Plovoucí betonové ostrůvky jsou náhradním hnízdištěm rybáků obecných.

Těžební prostory

Těžba, zejména povrchová, přetváří vzhled krajiny, přičemž většinou vznikají nesmírně zajímavá území osidlovaná vzácnými živočichy a rostlinami. Území po skrývce, vlastní prostory těžeben i dočasná a trvalá úložiště hlušiny vytvářejí podmínky pro druhy raných sukcesních stádií. Tzv. pionýrské druhy osidlují holý a spoře zarostlý povrch půdy. Nejvýznamnějšími představiteli jsou bezobratlí, ale i ptákům poskytují těžebny důležitá náhradní útočiště. Severočeské výsypky jsou útočištěm strnadů zahradních a lindušek úhorních, činné i opuštěné lomy osidlují výři nebo bělořiti a pískovny po celé republice poskytují hnízdní příležitosti břehulím a čím dál častěji i vlhám.

ČSO se snaží jednorázovou i dlouhodobou spoluprací podpořit těžební společnosti v přístupu šetrnému k přírodě. Zaměřujeme se zejména na vytváření a využívání dočasně vznikajících a opět zanikajících ploch. S trochou snahy tak mohou vznikat velice cenná dočasná stanoviště přímo v aktivních těžebnách a není potřeba čekat až na ukončení těžby a následnou rekultivaci.

Těžba mimo hnízdní sezónu vytváří příhodná hnízdiště pro břehule.
Břehule potřebují k hnízdění stále obnovované stěny a těžbu štěrkopísku jde s ochranou břehulí dobře spojit. Pískovna Božice, foto: archiv ČSO.

Při rekultivacích po ukončení těžby podporujeme využití přírodní obnovy. Zajímavá území lákající lidi i zvířata tak vznijají s minimálním úsilím namísto drahých a přírodu devastujících technických rekultivací.

Kromě řady jednorázových spoluprací je dlouhodobým partnerem ČSO firma Českomoravský štěrk, a.s., na jejíchž pískovnách v Tovačově a v Hulíně jsme společnými silami instalovali 24 umělých plovoucích ostrovů pro rybáky obecné, připravili jsme dlouhodobý projekt na vytvoření ptačího ostrova v Tovačově, kde také pečujeme o velké výpěrkoviště. Na několika dalších místech probíhaly exkurze za břehulemi a na tuto spolupráci postupně navazujme dalšími ochranářskými aktivitami.

Plovoucí betonové ostrůvky jsou náhradním hnízdištěm rybáků obecných.
Umělé plovoucí ostrůvky pro rybáky obecné stály na počátku dlouhodobé spolupráce ČSO a Českomoravského štěrku. Foto: archiv ČSO.