Fotografie a mapa rozšíření vlhy pestré.

Hnízdní atlas ptáků Česka 2014—2017

Mapování čtvrtého hnízdního atlasu ptáků probíhalo v letech 2014—2017 za společné organizace České zemědělské univerzity, České společnosti ornitologické a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. ČSO měla během mapování prováděného dobrovolníky na starosti technické zajištění sběru dat, tedy vytvoření databáze a webové stránky atlas.birds.cz.

Fotografie a mapa rozšíření vlhy pestré.
Díky atlasovému mapování ptáků můžeme sledovat změny areálů rozšíření. Například vlha pestrá hnízdila při předcházejícím mapování (2001—2003, zeleně) prakticky jen na jižní a střední Moravě, nově je potrvzená i z řady lokalit v Čechách, zejména středních. Foto: Luděk Boucný, birdphoto.cz, mapa: atlas.birds.cz.

Mapování probíhalo na dvou úrovních, údaje o hnízdění pomocí mezinárodních hnízdních kategorií se stanovovaly v standardních kvadrátech síťového mapování (zhruba 11 x 12 km), vzorkování pro stanovení relativní početnosti ptačích druhů probíhalo pomocí znáhodněného výběru vždy ve třech malých čtvercích v rámci každého mapovacího kvadrátu. Jako „malý čtverec“ je označována 1/16.

Do podoby výsledného atlasu zpracovávají data hlavní koordinátoři Vladimír Bejček a Karel Šťastný se svým týmem na České zemědělské univerzitě. Než bude tato práce hotová, jsou průběžné hrubé výsledky dostupné na webu atlasu atlas.birds.cz společně s podrobným popisem metodiky.