Nevidomí milovníci přírody se mohou vydat na unikátní vycházky za zpěvem ptáků

Česká společnost ornitologická připravila za podpory Ministerstva životního prostředí sérii vycházek do přírody pro zrakově handicapované. Ornitologové při nich učí nevidomé poznávat hlasy přírody a zároveň se v pilotním projektu od zrakově postižených sami učí, jak podobné vycházky vést. Do zpěvu ptáků, ale i „neslyšitelných” hlasů netopýrů se už lidé mohli zaposlouchat v Praze, poslední červencový den proběhne vycházka za zpěvem ptáků ve Zlíně a následovat budou akce v Olomouci, Přerově a opět v Praze.

Účastníci vycházky pro zrakově handicapované v Praze se sešli na Loretánském náměstí.

Poznávání přírody je nádherným zážitkem, pro mnoho lidí i vznešeným celoživotním posláním. Mohlo by se zdát, že zrakový handicap je v tomto oboru vážnou překážkou, nemusí to tak ale být. „Každý profesionální ornitolog i nadšený milovník přírody moc dobře ví, že znát a dobře rozlišovat hlasy ptáků je minimálně stejně důležité, jako je poznávat v dalekohledu,“ říká Evžen Tošenovský z České společnosti ornitologické, který se kromě ptáků zabývá i výzkumem a ochranou netopýrů. „U netopýrů je akustické sledování a určování druhů podle zvuků dokonce ještě daleko důležitější. Je k němu ovšem zapotřebí speciální technické vybavení – ultrazvukový detektor – a právě ten si budou moci nevidomí účastníci našich speciálních vycházek také vyzkoušet,“ doplňuje Tošenovský. Právě nevidomí a zrakově handicapovaní mají přitom v poznávání přírody jednu velkou výhodu – dokážou se daleko lépe soustředit na zvukové vjemy, lépe rozlišovat jemné detaily zvuků, a to je právě u ptáků a netopýrů nesmírně důležité pro jejich správné určení.

Nevidomí poznávají peří ptáků pomocí hmatu.

Aktuální projekt vycházek pro nevidomé je pro ČSO pilotní a propojuje popularizaci přírodních věd se sociální problematikou zrakově postižených. „Naším cílem je přitom nejen ukázat specifické skupině účastníků krásy české přírody, ale zároveň se od nich chceme i sami učit, jakým způsobem podobné vycházky a programy vést a připravovat,“ říká Katarina Slabeyová, která má v ČSO na starosti organizaci tradičních akcí pro veřejnost jako je Vítání ptačího zpěvu nebo Evropský festival ptactva. „Do budoucna tak budeme schopní v rámci našich zavedených akcí, ale například i vytvářených materiálů a tiskovin, nabídnout aktivity ČSO daleko širší skupině zájemců,“ dodává Slabeyová. A že je právě o exkurze do přírody za hlasy ptáků mezi zrakově postiženými velký zájem, potvrzuje i to, že první dva termíny těchto speciálních vycházek byly v předstihu plně obsazené. „Velmi nás těší, že se nám zrakově handicapovaní zájemci sami ozývají a o podobný program mají zájem. Budeme velmi vděční, pokud nás aktivní jednotlivci, ale i organizace pracující s nevidomými a zrakově postiženými kontaktují a pomohou nám naše vycházky co nejlépe připravit,“ upřesňuje Slabeyová.

Na samotné vycházky pro zrakově postižené naváže workshop pro organizátory tradičních vycházek. Workshop, kterého se zúčastní i specialista na komunikaci s nevidomými, poslouží pro zaškolení organizátorů a výměnu zkušeností. Pro zrakově postižené také ornitologové vytvoří terénní příručku pro určování ptáků v Braillově písmu.

Pozvánku na vycházky najdete ZDE.