Materiály ke stažení

Zde si můžete volně stáhnout materiály nejen pro zábavu a potěšení svých dětí, ale i pro školní výuku. Patří mezi ně materiály pro mateřské školy, 1. a 2. stupeň ZŠ i pro střední školy. Další inspiraci najdete na stránkách Jaro ožívá.

Pro zábavu a potěšení

Omalovánky, kvízy a rébusy, které děti blíže seznámí s ptáky kolem nás.

Vlaštovky našeho okolí
Neodnášejte ptáčata!

 

 

 

 

 

Pro náctileté a dospělé

Komiks vodní banka

 

Výukové materiály pro učitele

Věkově nespecifikované

Manuál pro Rorýsí školy

Inspirace pro všechny, kteří chtějí zavést problematiku ochrany rorýsů a dalších synantropních druhů do výuky. Součástí je návod na výrobu rorýsí budky, informace k instalaci webkamery i soubor pracovních listů.

Manuál pro Rorýsí školy
Pracovní listy Mladý ornitolog

Pro mateřské školy

 

Přírodě na dosah

– obsáhlý soubor materiálů v 11 tematických blocích s úvody do dané problematiky jednotlivých témat.

Pro 1. st ZŠ

Bádáme u vody a v lese

Příručka pro učitele 1. st. ZŠ

Přírodě na dosah

Obsáhlý soubor materiálů v 11 tematických blocích s úvody do dané problematiky jednotlivých témat.

Je naše škola pro ptáky bezpečná?

Metodika výukového programu

Žáci se seznámí s různými nástrahami, které ptákům člověkem vytvořené prostředí chystá. Žáci pochopí, jak je možné určité situace řešit. Pokusí se lokalizovat nebezpečná místa na jejich škole a školní zahradě a sami se mohou podílet na jejich zabezpečení. Tím se aktivně zapojí do ochrany ptáků. Celý program může probíhat ve venkovním prostředí.

Vlaštovičko, kde jsi?

Žáci se seznámí s vlaštovkami a jiřičkami, jejich způsobem života. Naučí se oba druhy spolehlivě rozlišit a pochopí problémy těchto ptáků. Vede žáky k badatelské činnosti s cílem zjistit, co vlaštovky potřebují pro život, co jim vyhovuje a co je poškozuje.

Příručka s metodikou výukového programu
Vlaštovičko, kde jsi? prezentace
Návod na výrobu vlaštovčího hnízda

 

 

 

Výukové programy pro 2. st ZŠ

(a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

Mrtvé dřevo pro nový život

Výukový program přiblíží žákům 6. a 7. tříd lesní obyvatele, význam šplhavců, starých stromů a mrtvého dřeva ponechaného v lese. V rámci terénní práce žáci zjistí, jaký je les v blízkosti jejich bydliště z pohledu biodiverzity.

Metodika výukového programu
Příloha Dutino, dutino
Prezentace k programu

Nerozplácni se o sklo!

Metodika výukového programu

Žáci se seznámí s nebezpečím, které pro ptáky představuje sklo – moderní a stále více používaný materiál současnosti. Při práci s cizojazyčnými materiály využijí své znalosti angličtiny a zjistí, jak velký je problém, jehož existenci mnoho lidí ani netuší. Mapováním nebezpečných míst v okolí školy upevní svůj vztah k místu a posílí odpovědný přístup k přírodě.

 

Ze skal do měst

Žáci se seznámí s rorýsem obecným, představitelem synantropních druhů ptáků. Pochopí proces synantropizace a naučí se více vnímat ptáky ve svém okolí. Naučí se odpovědnému přístupu k jejich ochraně.

Metodika s pracovními listy
Prezentace k výukového programu

 

 

 

 

 

Má adresa: Mokřad

Žáci se seznámí s významem mokřadů pro ptáky a s hlavními problémy, které v současnosti mokřady (a s nimi i jejich obyvatele) ohrožují. Vlastní investigativní činností odhalí stav mokřadů ve svém okolí.

Metodika k výukovému programu
Prezentace Ptáci a mokřady
Prezentace Proměny rybníků v čase
Hra Potápka versus kapři