Jak můžeme sýčkům pomoct?

Výskyt sýčků je dnes omezen na pár oblastí v celé České republice a svým hnízdištím jsou ptáci dlouhodobě věrní. Úspěšná ochrana sýčka v naší krajině je tak možná jen tehdy, když se zaměříme na současné lokální populace, jejich růst a propojení s dalšími populacemi. Proto má aplikovaná ochrana největší smysl v oblastech, kde se sýčci ještě vyskytují. Například instalace budek pro sýčky do oblastí, kde dávno nežijí, či do nevhodného prostředí postrádá účinnost. Řada opatření, zejména zvyšování pestrosti krajiny či odstraňování technických pastí, má ale ohromný význam pro celou paletu našich dalších zvířecích souputníků! Mysleme na to, když budeme plánovat, jak s naší krajinou a sídly do budoucna zacházet.
Sýčkům vyhovuje otevřená krajina s pestrou strukturou. Foto: Martin Šálek

Jak sýčkům pomoci?

To se dozvíte po kliknutí na příslušnou možnost.