Materiály ke stažení

Zde si můžete volně stáhnout materiály nejen pro zábavu a potěšení svých dětí, ale i pro školní výuku. Patří mezi ně materiály pro mateřské školy, 1. a 2. stupeň ZŠ i pro střední školy. Další inspiraci najdete na stránkách Jaro ožívá.

Pro zábavu a potěšení

Omalovánky, kvízy a rébusy, které děti blíže seznámí s ptáky kolem nás.

Vlaštovky našeho okolí
Neodnášejte ptáčata!

 

 

 

 

 

Pro náctileté a dospělé

Komiks vodní banka

 

Výukové materiály pro učitele

Věkově nespecifikované

Manuál pro Rorýsí školy

Inspirace pro všechny, kteří chtějí zavést problematiku ochrany rorýsů a dalších synantropních druhů do výuky. Součástí je návod na výrobu rorýsí budky, informace k instalaci webkamery i soubor pracovních listů.

Manuál pro Rorýsí školy
Pracovní listy Mladý ornitolog

Pro mateřské školy

 

Přírodě na dosah

– obsáhlý soubor materiálů v 11 tematických blocích s úvody do dané problematiky jednotlivých témat.

Pro 1. st ZŠ

Přírodě na dosah

– obsáhlý soubor materiálů v 11 tematických blocích s úvody do dané problematiky jednotlivých témat.

Je naše škola pro ptáky bezpečná?

Žáci se seznámí s různými nástrahami, které ptákům člověkem vytvořené prostředí chystá. Žáci pochopí, jak je možné určité situace řešit. Pokusí se lokalizovat nebezpečná místa na jejich škole a školní zahradě a sami se mohou podílet na jejich zabezpečení. Tím se aktivně zapojí do ochrany ptáků. Celý program může probíhat ve venkovním prostředí.

Metodika výukového programu

Vlaštovičko, kde jsi?

Žáci se seznámí s vlaštovkami a jiřičkami, jejich způsobem života. Naučí se oba druhy spolehlivě rozlišit a pochopí problémy těchto ptáků. Vede žáky k badatelské činnosti s cílem zjistit, co vlaštovky potřebují pro život, co jim vyhovuje a co je poškozuje.

Příručka s metodikou výukového programu
Vlaštovičko, kde jsi? prezentace
Návod na výrobu vlaštovčího hnízda

 

 

 

Výukové programy pro 2. st ZŠ

(a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

Nerozplácni se o sklo!

Žáci se seznámí s nebezpečím, které pro ptáky představuje sklo – moderní a stále více používaný materiál současnosti. Při práci s cizojazyčnými materiály využijí své znalosti angličtiny a zjistí, jak velký je problém, jehož existenci mnoho lidí ani netuší. Mapováním nebezpečných míst v okolí školy upevní svůj vztah k místu a posílí odpovědný přístup k přírodě.

Metodika výukového programu

 

Ze skal do měst

Žáci se seznámí s rorýsem obecným, představitelem synantropních druhů ptáků. Pochopí proces synantropizace a naučí se více vnímat ptáky ve svém okolí. Naučí se odpovědnému přístupu k jejich ochraně.

Metodika s pracovními listy
Prezentace k výukového programu

 

 

 

 

 

Má adresa: Mokřad

Žáci se seznámí s významem mokřadů pro ptáky a s hlavními problémy, které v současnosti mokřady (a s nimi i jejich obyvatele) ohrožují. Vlastní investigativní činností odhalí stav mokřadů ve svém okolí.

Metodika k výukovému programu
Prezentace Ptáci a mokřady
Prezentace Proměny rybníků v čase
Hra Potápka versus kapři