Volná křídla

Káně lesní chycená do želez nalíčených zřejmě na vydru. Foto: Aleš Jelínek/archiv ČSO.

Od roku 2000 sledujeme pronásledování ptáků v programu Volná křídla. Databáze pronásledování, kterou vedeme, je jediným uceleným zdrojem informací o ptačí kriminalitě u nás. Na řešení jednotlivých případů spolupracujeme s Policií České republiky, Českou inspekcí životního prostředí a dalšími odpovědnými úřady.

Zvláštní pozornost věnujeme široce rozšířenému pokládání otrávených návnad a ilegálnímu trávení zvířat i ptáků v přírodě. K tomuto účelu jsme zřídili a spravujeme webovou stránku karbofuran.cz. Navíc od roku 2017 využíváme při vyhledávání otrávených návnad a jejich obětí i speciálně cvičené psy v projektu PannonEagle Life.

Aktuální případy pronásledování ptáků hlaste prosím na email volnakridla@birdlife.cz nebo lépe telefonem Kláře Hlubocké (606 412 422) nebo Zdeňkovi Vermouzkovi (773 380 285).