Reportáž z členské exkurze k VN Rozkoš 2019

Naše poslední letošní exkurze nás zavedla na břehy „Východočeského moře“ – k vodní nádrži Rozkoš u České Skalice. Vypravili jsme se k ní ve slunečnou sobotu 21. 9. 2019. Exkurzi nám pomohl připravit a na místě nás i provázel Jaroslav Vaněk za pomoci Aloise Holuba. Oběma patří naše velké díky.


účastníci exkurze ČSO u informační tabule vodní nádrže Rozkoš
Foto: Katarína Slabeyová

Naše „autobusová“ skupina přijíždějící z Prahy se setkala s dalšími účastníky, kteří přijeli individuálně, na hlavní hrázi VN Rozkoš u Velké Jesenice. S rozlohou 1001,25 ha je osmou největší vodní nádrží u nás.


letící orlovec říční
Foto: Zdeněk Tajbl

Část účastníků se vydala za ptáky na dělicí (Rovenskou) hráz, kde se jim podařilo zblízka pozorovat například lovícího orlovce říčního.


vodní hladina a hlavní hráz vodní nádrže Rozkoš
Foto: Katarína Slabeyová

Druhou část skupiny čekala prohlídka hlavní hráze, vtokové věže a malé vodní elektrárny.


účastníci exkurze ČSO v injekční štole vodní nádrže Rozkoš
Foto: Katarína Slabeyová

Nevšedním zážitkem byla procházka injekční štolou v hlavní hrázi, ukončená šplháním po žebřících nahoru, zpátky na denní světlo.


účastníci exkurze ČSO na vodní nádrž Rozkoš nad výpustem
Foto: Katarína Slabeyová

Prohlídku hráze jsme ukončili u malé vodní elektrárny pod přehradním tělesem. V elektrárně pracuje jedna Kaplanova turbína s instalovaným výkonem 675 kW.


účastníci exkurze ČSO na břehu VN Rozkoš
Foto: Katarína Slabeyová

Po společném obědě na prosluněné louce jsme se vydali pěšky z obce Šeřeč po východním okraji nádrže směrem na jih.


břeh vosní nádrže Rozkoš
Foto: Katarína Slabeyová

Břehy nádrže místy opravdu připomínají mořské pobřeží. Odkrytá bahna na podzim jsou oblíbenou zastávkou zejména pro bahňáky. Jako první jsme pozorovali poměrně běžné pisíky obecné pobíhající a poletující u břehu.


jedna ze zátok vodní nádrže Rozkoš
Foto: Katarína Slabeyová
odhalené dno jedné ze zátok vodní nádrže Rozkoš
Foto: Katarína Slabeyová

Šli jsme kolem malebných zátok s dostatkem vody i bez ní. Letos byla hladina VN Rozkoš upuštěna pouze o necelý metr. Když je vody méně, odhalí se dlouhé bahnité břehy, vyhledávané bahňáky.


volavky popelavé stojící na břehu vosní nádrže Rozkoš
Foto: Zdeněk Tajbl

Skupina volavek popelavých odpočívajících na břehu.


užovka obojková na břehu
Foto: Zdeněk Tajbl

Po vodní hladině se přesouvala ke břehu i jedna užovka obojková.


hejno čejek chocholatých na štěrkové kose
Foto: Anežka Berková

Skupina čejek chocholatých na štěrkové kose se naštěstí nedala rušit, a tak jsme měli dostatek času si je dobře prohlédnout. V popředí jespáci obecní.


jespák obecný
Foto: Anežka Berková

Během naší návštěvy jsme zastihli kulíka i jespáka písečného, v hejnu jespáků obecných se pohyboval i jeden jespák křivozobý. Na obrázku nebojácný jespák obecný.


účastníci exkurze ČSO na břehu vodní nádrže Rozkoš
Foto: Katarína Slabeyová

Z místa našeho posledního zastavení jsme pozorovali pisíky, spící bekasinu otavní, jespáky obecné i kulíka písečného. Pak už byl ale čas vydat se na zpáteční cestu. Skupinka účastníků, která dorazila vlastní dopravou po našem odchodu spolu s průvodci pozorovala ještě čtyři atraktivní kolihy velké.


Díky nádhernému počasí i množství pozorovaných druhů můžeme říct, že naše exkurze na vodní nádrž Rozkoš se rozhodně vydařila. Těšíme se na vás na dalších exkurzích ČSO v příštím roce.


Seznam pozorovaných druhů (49):

labuť velká ledňáček říční
husice nilská žluna zelená
čírka obecná strakapoud velký
kachna divoká poštolka obecná
ostralka štíhlá ťuhýk obecný
polák chocholačka straka obecná
bažant obecný sojka obecná
kormorán velký vrána šedá
volavka popelavá sýkora modřinka
káně lesní sýkora koňadra
orlovec říční vlaštovka obecná
kulík písečný jiřička obecná
čejka chocholatá budníček menší
koliha velká špaček obecný
jespák křivozobý kos černý
jespák písečný červenka obecná
jespák obecný rehek domácí
pisík obecný vrabec domácí
vodouš šedý vrabec polní
bekasina otavní konipas bílý
racek chechtavý pěnkava obecná
racek středomořský konopka obecná
racek bělohlavý/středomořský stehlík obecný
holub hřivnáč strnad obecný
hrdlička zahradní

Reportáž z členské exkurze do NP Stolové hory 2019

14. – 16. června 2019 nás exkurze ČSO zavedla nedaleko za hranice – do Národního parku Stolové hory v Polsku, tedy do krajiny příkrých skal, skalních věží i téměř rovných náhorních plošin, tajemných soutěsek i hlubokých roklí, pospojovaných do rozsáhlých přírodních labyrintů. Hlavním lákadlem byly především sovy, neboť území je známé jako hnízdiště kulíšků, sýců rousných i výrů velkých.
budova správy NP Stolové hory v Karlowě
Foto: Barbora Bartak

Continue reading „Reportáž z členské exkurze do NP Stolové hory 2019“

Lidé pozorující ptáky u jezera Cornino

Reportáž z členské exkurze do severní Itálie 2019

První den naší ornitologické výpravy začal tradičně „oblíbeným“ nočním přejezdem přes Rakousko na severovýchod Itálie. Velikou výhodou bylo, že exkurze nebyla úplně obsazena, takže většina účastníků měla k dispozici dvě sedadla. Vzhledem k relativně krátké vzdálenosti cesta také rychle uběhla.

Continue reading „Reportáž z členské exkurze do severní Itálie 2019“

Reportáž z členské exkurze do ptačích oblastí Žehuňský rybník a Rožďalovické rybníky 2018

V sobotu 24. března jsme se sešli na hlavním pražském nádraží a pohodlným autobusem jsme se vydali do Žehuně, která leží v Polabí mezi Poděbrady a Chlumcem nad Cidlinou. Cesta příjemně uběhla a po osmé hodině jsme už vystupovali na hrázi Žehuňského rybníka, kde nás čekali naši průvodci, místní znalci Lubor Urbánek a Jiří Vyskočil. Continue reading „Reportáž z členské exkurze do ptačích oblastí Žehuňský rybník a Rožďalovické rybníky 2018“

Reportáž z členské exkurze Dokesko, Vrchbělá, Milovice 2018

O víkendu 9. – 10. 6. se uskutečnila naše poslední letošní tuzemská členská exkurze. Na podzim se ještě vydáme za jeřáby do Maďarska a tím ukončíme program našich exkurzí pro tento rok. V sobotu jsme navštívili rybníky na Dokesku (Novozámecký, Heřmanický a Břehyňský) a bývalou střelnici ve Vrchbělé. V neděli jsme se byli podívat na vlhy ve staré cihelně a pak jsme si prošli bývalý vojenský prostor Milovice, kde dnes probíhá intenzivní management ve prospěch přírody. V sobotu se nám věnoval David Číp z ČSOP JARO Jaroměř, David Breiter z motylkove.cz, členové ČSOP Klenice z Mladé Boleslavi i Dr. Honců z České Lípy, který se k nám přidal ve Vrchbělé. V neděli byl našim průvodcem Pavel Marhoul z organizace Beleco. Děkujeme Anně Mátlové za sepsání zážitků a Zdeňkovi Tajblovi za zaslání fotografií! Continue reading „Reportáž z členské exkurze Dokesko, Vrchbělá, Milovice 2018“

Reportáž z členské exkurze na střední Moravu 2017

Střední Pomoraví, 13. – 15. 10. 2017

Podzimní exkurze tentokrát směřovala na Střední Pomoraví. Sešli jsme se v pátek večer v Přerově, kam se každý z nás dostal vlastními silami. Ubytováni jsme byli v krásném pensionu Za Mlýnem, kde nám nic nechybělo. Přivítali jsme se ve společenské místnosti se starými známými a vedoucí zájezdu Jožka Nožička nás seznámil s programem. Gurmáni pak mohli využít kuchyň vyhlášené restaurace U Labutě v sousedství. Continue reading „Reportáž z členské exkurze na střední Moravu 2017“

Reportáž z členské exkurze na jižní Moravu a Slovensko 2018

O víkendu 17. – 18. 3. se uskutečnila naše první letošní členská exkurze zaměřená na zimující ptáky – severské husy, vzácné druhy kachen, zedníčka skalního i dropy. Navštívili jsme VN Nové Mlýny, Pálavu, Hrušovskou zdrž na Dunaji pod Bratislavou, Sysľovské pole i Jakubovské rybníky na Záhorí. Děkujeme Celii Korittové za sepsání zážitků a autorům fotografií za jejich poskytnutí! Continue reading „Reportáž z členské exkurze na jižní Moravu a Slovensko 2018“

louky v CHKO Poodří

Reportáž z členské exkurze Poodří 2017

O víkendu 20.–21. 5. 2017 se uskutečnila naše první letošní tuzemská exkurze. Navštívili jsme nivu řeky Odry v CHKO Poodří, charakteristickou přirozeně meandrujícím tokem řeky, soustavou starých ramen a tůní s kolísavou vodní hladinou, lužními lesy, velkou výměrou aluviálních luk a s několika rybničními soustavami. Součástí programu byla i návštěva Domu přírody Poodří v Bartošovicích. Druhý den jsme se vydali na Ostravsko za ptáky na mokřady vzniklé nebo výrazně ovlivněné těžbou uhlí.zámek v Bartošovisích

Ubytováni jsme byli přímo v srdci CHKO Poodří, na zámku v obci Bartošovice.

Continue reading „Reportáž z členské exkurze Poodří 2017“