Projekt ATHENE – záchrana sýčků severních Čech

logo projektu Athene

Projekt ATHENE funguje v rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020. Tento projekt je podpořen Evropskou unií v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Hlavním cílem projektu ATHENE je podpora hnízdních příležitostí, odstranění antropogenních (člověkem vytvořených) pastí a úprava loveckých teritorií zbytkových populací sýčků v severních Čechách.

V rámci tříletého (duben 2017 – březen 2020) sasko-českého projektu ATHENE probíhá pravidelný monitoring rozšíření a velikosti populace sýčka obecného i jeho habitatů. Na lokalitách s výskytem sýčka jsou vyvěšovány bezpečné budky. Na základě získaných vzorků byla provedena detailní analýza genetické variability a genového toku v rámci jednotlivých sýččích populací i mezi nimi. Projekt financujeme částečně (15 %) z vlastních zdrojů. To představuje přibližně 400 000 Kč ročně po dobu tří let. Ty se podařilo zajistit hlavně díky darům ochotných dárců, kterým na osudu sýčků záleží (Darujme.cz.). Projekt je omezen pouze na Ústecký kraj, kde se nalézá jádrová oblast výskytu sýčků. Významná jsou však i hnízdiště za hranicemi ústeckého regionu. Projekt ATHENE je založen na spolupráci Centra životního prostředí Drážďany (Umweltzentrum Dresden e. V, vedoucím projektu), České společnosti ornitologické, Muzea města Ústí nad Labem, p. o., a Ústavu biologie obratlovců AV ČR.

DALŠÍ PODROBNÉ INFORMACE O SÝČCÍCH, O JEJICH OHROŽENÍ A OCHRANĚ, STEJNĚ JAKO VÝSTUPY, KTERÉ SE DÍKY PROJEKTU PODAŘILO REALIZOVAT, SI PROHLÉDNĚTE NA JEDNOTLIVÝCH STRÁNKÁCH V MENU PROJEKTU ATHENE VLEVO NAHOŘE.


In dem Projekt ATHENE arbeiten das Umweltzentrum Dresden, die Tschechische ornithologische Gesellschaft (Česká ornitologická společnost), das Stadtmuseum in Aussig (Muzeum města Ústí nad Labem, p.o.) und das Institut für Biologie der Wirbeltiere der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav biologie obratlovců AV ČR) zusammen. Die Kooperationspartner befassen sich in dem sächsisch-tschechischen Grenzgebiet mit dem Erhalt der Restpopulation des Steinkauzes und fördern mit Hilfe eines Monitorings, der Forschung sowie konkreter Schutzmaßnahmen seine weitere Verbreitung. Das Projekt ATHENE wird im Rahmen des grenzübergreifenden Kooperationsprogramms Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014 – 2020 durchgeführt. Dieses Projekt wird durch die Europäische Union im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung gefördert.


Leták Smrtící pasti s příklady technických pastí a tipy jak je zabezpečit.

Návody na výrobu hnízdních budek pro sýčka obecného

Záznamy z budky sýčka

Zkuste svoje znalosti o sýčkovi v našem pracovním listu – Sýček pracovní list

Sledujte aktuality o sýčcích na facebooku Ochrana sýčka