Mapujte sýčky

Sýček obecný patří mezi nejrychleji ubývající druhy ptáků z naší krajiny. Výskyt sýčka je ostrůvkovitý a jeho současné rozšíření je soustředěno do malých populací. Největší šance na nalezení obsazené lokality je v blízkosti současných center výskytu a pro jeho efektivní ochranu je potřeba detailně zmapovat jeho současné rozšíření a početnost.  Sýčka hledejte zejména v nižších polohách (do 500 m.n.m.) v otevřené zemědělské krajině. Sýček nežije v lesích ani na jejich okrajích, kde se vyskytuje zejména puštík a kalous ušatý, s kterými nejčastěji dochází k záměně. Čím více se lesa v krajině nachází, tím je nižší pravděpodobnost že sýčka zaznamenáme. U nás sýčci obývají téměř výhradně lidská sídla a v nich zemědělské farmy, statky, stodoly, staré budovy, pestré okraje vesnic.

Chcete vědět, jestli se ve vašem okolí vyskytuje sýček? Zde je několik praktických rad, jak to zjistit:

Tipy pro hledání sýčka

Před začátkem terénních prací prosím kontaktujte koordinátora (Martin Šálek, martin.sali@post.cz, tel. +420 775 954 318) a dohodněte si výběr mapovaného území.

Metodika mapování

Sýček je během den mistr ve schovávání a proto spatřit ho v této denní době, chce porci štěstí nebo cvičené oko. Foto: Tomáš Bělka

 

Nejefektivnější metodou hledání sýčků je provokace teritoriálním hlasem. Principem této metody je přehrávání teritoriálního hlasu samce z reproduktoru, na který samci sýčků intenzivně reagují. Monitoring probíhá jen za příznivých meteorologických a povětrnostních podmínek (beze srážek a silného větru). Sýčci se ozývají hlavně v průběhu jarních měsíců (březen až květen), kdy máte největší šanci je zaznamenat. Stáhněte si proto nahrávku houkajícího samečka do vašeho přehrávače a v průběhu první poloviny noci ji opakovaně přehrávejte na místech pravděpodobného výskytu sýčka. Na každém monitorovaném bodě se nahrávka přehrává 3x, vždy po dobu 2 minut, s oddělením tichou pauzou trvající jednu až dvě minuty.

Tato metoda může být doplněna o celonoční akustický monitoring za pomocí automatických digitálních záznamníků, prohledávání vhodných míst během denních hodin (lokalizace pobytových stop) a komunikaci s místními občany.

Nahrávku teritoriálního hlasu sýčka je možné stáhnout v sekci Jak ho poznáme?

Vždy ale mějte na paměti, že sýček patří mezi naše nejohroženější ptáky a při jeho hledání je potřeba zcela respektovat pravidla ornitologické etiky. Zejména se vyhněte chování, které by ptáky stresovalo a ohrožovalo. Nevyrušujte sýčky kvůli fotografování, nahrávání hlasů a filmování a hlasovou provokaci nepoužívejte na lokalitách, kde byl jejich výskyt již potvrzen, nebo tam, kde se vyskytují ptačí predátoři sýčků (zejména puštíci). Své výsledky (i negativní!) pak pošlete koordinátorovi (Martin Šálek, martin.sali@post.cz) a zadejte do faunistické databáze ČSO Avif, kde můžete v případě potřeby utajit lokalitu výskytu.

Dohledávaní hnízdiště sýčků vyžaduje často osobní nasazení. Foto: Mirek Bažant