Zimní vycházky ke Světovému dni mokřadů

2. února si na celém světě připomínáme Světový den mokřadů. Ten označuje datum podepsání Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská úmluva. Při této příležitosti Česká společnost ornitologická organizuje sérii vycházek a přednášek zaměřenou na poznávání vodních druhů ptáků a význam našich mokřadů pro jejich zimování a tah.

Přidejte se k nám a oslavte Světový den mokřadů!

Navštivte s námi mokřady a poznejte jejich ptačí obyvatele. Tyto vycházky jsou v pořadí již třetí sérií, kterou ČSO pro veřejnost pořádá – na přelomu dubna a května to je Vítání ptačího zpěvu a začátkem října pak Evropský festival ptactva.

Moc děkujeme všem organizátorům, kteří jsou ochotni svůj volný čas věnovat těmto vycházkám a přiblížit tak fascinující svět vodních ptáků všem zájemcům.

Kontakt pro organizátory vycházek: dobruska@birdlife.cz


Fotoreportáž z vycházek ke Světovému dni mokřadů 2019

Pozvánka na Vycházky ke Světovému dni mokřadů 2019

Pozvánka na vycházky ke Světovému dni mokřadů 2018

Výzva organizátorům vycházek ke Světovému dni mokřadů 2018

Jaké byly vycházky v roce 2017

Vycházky ke Světovému dni mokřadů v roce 2016


Organizování vycházek ke Světovému dni mokřadů bylo v letech 2015 – 2017 finančně podpořeno v rámci předem definovaného projektu Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů ČR, financovaného z EHP fondů 2009-2014 v rámci programu CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby.