Druhý hnízdní atlas ptáků Evropy

Nový evropský atlas hnízdního rozšíření ptáků (European Breeding Bird Atlas 2, EBBA2) má za cíl nasbírat údaje o rozšíření a početnosti všech ptačích druhů Evropy. Projekt zahrnuje 5 let terénní práce ve více než 50 zemích a ve více než 5000 mapovacích kvadrátech 50 x 50 km. Projekt je časově rozdělen do třech fází: sběr údajů v terénu (2013–2017), analýza údajů (2016–2019), příprava podkladů a publikace (2019–2020). Rozsah a cíle činí tento projekt jedním z nejambicióznějších mapovacích projektů vůbec.

Během posledních 30 let, které uběhly od prvního evropského hnízdního atlasu, se krajina a příroda v Evropě dramaticky změnila. Tyto změny se odrazily na změnách početnosti ptačích druhů, jak víme např. díky programu Celoevropského monitoringu běžných druhů ptáků (PECBMS). Nepochybně se také projevily na rozšíření a celkové početnosti ptáků v Evropě. Proto Evropská rada pro sčítání ptáků (European Bird Census Council, EBCC) v roce 2010 rozhodla, že hnízdní atlas ptáků Evropy bude zopakován. Nový atlas si tedy kromě prostého zopakování mapování jako v prvním atlase, vzal za cíl získat lepší údaje z východních částí Evropy. EBBA2 představuje unikátní příležitost poprvé nasbírat údaje z velmi vzdálených částí Evropy, které mohou sloužit jako výchozí bod budoucího monitoringu ptáků napříč celým kontinentem. Novinkou je také to, že kromě standardních map rozšíření druhů v kvadrátové síti 50 x 50 km budou pro celou Evropu s pomocí modelů vytvořeny i mapy v síti 10 x 10 km.

Na koordinaci projektu řízeného EBCC se spolu se Švýcarským ornitologickým institutem (Vogelwarte Sempach) a Katalánským ornitologickým institutem (ICO), podílí i Česká společnost ornitologická.

Pilotní mapy a výsledky

Představu o tom, jak budou vypadat konečné výsledky atlasu, přinášejí pilotní mapy pořízené s pomocí dat dodaných průběžně národními koordinátory. Tyto mapy prezentují průběžné výsledky a konečné mapy v atlasu se budou velmi pravděpodobně lišit.

Pilotní mapa distribuce vlhy pestré (Merops apiaster)

 

Pilotní mapa hnízdních kategorií a početnosti vlhy pestré (Merops apiaster)

 

Pilotní modelová mapa pravděpodobnosti výskytu pěnice bělohrdlé (Sylvia melanocephala)

Jak se zapojit

Úspěšné dokončení projektu EBBA2 můžete podpořit sponzorstvím svého oblíbeného ptačího druhu. Pokud se chcete stát dárcem pro EBBA2, obraťte se na nás emailem (kipson@birdlife.cz) a dostanete přímé pokyny. Děkujeme!

 

Vice informaci o projektu: www.ebba2.info

Kontakt:

Marina Kipson, kipson@birdlife.cz

Petr Voříšek, euromonitoring@birdlife.cz