Pražskými parky krok za krokem

Rybníky ve Stromovce
Foto: Pražská příroda

Městská zeleň představuje v rámci urbanizovaného území Prahy velmi důležitý biotop nejen pro hnízdící, ale i migrující a zimující ptáky. Mnohé z hodnotných pražských parků jsou v povědomí obyvatel jako místa pro odpočinek nebo sportovní aktivity. Pozorování ptáků ve městě, tzv. urbanbirding, se stává stále populárnější aktivitou v mnoha Evropských i světových městech, což dokazuje i zájem lidí o tyto aktivity v České republice. Prostřednictvím projektu bychom rádi rozšířili zájem veřejnosti i o další způsob využití a trávení volného času, a to právě o birdwatching, resp. urbanbirding.

Ptáci žijící ve městě si zvykli na přítomnost lidí a dají se zblízka a poměrně jednoduše pozorovat. Jsou proto vhodnou skupinou, jejímž prostřednictvím je možné budovat vztah veřejnosti k přírodě a přírodnímu prostředí ve městě.


V rámci projektu Pražskými parky krok za krokem byla vytvořena kapesní určovací terénní příručka, která vám doporučí deset vybraných pražských parků, seznámí s jejich nejběžnějšími ptačími obyvateli, upozorní na příčiny jejich ohrožení a nabídne tipy, jak se zapojit do ochrany ptactva a jeho životního prostředí. Najdete zde i seznam všech vyobrazených ptáků, kde si můžete zaznamenat pozorované druhy. Vypravte se do přírody a objevujte ptáky městské zeleně!

V rámci projektu byl vytvořen i pracovní list představující prostředí městské zeleně se samolepkami 30 druhů ptáků vyobrazenými v určovací příručce. Samolepky jsou určeny na nalepení na pracovní list na místa, kde byly ptáky v terénu reálně pozorované.

Každý, kdo navštíví všech 10 lokalit uvedených v brožurce Ptáci pražských parků, zaznamená si k nim datum svojí návštěvy a přinese nám brožurku ukázat, dostane pracovní list se samolepkami.

Druhou částí projektu byly terénní vycházky s průvodcem se zaměřením na poznávání ptactva a lokalit jeho výskytu v rámci Prahy. Vycházky byly pořádány během celého kalendářního roku s cílem přiblížit veřejnosti jednotlivé ptačí druhy a místa jejich výskytu na území Prahy v rámci různých období (hnízda sezóna, migrace, zimování). Některé vycházky byly organizovány v rámci našich oblíbených pravidelných akcí – Vítání ptačího zpěvu na jaře či Festivalu ptactva na podzim. Pozvánky na aktuální vycházky ČSO

Seznam realizovaných vycházek:
Praha Žižkov – park Vítkov – 20.4.2019
Praha 5 – Stodůlky – 1.5.2019
Praha – Komořany – 3.5.2019
Praha 6 – obora Hvězda – 5.5.2019
Praha – Dubeč, retenční nádrž Slatina – 11.5.2019
Stromovka – 13.6.2019
Dubeč, retenční nádrž Slatina – 5.10.2019
Praha-Dolní Počernice – 19.10.2019
Vycházka za ptačími obyvateli Milíčovského lesa – 17.11.2019
Královská obora jako ptačí ráj – 25.11.2019

Fotogalerie z vycházek:


Projekt byl finančně podpořen Hlavním městem Prahou.