Sýček obecný

Zachraňte sýčky - výzva na darování

Sýček obecný (Athene noctua) patří mezi nejohroženější druhy ptáků v České republice. Je až k neuvěření, že ještě na začátku minulého století byla tato drobná sovička široce rozšířeným druhem a dokonce nejběžnější sovou s velikostí populace čítající několik tisíc až desítek tisíc párů. Především během posledních 60 let byl ale zaznamenán výrazný populační pokles sýčka. Jen v rozmezí let  1985–2003 populace poklesla o 59 % a tento trend se nezastavil ani v následujících letech. Na počátku 21. století již sýček patřil mezi velice vzácné druhy a v současnosti se jeho celková populace na území České republiky odhaduje na méně než 100 párů! Obdobně alarmující situace je známa i z okolních středoevropských států.

Sýček ptákem roku

Sýček obecný byl zvolen Ptákem roku 2018 a tento titul přitáhl k sýčkům, jejich ohrožení a ochraně velkou pozornost, což je nutné pro účinnou ochranu tohoto kriticky ohroženého druhu. Jejich dramatický úbytek totiž přímo souvisí se změnou lidského přístupu ke krajině. Sýčka lze vlastně považovat za ukazatele zdravé zemědělské krajiny a celkové druhové bohatosti. Proto si tento opeřenec naši pozornost rozhodně zaslouží.

sýček obecný
Foto: O. Prosický, Naturephoto.cz

Dle současné legislativy patří sýček k silně ohroženým druhům. Vzhledem k současnému kritickému stavu populace v České republice, ale i v celém prostoru střední Evropy, by měla ochrana sýčka obecného patřit mezi priority druhové ochrany.

Příčiny poklesu

Příčiny dramatického poklesu početnosti sýčka obecného můžeme hledat především v souvislosti s velkoplošnými změnami v kulturní krajině, a to hlavně s těmi, které vedly ke ztrátě její mozaikovité struktury. Sýčkovi vyhovuje pestrá krajina s dostatečným množstvím krátkostébelných biotopů, jakými jsou kosené louky, pastviny či drobná políčka, která umožňují lov drobné kořisti. Ta je ve vysoké trávě sýčkovi nedostupná. Dříve bylo takových ploch kolem vesnic mnoho, ale v současné době nebývají obhospodařovány a zarůstají vysokou travou a křovinami. Právě nedostupnost potravy během hnízdní sezóny je považována za důležitý faktor poklesu početnosti. Dalšími známými negativními faktory působícími na populaci sýčka obecného jsou dlouhé a na sníh bohaté zimy, nedostatečná nabídka bezpečných míst pro hnízdění, vysoká predace šelmami (především kunou skalní a kočkou), kontaminace prostředí biocidy, úmrtí sov v různých technických pastech (např. komíny, roury, vodní nádrže) či na silnicích a konečně i přímé pronásledování člověkem a nelegální obchod.


Sýčkovi obecnému je věnované i zvláštní číslo časopisu Ptačí svět.

Více informací o sýčkovi obecném najdete na webu projektu Athene ZDE

Aktuality o sýčcích sledujte na facebooku Ochrana sýčka  


Partnerem ochrany sýčků je i společnost Lafarge Cement a.s.