Sídla bezpečná pro ptáky

Na ptáky ve městech číhá stále více nebezpečí. Kromě obvyklých hrozeb, jako jsou predátoři, paraziti a konkurence ostatních ptáků, je hlavní hrozbou člověk a jeho činnost. Mezi ně patří především stavební úpravy domů a kolize s prosklenými plochami, dále pak kácení starých stromů s hnízdními dutinami, volně pobíhající domácí mazlíčci nebo doprava. Většina lidí si však tato rizika nepřipouští nebo spíše neuvědomuje a mnoho ptáků v naší blízkosti hyne zbytečně.

Každý z nás může pomoci snížit rizika antropogenních pastí, tedy pastí zapříčiněných člověkem, nebo o nich aspoň informovat okolí!

Buďme všímaví ke svému okolí a pamatujme:

 

  • Ptáci jsou jako my – neradi se stěhují!

Při stavebních úpravách budov je vždy lepší zachovat původní hnízdiště. Vyvěšování budek je krajním řešením, kdy už jiná možnost není.

Otvory pod střechou poskytují útočiště například rorýsům. Foto: Evžen Tošenovský

  • Jeden starý strom vydá za 10 budek!

Staré stromy budky nenahradí – jsou hnízdištěm, úkrytem i spíží pro více druhů ptáků, ale i mnoho druhů hmyzu.

  • Silueta dravce nefunguje!

Ptáci se ji budou snažit obletět a narazí do skla o kousek vedle. Není důležitý tvar polepů, ale vzdálenost mezi nimi, ideálně 10 cm – aby si pták „myslel“, že tudy neproletí.

Zabezpečená zastávka v Rousínově. Foto: Petr Navrátil

 

 

  • Naše Míca není přirozený predátor!

Toulavé domácí kočky jsou velkým nebezpečím pro volně žijící ptáky a nezastupují roli volně žijících šelem v naší přírodě. V našich sídlech se vyskytují v mnohem větší koncentraci a často loví jen pro zábavu.

Malá rolnička ptáky varuje před blížícím se nebezpečím. Foto: Katarina Slabeyová

 

Chcete si rozšířit znalosti?

Sídla bezpečná pro ptáky přinášejí řadu seminářů i vycházek, na kterých jste srdečně zváni!

Semináře

Přibližují účastníkům reálnou situaci v oblasti ochrany ptáků a seznámují s cestami, jak naše sídla udělat pro ptáky bezpečnější. Pod odkazy najdete plánované i proběhlé akce.

Semináře pro učitele

Semináře pro státní správu

 

Výukové materiály

Nové výukové programy pro základní školy seznámí žáky s nebezpečím, kterým čelí synantropní ptáci. Metodiky těchto programů jsou dělány tak, aby každý učitel, i bez hlubší znalosti dané problematiky, mohl tento program realizovat sám.

Je naše škola pro ptáky bezpečná? – 1. stupeň ZŠ; žáci pátrají po nebezpečí v okolí jejich školy. Krátký dotazník k evaluaci tohoto programu mohou vaši žáci (2. – 4. třída) vyplnit ZDE.

Nerozplácni se o sklo! – 2. stupeň ZŠ; seznámí žáky s nebezpečím, které pro ptáky představuje sklo.

Vycházky pro veřejnost

Vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným programem jsou určeny pro všechny zájemce o přírodu bez rozdílu věku.

Kdy se můžete na vycházky těšit?

Zimní vycházky ke Světovému dni mokřadů

  • nejbližší víkend ke Světovému dni mokřadů (2. únor)

Vítání ptačího zpěvu

  • víkend s první květnovou nedělí

Festival ptactva

  • první říjnový víkend

(Pod odkazy najdete nejen obecné informace o akcích, ale i pozvánky a fotogalerie z uskutečněných akcí.)

V roce 2017 se poprvé konaly i Večerní vycházky Za ptačími sousedy

V červnu a červenci 2017 proběhlo 10 večerních vycházek. Směřovaly za křikem rorýsů, k nebezpečným skleněným plochám i ke hnízdům jiřiček. A jelikož i netopýři žijí v naší blízkosti, leckde nechyběla ani ukázka hendikepovaných netopýrů a jejich sledování pomocí ultrazvukového detektoru. Návštěvníci se dozvěděli, jaká nebezpečí ptákům v našem okolí hrozí, proč je silueta dravce mýtus i jak mohou pomoci.

Jaké vycházky byly, se můžete podívat ve fotogalerii.

Druhý ročník proběhl v roce 2018.

 

Z dalších proběhlých akcí:

Děti na Dobříši pomáhaly chránit ptáky (Den Země 2018)

Projekt Sídla bezpečná pro ptáky je realizován Českou společností ornitologickou v letech 20172018.

Prostřednictvím programů Bezpečné zastávky, Přátelé rorýsů a Rorýsí školy motivujeme veřejnost k aktivnímu zapojení do ochrany přírody.

 

Ohlédnutí za prvním rokem projektu

Vydané tiskové zprávy:

Motorová pila, kočka nebo sklo – co je největší nepřítel ptáků?

Proč ptáci žijí s námi a co z toho mají?

Mapa ptačích pastí upozorňuje na místa, kde ptáci nacházejí smrt

Lidé přivítali ptačí zpěv na 131 místech naší země

Lidé stojí o zastávky bezpečné pro ně i pro ptáky

Ptačí Romeo a Julie boří mýtus!

Lidé přivítají ptačí zpěv napříč Českem

Jaro ožívá již podesáté a vyzývá: „Zabezpečte skla!“

Děti pomáhají chránit ptáky a zabezpečené skleněné plochy přibývají jako houby po dešti

Týden Skleněného zabijáka – konec září bude ve jménu pátrání po skleněných plochách, které zabíjí ptáky

Ptačí migraci lidé letos oslaví při jubilejním Festivalu ptactva

Jubilejní Festival ptactva navštívilo více než 25 000 lidí, kteří pozorovali přes 5,2 miliónů migrujících ptáků