Ptáci a skla

Na světě uhyne po srážce s čirou nebo zrcadlící výplní více než miliarda ptáků ročně. Kolik ptáků se takto zabije u nás přesně nevíme, naše odhady se pohybují okolo 1 milionu. Skla a jim podobné materiály jsou tak jednou z nejčastějších příčin úhynu ptáků.

Proč vlastně ptáci do skel narážejí?

  • Ptáci se v průměru pohybují výrazně rychleji než savci. Drobní pěvci při přeletech létají rychlostí min. 30 km/h, holubi běžně létají rychlostí okolo 70 km/h a to nepatří mezi nejlepší letce.
  • Na rozdíl od lidí mají ptáci oči umístěny po stranách hlavy a nejostřeji tedy vidí do stran. Nejvíce pozornosti za letu věnují prostoru kolem sebe a pod sebou  ne prostoru, který je před nimi. Výjimkou jsou sovy a ty se také velmi zřídka stávají obětí prosklených ploch.
  • Ptáci nedovedou rozlišit co je skutečnost a co je její zrcadlový obraz. Do zrcadlové plochy tak ptáci zamíří v přesvědčení, že letí do bezpečí zeleně coby na "strom" či z důvodu vyhnání "soka" vlastně záměrně.

Jak pomoci?

  • Zapomeňte na mýtus dravce!

Jedna silueta dravce na skleněné ploše je překonaný, nefunkční způsob zabezpečení. Nepohybující se silueta není pro ptáky reálnou hrozbou, jen pevným objektem, kolem kterého se snaží proletět. Není podstatný tvar nebo velikost polepu, ale jejich vzdálenost. Nálepky musí být v takové vzdálenosti od sebe, aby pták "mezi nimi neproletěl", jako ideální vzdálenost se uvádí 10 cm.

  • Všímejte si svého okolí

Pokud ve svém okolí naleznete prosklenou plochu a u ní mrtvého ptáka, upozorněte majitele, místní úřad či některou z místních organizací pro ochranu přírody a pokuste se najít způsob, jak plochu zabezpečit, aby se předešlo dalším podobným případům.

  • Zabezpečte své okno a jděte dobrým příkladem

Ukažte na svém okně, jak sklo správně zabezpečit proti nárazům ptáků. Jste-li učitel/ka, zabezpečte okna své školy pomůžete ptákům a ukážete správný způsob zabezpečení nejen dětem, ale i jejich rodičům. Pochlubte se výsledky své práce, pošlete nám fotky, které mohou sloužit jako inspirace pro ostatní.

  • Hodnoťte zastávky hromadné dopravy

Pomozte zmapovat nebezpečné zastávky, aby se pro ptáky nestaly konečnou. Hodnocení je velice jednoduché a rychlé. Na webu Bezpečné zastávky najdete nejen více informací, ale i cestu k jejich zabezpečení. ČSO může jednat s výrobci skel, městy a velkými společnosti, ale na zabezpečení jednotlivých zastávek kapacity nestačí.

  • Informujte své okolí

Pomůžete tak bořit mýtus dravce a ukážete lidem, jak docílit účinné pomoci. Můžete k tomu využít videoklip ČSO i publikaci Ptáci a skla. Zde najdete mnoho potřebných informací a na vyžádání ji můžeme dodat i v tištěné podobě.

Které plochy jsou nejnebezpečnější?

V zásadě zrcadlící výplně a čirá skla v místech, kde je velký pohyb ptáků. Kritickým místem jsou průhledy v domech a místa v blízkosti zeleně. Rovněž instalace krmítka zvyšuje pohyb ptáků a můžete se s problémem setkat v místech, kde jste ho předtím neregistrovali.

  • Zrcadlící výplně - často věrně odráží své okolí a ptáci si jich vůbec nevšimnou. Vidí v nich zeleň, oblohu a třeba i strom, ke kterému zamíří jako ke svému cíli. Do plochy pak narazí plnou rychlostí a tento náraz většinou nepřežijí.
  • Čirá skla - zvláště čistě umytá jsou pro ptáky špatně viditelná. Často tvoří výplně protihlukových stěn, oken, skleníků. Nejnebezpečnější je toto sklo v místech, kdy je za ním zeleň, ve které ptáci hledají útočiště.

Pozor! Každá plocha s hladkým povrchem může za určitých světelných podmínek zrcadlit své okolí.

Problematika ptáků umírajících na sklech je paradox - ačkoli se s tímto problémem setkali mnozí z nás, široká veřejnost se o něj zajímá jen málo, překvapivý je především nezájem veřejnosti odborné. Na školách, včetně těch, ze kterých odcházejí do praxe architekti či projektanti, se o kolizích ptáků nevyučuje. Stavební úřady schvalují projekty budov opláštěných skly, čiré výplně má i velká část zastávek hromadné dopravy, ve zvýšené míře pronikají do městské i volně rostoucí zeleně. I v současnosti se podél silnic a železnic objevují nové protihlukové stěny, opatřené osamělými černými siluetami, vzdáleně připomínajícími ptáky. To, že nefungují, až donedávna nikoho příliš nezajímalo.

Riziková stěna před polepem
Tatáž stěna po zabezpečení

 

Více informací najdete v publikaci Ptáci a skla, či odborné publikaci Kolize ptáků se s transparentními a reflexními plochami. Můžete rovněž navštívit některý z našich seminářů.

Problematice kolizí ptáků se skly se Česká společnost ornitologická věnuje dlouhodobě. Snažíme se upozornit veřejnost na tento problém a ukazovat možná řešení. V letech 2019 - 2021 byla naše činnost v této oblasti podpořena v rámci projektu Ptáci a skla.

Spolupráce

AGC Glass Unlimited, Zelená domácnost, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká inspekce životního prostředí

Aktivity

Školení, semináře, vývoj zabezpečovacích prvků, posuzování rizikových staveb, sběr dat o rizikových stavbách, motivace veřejnosti

Výstupy

Publikace Kolize ptáků se s transparentními a reflexními plochami

Publikace Ptáci a skla

Specializované webové stránky: zastavky.birdlife.cz