Možnosti ochrany dropa velkého na Znojemsku

Ačkoli v posledních letech k žádným významnějším změnám zemědělského hospodaření z pohledu dropa velkého nedošlo, neznamená to, že by se Česká společnost ornitologická přestala o další osud tohoto impozantního ptačího druhu zajímat. Umožnil to i projekt Prověření aktuálních možností ochrany dropa velkého na Znojemsku podpořený Nadací Partnerství z programu Strom života.

Samice dropa velkého. Foto: Jiří Bohdal/naturfoto.cz

Hlavním cílem projektu bylo zmapovat využitelnost stávajících finančních nástrojů pro vytvoření lepších životních podmínek z pohledu dropa velkého, oslovení zemědělských subjektů s nabídnou alternativních způsobů hospodaření (zejména přechod na ekologické zemědělství), zmapování jiných možností ochrany dropa a také definovat rizika, které mohou dlouhodobě ohrozit potenciální návrat tohoto druhu na tradiční hnízdiště a zimoviště na Znojemsku. Jedním z hlavních výstupu je zpracování dokumentu Možnosti ochrany dropa velkého (Otis tarda) na Znojemsku, která mimo jiné obsahuje přehled výskytu v letech 1994-2008, zhodnocení současného způsobu hospodaření, návrh změn ve způsobu obhospodařování zemědělské půdy včetně jejich finanční náročnosti. Zdá se, že jednou z cest mohou být speciální agroenvironmentální programy, bohužel jejich potenciální spuštění zřejmě nebude dříve než v roce 2014. Příslibem lepších zítřků může být také přistoupení České republiky k mezinárodní dohodě „Memorandum of Understanding on the Conservation and management of the Middle-European Population of the Great Bustard (Otis tarda)“, vypracované a řízené v rámci Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů. Tato dohoda je určená pro 16 zemí v rámci areálu středoevropské populace dropa velkého. Česká republika dohodu přijala jako třináctý stát 19. 2. 2008.

Možnosti ochrany dropa velkého