Zimní vycházky ke Světovému dni mokřadů

2. února si na celém světě připomínáme Světový den mokřadů. Ten označuje datum podepsání Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská úmluva. Při této příležitosti Česká společnost ornitologická organizuje sérii vycházek a přednášek zaměřenou na poznávání vodních druhů ptáků a význam našich mokřadů pro jejich zimování a tah.

Přidejte se k nám a oslavte Světový den mokřadů!

Navštivte s námi mokřady a poznejte jejich ptačí obyvatele. Tyto vycházky jsou v pořadí již třetí sérií, kterou ČSO pro veřejnost pořádá – na přelomu dubna a května to je Vítání ptačího zpěvu a začátkem října pak Evropský festival ptactva.

Moc děkujeme všem organizátorům, kteří jsou ochotni svůj volný čas věnovat těmto vycházkám a přiblížit tak fascinující svět vodních ptáků všem zájemcům.

Kontakt pro organizátory vycházek: dobruska@birdlife.cz


Pozvánka na Vycházky ke Světovému dni mokřadů 2019

Pozvánka na vycházky ke Světovému dni mokřadů 2018

Výzva organizátorům vycházek ke Světovému dni mokřadů 2018

Jaké byly vycházky v roce 2017

Vycházky ke Světovému dni mokřadů v roce 2016


Organizování vycházek ke Světovému dni mokřadů bylo v letech 2015 – 2017 finančně podpořeno v rámci předem definovaného projektu Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů ČR, financovaného z EHP fondů 2009-2014 v rámci programu CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby.