ptačího parku pak dokončujeme rozšíření pastviny divokých koní.

 

Během prací se nám daří téměř každý den objevit něco přírodovědecky cenného. Na pastvině koní jsme potvrdili slušnou populaci celoevropsky chráněného druhu motýla – modráska bahenního. Následně jsme našli nový druh brouka pro ptačí park, a to jednoho z nejhezčích tesaříků – tesaříka pižmového. Louky jsou letos bohaté i na nejcennější rostlinku území – česnek hranatý, který letos roste roztroušeně po celé ploše. Našli jsme i nezvyklý trs albína tohoto druhu. Naopak nalezený křižák čtyřskvrnný je vzácně červená varianta tohoto běžného druhu.

Tesařík pižmový

Z důvodu veder, která se na nás začala podepisovat, se jezdíme na polední přestávku od 12:00 do 15:00 chladit do příjemně vlažné Pevnosti Josefov. Všem brigádníkům, kteří nám na Josefovské louky přišli pomoci, patří velké poděkování!

Letošní druhý ročník tábora skončí v sobotu 28. července, která bude posledním pracovním dnem.

            

 

Probíhá první ročník monitoringu hlasové a hnízdní aktivity sluky lesní v ČR – zapojte se!

Dramatický okamžik večerního přeletu tokajících sluk lesních. Foto: Pavel Růžek
Skupina pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR (SVOB) spustila nový monitorovací projekt se zapojením širší veřejnosti – tentokrát zaměřený na lesní druh – sluku lesní (Scolopax rusticola). Romantická atmosféra letící sluky proti světlé obloze nad šeřícím se lesem plným jarních vůní patří mezi jedinečné zážitky z naší přírody. Máte chuť to zažít na vlastní kůži a přispět k výzkumu našich sluk? Přečtěte si metodiku a přidejte se!

 

Vojtěch Kubelka, Vojtěch Kodet, Libor Schröpfer & Miroslav Šálek

Dravci a sovy – po roce znovu v Přerově

sýček
sýček

K začátku února neodmyslitelně patří každoroční setkání specialistů na dravce a sovy. I letos se 40 členů a příznivců Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov při ČSO sešlo 3. února na celodenním setkání na Ornitologické stanici Muzea Komenského v Přerově.

Hlavním bodem programu bylo vyhodnocení terénní práce v předešlém roce a prezentace výsledků specialistů na jednotlivé druhy dravců a sov. Většinu konkrétních výsledků a závěrů z přednesených prezentací bude možno časem najít v elektronickém Zpravodaji SOVDS.

Ačkoliv naprostá většina přítomných netušila, že ptákem roku 2018 bude sýček obecný, rozběhla se bohatá diskuse o příčinách úbytku a možnostech ochrany této zajímavé sovy hned po prvním referátu. Bylo poukázáno na velké nebezpečí, které představují duté betonové sloupy elektrického vedení v místech výskytu sýčka. Zároveň byl představen nový bezpečný typ hnízdní budky instalovaný právě na sloupy elektrického vedení. Samozřejmě se počítá s tím, že budou nejprve zabezpečeny proti případnému smrtelnému uvěznění sýčka uvnitř sloupu.

Podobný trend v ubývání početnosti je hlášen i u sovy pálené. Ta je nyní téměř bezezbytku odkázána na pomoc člověka. Skoro celá populace hnízdí v budkách. Potěšitelné je zjištění, že přibývá párů puštíků bělavých. Stejně tak se zatím nezpomalilo šíření a zvyšování početnosti u orla mořského, i když je tento druh silně ohrožen pokládáním otrávených návnad. V loňském roce byla poprvé zaznamenána otrava karbofuranem u 2 exemplářů orla královského, jednoho z našich nejvzácnějších dravců.

Přednášejícím Václavem Hlaváčem bylo upozorněno na nově se objevující problém –  charismatický dravec jestřáb lesní versus volně chovaná domácí drůbež. Státní ochrana přírody o tomto problému ví a snaží se jej řešit. Mezi ochranářské úspěchy patří vysoká hnízdní úspěšnost  motáka lužního. Postupný nárůst početnosti na nynějších přibližně 330 párů by bez ochranářských opatření obětavých členů SOVDS nebyl myslitelný.

posluchači na setkání SOVDS v Přerově 2018
Při přednáškách se soustředěně poslouchalo… Foto: Luboš Peške
Po polední přestávce pokračoval program informací o vývoji populace orla skalního na Moravě. Vloni poprvé po 4 letech pár vynechal hnízdění a nevyvedl žádné mládě. Nadějným se jeví vznik nového páru. Obsáhlý referát Kláry Hlubocké o poslání a hlavních cílech LIFE projektu PannonEagle zaujal všechny posluchače beze zbytku. Svědčila o tom následující diskuse. A to ještě nikdo z přítomných nemohl vědět o prvním dopadeném „traviči“, jak o tom informovala o dva dny později celostátní média.
Bohatá diskuse se rozběhla i po referátu o monitoringu sov. Nakonec byla sestavena skupina, která se bude touto problematikou podrobně zabývat. Velmi zajímavá byla i další přednáška o telemetrickém sledování jihomoravských orlů královských. Více informací nejenom o orlech královských je možno nalézt na www.birdtelemetry.cz. O telemetrii se hovořilo i v dalším krátkém příspěvku. Dva známí špičkoví odborníci na dravce Luboš Peške a Dušan Rak seznámili posluchače s jimi vyvíjeným GPS/ GSM  vysílačem na sledování ptáků a zároveň s novým počítačovým programem k vyhodnocování výsledků sledování.
občerstvení na setkání SOVDS 2018
… a při poledním občerstvení s plnou pusou diskutovalo. Foto: Luboš Peške

Celodenní setkání specialistů na dravce a sovy se neslo (bez přehánění a sentimentu!) v přátelském duchu, včetně odborných diskusí, které často na jiných ornitologických akcích postrádám. Svědčí o tom i několik zpráv, které mi po skončení akce přišly do mé elektronické pošty.

Příští setkání je plánováno na sobotu 2. února 2019, tentokrát již nikoliv do Přerova, ale do Čech, nejspíše do Pardubic. To proto, aby bylo dostupnější pro členy SOVDS ze západních a severních Čech. Jelikož je před námi další hnízdní sezóna a s tím spojená zajímavá terénní práce, rádi mezi námi přivítáme další zájemce o členství ve skupině. Stačí napsat na adresu info@sovds.info

Poděkování patří vrchovatou měrou pracovníkům Ornitologické stanice v čele s Josefem Chytilem.

Tomáš Bělka

Vyšel Vanellus 12

Vanellus 12, nové číslo časopisu Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků, je ke stažení na webu skupiny.

Vanellus je popularizačně odborný časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR (SVOB), pracovní skupiny České společnosti ornitologické (ČSO). V časopisu Vanellus jsou v českém, případně slovenském jazyce uveřejňovány recenzované odborné články (výsledky vědecké práce, review, úvahy), zajímavá pozorování, kroužkovací zprávy, postřehy z konferencí, cestopisné, fotografické a další příspěvky týkající se skupiny bahňáků v jejím tradičním pojetí. Vanellus vzniká v elektronické verzi pro členy SVOB a všechny příznivce bahňáků. Toto číslo stejně jako všechna předchozí čísla časopisu Vanellus naleznete ke stažení na webových stránkách SVOB.