Logo EuroBirdwatch 2018

Pozvánka na Festival ptactva 2018

Logo EuroBirdwatch 2018První říjnový víkend již tradičně probíhá podzimní Festival ptactva. Během něho organizují ornitologové z České společnosti ornitologické pro veřejnost vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným programem.

Udělejte si čas a pojďte s námi pozorovat ptáky do podzimní přírody!

Za pozorováním ptáků se o tomto víkendu vydají lidé nejen v České republice, ale i v dalších zemích po celé Evropě. Festival ptactva je totiž součástí úspěšné kampaně EuroBirdwatch, která letos slaví 25. výročí!

Během vycházek zaznamenávají ornitologové u nás i v ostatních zemích data o celkovém počtu pozorovaných druhů a jedinců ptáků, nejčastěji pozorovaných druzích, vzácných druzích apod. Data ještě na konci víkendu jednotlivé země zpracují, vyhodnotí a pošlou evropskému koordinátorovi, kterým je letos lucemburský partner BirdLife International natur&ëmwelt. Výsledky letošního Festivalu budou opět k dispozici na našem webu.

 

Doplněné vycházky:
Bor u Tachova 7.10.
Hostivické rybníky 20. 10.
Choryňské a Hustopečské rybníky 7.10.
Praha Dubeč, retenční nádrž Slatina 6. 10.
Průhonice – Dendrologická zahrada 6. 10.
Řežabinec 7. 10.
Tovačovské rybníky 6. 10.
Velká Bíteš 28. 9.
Záhlinické rybníky 6. 10.

PRAHA

 

Počernický rybník, V Pískovně, suchý poldr Čihadla
Sraz v sobotu 6. 10. 2018 v 8:00 na zastávce Škola Dolní Počernice. Projdeme se po hrázi rybníka, odkud budeme pozorovat táhnoucí druhy vodních ptáků, navážeme procházkou přilehlým parkem, kde se setkáme s běžnými druhy městské zeleně. Odtud budeme pokračovat na krásnou a v rámci Prahy velmi významnou ornitologickou lokalitu PR V Pískovně, kde si užijeme podzimní scenérie na zdejším rybníku Pískovna. Na vodě snad potkáme nějaké táhnoucí druhy kachen, třeba lžičáka nebo alespoň čírky. Celoročně se zde vyskytuje ledňáček říční. Zavítáme i do suchého poldru Čihadla, kde můžeme narazit třeba na chřástala vodního a na mnoho druhů pěvců na jejich tahové zastávce. Vycházka potrvá odhadem 4 hodiny, s sebou něco k jídlu, pití, oblečení odpovídající počasí. Dalekohled a určovací atlas výhodou.
Povede Honza Grünwald (tel. 720 563 538).

Praha Dubeč, retenční nádrž Slatina
Sraz v sobotu 6. 10. 2018 v 7:35 na autobusové zastávce Škola Dubeč (linky 240, 111). Procházka okolím Dubče a Slatiny spojená s pozorováním přítomných ptáků, v případě dobrého počasí ukázka odchytu a kroužkování. Dobrou náladu a dalekohledy s sebou, pro jistotu i pevné boty do terénu a nepohody.
Povedou Michaela Brožová (723 887 729) a Vít Štancl (728 606 782).

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Hostivické rybníky
Sraz 20. 10. 2018 v 9:00 na hrázi Litovického rybníka. Vycházka kolem Hostivických rybníků s pozorováním ptáků na vodní hladině i jinde.
Povedou: Ota Vorel a Jiří Kučera (724 209 973, info@csophostivice.cz.


Mělník

Sraz v sobotu 6. 10. 2018 v 8:30 u starého mostu v Brozánkách (v místě přívozu). Nenáročná trasa (8:30-11:00) ornitologické vycházky povede přes Hořínský park a zdymadlo a dále po cyklostezce k Vltavě, kde bude připravena ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Délka trasy cca 4 km. Pořádá Česká společnost ornitologická a Regionální muzeum Mělník ve spolupráci s AOPK RP Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.
Povede: Libor Praus (tel. 605 522 692, praus@muzeum-melnik.cz) a Petr Lumpe.

Průhonice – Dendrologická zahrada
Sraz v sobotu 6. 10. 2018 v 7:30 u hlavního vchodu do Dendrologické zahrady. Pojďte s námi na procházku nádherným prostředím podzimní Dendrologické zahrady s pozorováním a určováním ptactva, a pokud počasí dovolí i s tradiční ukázkou odchytu a kroužkování ptáků. Co s sebou? Dobrou náladu, oblečení a obuv do terénu, dalekohled. Pozor: nutnost rezervace na stránkách zahrady dendrologickazahrada.cz/rezervace. Počet účastníků je omezen.
Povedou Lucie Hlaváčová a Vlastimil Osoba (tel. 604 259 828).

Srbsko – lom Alkazar
Sraz v neděli 7. 10. 2018 v 9:00 na nádraží ČD Srbsko. Procházka podél řeky Berounky k lomu Alkazar, kde bude provedena ukázka odchytu a kroužkování ptactva.
Povede: Jaroslav Veselý (tel. 728 878 352, jaroslav.vesely@nature.cz).

Vavřinecký rybník u Uhlířských Janovic (okr. Kutná Hora)
Sraz v sobotu 6. 10. 2018 v 7:30 na parkovišti před hřbitovem v obci Vavřinec. Uskuteční se vycházka po jižním břehu rybníka, spojená s pozorováním a určováním ptactva. Akce se koná za každého počasí, později příchozí nás najdou na břehu rybníka. Za příznivých podmínek ukázka odchytu ptactva do sítí a jejich kroužkování. S sebou: boty a oblečení do terénu, dalekohled, fotoaparát a svačinu.
Povede: Jan Křivský (tel. 732 560 647, krivsky@gmail.com).

Veltrusy
Sraz v neděli 7. 10. 2018 v 8:40 před železniční stanicí Nelahozeves (příjezd vlaku z Kralup n. Vltavou v 8:33). Nenáročná trasa (8:40-11:30) ornitologické vycházky povede po modré turistické značce přes Vltavu do Veltruského zámeckého parku (4 km), v případě zájmu možno dojít podél Vltavy až do Kralup n. Vltavou (8 km). Pozorování a určování ptactva. Za dobrého počasí proběhne ukázka odchytu a kroužkování ptáků. S sebou dalekohled, oblečení do terénu, svačinu a dobrou náladu. Pořádá Česká společnost ornitologická a Regionální muzeum Mělník.
Povede: Libor Praus (tel. 605 522 692, praus@muzeum-melnik.cz).

Žehuňský rybník
V sobotu 6. 10. 2018 se uskuteční tradiční festival u Žehuňského rybníka. Sraz účastníků v 7:30 na hrázi rybníka u přepadu. Tam proběhne ukázka vypouštění uzdravených ptáků ze záchranné stanice v Huslíku u Poděbrad, předvede a o práci stanice pohovoří její vedoucí, pan Luboš Vaněk. Vlastní vycházka bude mít dvě trasy: kratší (cca 4 km) povede jen do aleje v Severní zátoce, delší (cca 10 km) podél celého rybníka a zpět na hráz. V případě příznivých podmínek proběhne na obou trasách ukázka odchytu a kroužkování ptáků.
Povedou: Mirek Jelínek, Jiří Vyskočil a Lubor Urbánek (tel. 604 824 652).

JIHOČESKÝ KRAJ

Chobot u Blatné (u rybníka Labuť)
Sraz v neděli 7. 10. 2018 v 9:00 u hřiště. Vycházka povede podél rybníka Labuť směrem ke Střížovicím. Proběhne i ukázka kroužkování (v rámci dlouhodobého výzkumu ptačích populací na Blatensku). Rybník bude již z části upuštěný před výlovem a lze očekávat mimo jiné volavky popelavé i bílé, kormorány, racky, několik druhů bahňáků, různé kachny, orly mořské a mnoho dalších druhů. Dalekohledy a obuv odolávající mírnému vlhku lze doporučit, k dispozici budou i velké stativové dalekohledy a mnoho informačních materiálů o ptácích a jejich ochraně. Vycházka potrvá maximálně do 13 hodiny. Kdo se mailem předem nahlásí a přijde do Chobota (nebo dle dohody na hráz do Myštic) do 7:00, může se s kroužkovateli zúčastnit i začátku kroužkovací akce.
Povede: Petr Pavlík (csopblatna@seznam.cz).
Pozvánka na Festival 2018 Chobot u Blatné

Sezimovo Ústí
Festival v Sezimově Ústí se bude konat v sobotu 6. 10. 2018 od 9:00 se srazem před ZŠ na Školním náměstí. Předpokládá se pozorování ptáků, prezentace prvků jejich ochrany a pomoci v zimních měsících. V případě příznivých podmínek odchyt a kroužkování ptáků.
Povedou: František Vališ a Josef Jahelka.

Řežabinec – ornitologická pozorovatelna u rybníka Řežabinec u Ražic u Písku
Neděle 7. 10. 2018 od 9:00 do 13:00. V Ražicích – při příjezdu od Písku – před železničním přejezdem doprava. Kroužkování, pozorování ptáků silnými dalekohledy a spousta zajímavostí o nich.
Povede: zoolog Prácheňského muzea Jiří Šebestian a další členové České společnosti ornitologické.

Tábor – Náchod
Sraz účastníků v neděli 7. 10. 2018 v 9:00 na zastávce MHD Tábor Náchod. Předpokládá se pozorování ptáků, prezentace prvků jejich ochrany a pomoci v zimních měsících. V případě příznivých podmínek odchyt a kroužkování ptáků.
Povedou: František Vališ a Josef Jahelka.

Vrbenské rybníky u Českých Budějovic
Sraz v neděli 7. 10. 2018 v 10:00 na východním okraji PR Vrbenské rybníky, 150 m SZ od točny trolejbusu č. 9 v Českém Vrbném. Vycházka k Vrbenským rybníkům a okolí podle aktuální atraktivnosti lokalit. Pravděpodobné ukončení akce v Haklových Dvorech (autobus č. 21). Pozorování ptactva, povídání o ptačí oblasti Českobudějovické rybníky, je naplánována i ukázka odchytu a kroužkování ptáků.
Povede: Vojtěch Kubelka (kubelkav@gmail.com, tel. 721 018 336).

PLZEŇSKÝ KRAJ

Anenské rybníky u Plané u Mariánských Lázní
Sraz v sobotu 6. 10. 2018 v 9:15 u vlakového nádraží v Plané u Mariánských Lázní. Vycházka do polí, luk a k rybníkům v okolí Plané za poznáním a určováním zejména vodních a mokřadních ptáků v době podzimního tahu. Možnost vyzkoušet si pozorování ptáků stativovým dalekohledem (délka exkurze je předpokládaná cca 3 hodiny).
Povedou: Milena Prokopová (tel. 725 724 956) a Pavel Jaška, AOPK ČR, RP Slavkovský les

Bolevecký rybník (Plzeň)
Sraz v sobotu 6. 10. 2018 v 8:30 na hrázi Boleveckého rybníka. Vycházka s výkladem o určování spatřených či slyšených druhů a o zajímavostech z jejich života, zastávka na ukázce odchytu a kroužkování a zakončení v záchranné stanici živočichů s prezentací aktuálních pacientů.
Povede: Lubomír Volter (tel. 608 568 065).

Bor u Tachova

Sraz 7. 10. 2018 před bránou borského zámku v 9:00. Trasa povede tradičně jako každý rok od zámeckého parku k rybníku Tážný, v případě zájmu účastníků a příznivého počasí do býv. vesnice Boreček. Vycházku s odborným výkladem povede Karel Machač. Bližší informace o konání akce je možné získat na telefonu Karel Machač 721 962 801 a na Městském kulturním středisku v Boru u Tachova.

Kařezské rybníky
Sraz v sobotu 13. 10. 2018 v 8:45 před rokycanským vlakovým nádražím nebo v 9:15 hodin před zastávkou Českých drah v Kařezu. Odtud povede trasa kolem rybníků na vlak do Mýta. Cílem vycházky jsou Kařezské rybníky, které skýtají útočiště celé řadě ptačích druhů vázaných na vodní prostředí. Navíc se zde zdržuje i orel mořský a další neméně zajímavé druhy. Vycházka je celodenní a s návratem je počítáno v podvečer. Zajímavá zhruba deseti kilometrová trasa povede většinou v blízkosti vody. Pozornost tedy bude věnována především vodním ptákům. Vidět však budeme moci při troše štěstí i ostatní zástupce ptačí říše. Doporučujeme se vhodně obléci, vzít si pohodlnou obuv a něco na opečení na ohni. Tam i zpět pojedeme vlakem, takže nutností je i drobný peníz na vlak i případné občerstvení v restauraci, které nám ukrátí čekání na vlak. Výhodou bude vlastní dalekohled, přičemž vycházka bude doplněna výkladem o zdejší fauně.
Povede: Pavel Moulis (tel. 603 239 922).

ÚSTECKÝ KRAJ

Most
Sraz v sobotu 6. 10. 2018 v 8:00 na parkovišti za zahrádkami pod Resslem, cca 400 m západně od zastávky MHD Tenisové kurty.
Povede: Jaroslav Bažant, Oblastní muzeum v Mostě (bazant@muzeum-most.cz).
Pozvánka na Festival 2018 Most

Roudnice nad Labem – přednáška
Ve středu 3. 10. 2018 od 18:00 se uskuteční přednáška Naši draví ptáci v sále městské knihovny na Karlově náměstí v Roudnici nad Labem. Hovoří, barevnými digitálními snímky a nahrávkami hlasů dravých ptáků doprovází Stanislav Chvapil.
Pozvánka na Festival 2018 Roudnice nad Labem – přednáška

Roudnice nad Labem – vycházka
Sraz v sobotu 6. 10. 2018 v 8:30 u řeky Labe pod mostem v Roudnici nad Labem. Bude provedena i ukázka odchytu ptáků za účelem kroužkování. Vezměte s sebou dalekohledy! Doba trvání vycházky asi 3 hodiny. Povede: Stanislav Chvapil.
Pozvánka na Festival 2018 Roudnice nad Labem – vycházka

LIBERECKÝ KRAJ

Albrechtice u Frýdlantu
Sraz v neděli 7. 10. 2018 v 8:30 v Albrechticích u Frýdlantu na parkovišti u křižovatky (u kapličky). Doprava z Liberce možná autobusem s odjezdem v 7:30. Na programu vycházka po hřebeni, pozorování migrace ptáků a povídání o ptácích a jejich životě v současné zemědělské krajině, v případě příznivého počasí také ukázky odchytů a kroužkování ptáků. Předpokládaná oba trvání vycházky cca do 12:00. Vycházku pořádá ČSO, AOPK ČR RP Liberecko a Severočeské muzeum.
Povedou Jitka Feřtová (tel. 725 076 685, jitka.fertova@nature.cz) a Martin Pudil (tel. 734 755 791, martin.pudil@muzeumlb.cz).
Pozvánka na Festival 2018 Albrechtice u Frýdlantu – vycházka

Česká Lípa
Sraz v neděli 7. 10. 2018 v 9:00 před budovou Vlastivědného muzea v České Lípě. Procházka Česká Lípa – Dubice (asi 2 km) spojená s kroužkováním ptáků.
Povede: Miroslav Honců (tel. 737 404 965).

Dolánky u Turnova
Sraz v sobotu 6. 10. 2018 v 8:00 před Domem přírody Českého ráje (tj. vedle Dlaskova statku). Vycházka za pozorováním migrujících ptáků z Jizerské vyhlídky ve skalním městě Drábovna. Půjdeme asi 6 km dlouhou trasu na Malou Skálu náročnějším terénem (není vhodné pro kočárky), zpět do Dolánek je plánován přejezd vlakem z Malé Skály (odj. 12:15) (případně bude možnost oběda na Malé Skále a zpět pěšky údolím Jizery s návratem po 14. hod.). Spoluorganizátorem akce je Dům přírody Českého ráje (www.dumprirody.cz/ceskyraj).
Povede: Vojtěch Šťastný (tel. 739 425 076, stastny.Vojta@seznam.cz).

Kozákov
Sraz v neděli 7. 10. 2018 v 6:45 u rozhledny na vrcholu Kozákova. Nejprve strávíme nějaký čas na samotném vrcholu Kozákova, kde za dobrého počasí budeme pozorovat východ Slunce a projdeme se za probouzejícím se ptactvem v okolí rozhledny. Poté vrchol opustíme (v 7:30 je možné pro později příchozí se k nám připojit opět u rozhledny!) a přesuneme se do nedalekého sedla Vzdychánek (2 km), které je v regionu mezi ornitology známé jako výborný bod pro sledování podzimní migrace ptáků od Krkonoš k jihu. Zde proběhne také ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Konec akce záleží pouze na počasí a chuti účastníků, kdy se vrátíme zpět na vrchol. Spoluorganizátorem akce je ZO ČSOP Bukovina (www.csopbukovina.cz).
Povede: Vojtěch Šťastný (tel. 739 425 076, stastny.Vojta@seznam.cz).

Příšovice – Písečáky
Sraz v neděli 14. 10. 2018 v 8:00 na parkovišti mezi Malým a Velkým Písečákem. Na programu bude nenáročná procházka kolem jezera spojená s pozorováním a posloucháním ptáků. Kolik zaznamenáme druhů? A kolik jich chytíme?
Povede: Jakub Hlaváček (tel. 739 742 158, nova.kob@seznam.cz).

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Dobré u Dobrušky
Sraz 6. 10. 2018 v 8:00 hod u centra v Dobrém č. 85. Vycházka povede směr Živina a údolím Živinského potoka zpět ke Krupárně. Doprovodný program – kroužkování Vojtěch Volf a soutěž – hledání ptáčků z nového hidu/pozorovatelny/ na vzniklém mokřadu A Rocha u centra. Sebou dalekohled a příruční atlas ptáků – obojí bude třeba pro zvládnutí soutěže! Organizuje ČSO ve spolupráci s A Rocha – Ekologické centrum Keithe Morrise Krupárna.
Informace: Pavel Světlík (tel. 775 042 228).

Ptačí park Josefovské louky
Sraz 6. 10. 2018 v 8:00 u rybníka ve Starém Plese. Ptáci se při své daleké cestě na zimoviště zastavují i na Josefovských loukách. Pozorovat nebo přímo do ornitologických sítí lze odchytnout zajímavé druhy, které běžně nepotkáváme. Silným dalekohledem uvidíme další desítky druhů ptáků. Odchyt a kroužkování, pozorování ptáků na ptačníku a v ohradě divokých koní.
Povede: Břeněk Michálek (tel. 734 226 037, josefovskelouky@birdlife.cz).

PARDUBICKÝ KRAJ

Litomyšl
V neděli 7. 10. 2018 pořádá ZO ČSOP Litomyšl ptačí festival na rybnících mezi Litomyšlí a Tržkem. Sraz účastníků v 7:30 u benzinové pumpy MOLL u Vertexu. Trasa povede kolem rybníka Velký Košíř do Nedošínského háje, dále na rybník Borovec a Šotka v Tržku. Zpět pak podle Loučné a Malého Košíře do Litomyšle.
Povedou: Václav Jelínek a Jiří Vyskočil (tel. 724 784 226).

Opatovské rybníky
Sraz v sobotu 6. 10. 2018 v 9:00 na hrázi rybníka Hvězda u Třebovic. Pozorování táhnoucího ptactva na rybnících Nový a Hvězda zakončené ukázkou kroužkování. Pro děti připravena soutěž o ceny.
Povedou: Jakub Vrána (kuba.vrana@email.cz), Jiří Mach, Milan Janoušek.

VYSOČINA

Jihlava
Sraz 7. 10. 2018 v 9:00 u Hellerova rybníka na Dolině – Horní Kosov. Pro účastníky je připravena vycházka a soutěže. Povede: Bára Kolmanová (tel. 606 885 091).

Velká Bíteš
Ptačí festival ve Velké Bíteši bude součásti 9. ročníku Svatováclavského pochodu dne 28. 9. 2018. Sraz v 9:00 v přírodní učebně.
Povede: Ivo Hertl.
Pozvánka na Festival 2018 Velká Bíteš

 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Kyjov (okr. Hodonín)
Sraz v sobotu 6. 10. 2018 v 8:30 na parkovišti u smuteční síně. Procházka nenáročným terénem okolí města v délce asi 7 km. Pozorování ptáků polní krajiny s mozaikou vinic, sadů a záhumenek. Možná ukázka odchytu a kroužkování ptáků, soutěž pro děti, opékání špekáčků. Pořádáno ve spolupráci se ZO ČSOP Kyjov a Lesní školkou Radovánky.
Povede: Karel Šimeček (tel: 720 024 596).

Lednice (park státního zámku Lednice, Lednické rybníky)
Sraz v sobotu 6. 10. 2018 v 8:00 na náměstí v Lednici. Ukázky kroužkování, procházka alejí Novodvorskou k Lednickým rybníkům, pozorování ptáků na Mlýnském a Prostředním rybníce, opékání špakáčků.
Povedou: Vilém Vyhnálek a Vlastimil Sajfrt.

Ostrov u Macochy
Sraz v neděli 7. 10. 2018 v 8:30 na Končinách u ohrady u tur. rozcestníku Nad Balcarkou (49.3787797 N, 16.7535736 E). Dále přesun směr Občiny a zpět po zelené tur. značce. Pozorování ptáků, povídání o jejich životě, ukázka hlasových nahrávek, odchytu a kroužkování ptáků, hry pro děti. S sebou oblečení a obutí do přírody, dalekohled, svačinu a hlavně dobrou náladu! Akce proběhne za každého počasí. Předpokládané ukončení kolem poledne. Pořádáno ve spolupráci se SRPDŠ Ostrov u Macochy a spolkem Okras.
Povedou: Jaroslav Kouřil (tel. 603 174 429, kouriljarda@seznam.cz), Jaroslav Koleček (tel. 605 552 978, j.kolecek@gmail.com) a Březinovi.
Pozvánka na Festival 2018 Ostrov u Macochy

Rousínov (okr. Vyškov)
Sraz v sobotu 6. 10. 2018 v 8:00 u rybníčku na návsi v místní části Kroužek. Krátká vycházka spojená s ukázkou odchytu a kroužkování ptáků u myslivecké chaty v Rousínově-Kroužku.
Povedou: Jiří Bartl (tel.: 605 876 078, bartl.j@seznam.cz), Petr Procházka a Petr Navrátil.

Sedlec u Mikulova – rybník Nesyt
Sraz v sobotu 6. 10. 2018 v 8:10 u váhovny naproti nádraží. Pozorování ptáků, odchyt, kroužkování, diskuse o ochraně ptáků. Povede: Josef Chytil (tel: 724 947 544, jchytil@centrum.cz).

ZLÍNSKÝ KRAJ

Choryňské a Hustopečské rybníky
Sraz v neděli 7. 10. 2018 v 8:00 ve Lhotce nad Bečvou – před stanicí Českých drah.  Obec a zemědělská krajina v okolí, dále Choryňské a Hustopečské rybníky, neregulovaný úsek Bečvy u Kladerub. Pozorování ptáků, ukázky hlasových nahrávek, odchyt a kroužkování ptáků, rozdávání propagačních materiálů o ptácích a jejich ochraně. Ukončení exkurze cca v 15:00. Regionálními organizátory akce jsou Muzeum regionu Valašsko, p. o. Vsetín a Slezská ornitologická společnost, pobočka ČSO v Ostravě.
Povede: Karel Pavelka, zoolog muzea (tel. 737 129 019, karel.pavelka@centrum.cz).

Záhlinice
Sraz v sobotu 6. 10. 2018 v 8:15 v Záhlinicích u Hostince U Čápa. Doprava do Záhlinic individuální, vlakové spojení z Přerova 7:35 (z Hulína – odjezd v 8:02), příjezd do Záhlinic v 8:05, pěšky asi 5 min. na místo srazu. Projdeme společně soustavu rybníků a nahlédneme zcela jistě nejen do tajů ptačí říše. Akce se koná za každého počasí a končí přibližně okolo 14:00. Návrat zpět do Záhlinic, tak aby bylo možné stihnout vlaky (směr Hulín v 13:55, směr Otrokovice v 14:03). Akci pořádají Ornis Muzea Komenského, Moravský ornitologický spolek a ČSOP Via Hulín.
Povede: Martin Vymazal (tel. 608 368 333, mvymazal@seznam.cz).

OLOMOUCKÝ KRAJ

Tovačovské rybníky
Sraz v sobotu 6. 10. 2018 u sádek v Tovačově v 8.00 hod. Exkurze se zastaví na Křenovském rybníce. Dále bude pokračovat na Hradeckém rybníce. Předpokládá se, že zájemci se mohou k exkurzi připojit i kdykoli později přímo na hrázi rybníka. Mimo obvyklých druhů se dá předpokládat přítomnost tažných druhů putujících do svých zimovišť.
Povedou: Jiří Šafránek, Dušan Řezáč a Markéta Třasoňová (tel. 606 324 763, mosprerov@seznam.cz).

Třemešské rybníky (Šumperk)
Čtvrtek – pátek 11. – 12. 10. 2018. Ukázka odchytu, určování a kroužkování ptáků. Pořádá ČSO ve spolupráci se Správou CHKO Jeseníky a SEV Doris Šumperk. Školní kolektivy nutné nahlásit předem. Probíhá 11. – 12. 10. od 8:00 do 18:00.
Povede: Petr Šaj (tel. 724 800 937, petr.saj@nature.cz).

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

PR Kotvice (Studénka)
Sraz v sobotu 13. 10. 2018 v 7:00 na vlakovém nádraží ve Studénce. Vydejte se s námi pozorovat ptáky do CHKO Poodří. Podzim – období ptačí migrace – je k tomu ideální. Akce bude probíhat formou vycházky do oblasti přírodní rezervace Kotvice, během níž budeme pozorovat ptáky v jejich přirozeném prostředí, dovíte se mnoho ptačích zajímavostí a budete si moci prohlédnout některé vycpané druhy ptáků.
Povedou: Ondřej Mrkva (omrkva@seznam.cz) a Petr Zátopek (petr.zatopek78@seznam.cz).

CHKO Poodří – Jistebník – Polanka
Sraz v sobotu 6. 10. 2018 v 9:00 na nádraží ČD Jistebník nad Odrou. Pozorování ptactva na rybnících, kroužkování , po trase úklid plastů.
Povede: Jan Mayer (tel. 733 726 250).


Festival ptactva 2018 byl podpořen v rámci projektu Sídla bezpečná pro ptáky, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz         www.sfzp.cz

Logo Středočeského krajeAkce ve Středočeském kraji budou realizovány s finančním přispěním Středočeského kraje v rámci projektu Možnosti ochrany ptáků vod a polí Středočeského kraje.