Reportáž z členské exkurze k VN Rozkoš 2019

Naše poslední letošní exkurze nás zavedla na břehy „Východočeského moře“ – k vodní nádrži Rozkoš u České Skalice. Vypravili jsme se k ní ve slunečnou sobotu 21. 9. 2019. Exkurzi nám pomohl připravit a na místě nás i provázel Jaroslav Vaněk za pomoci Aloise Holuba. Oběma patří naše velké díky.


účastníci exkurze ČSO u informační tabule vodní nádrže Rozkoš
Foto: Katarína Slabeyová

Naše „autobusová“ skupina přijíždějící z Prahy se setkala s dalšími účastníky, kteří přijeli individuálně, na hlavní hrázi VN Rozkoš u Velké Jesenice. S rozlohou 1001,25 ha je osmou největší vodní nádrží u nás.


letící orlovec říční
Foto: Zdeněk Tajbl

Část účastníků se vydala za ptáky na dělicí (Rovenskou) hráz, kde se jim podařilo zblízka pozorovat například lovícího orlovce říčního.


vodní hladina a hlavní hráz vodní nádrže Rozkoš
Foto: Katarína Slabeyová

Druhou část skupiny čekala prohlídka hlavní hráze, vtokové věže a malé vodní elektrárny.


účastníci exkurze ČSO v injekční štole vodní nádrže Rozkoš
Foto: Katarína Slabeyová

Nevšedním zážitkem byla procházka injekční štolou v hlavní hrázi, ukončená šplháním po žebřících nahoru, zpátky na denní světlo.


účastníci exkurze ČSO na vodní nádrž Rozkoš nad výpustem
Foto: Katarína Slabeyová

Prohlídku hráze jsme ukončili u malé vodní elektrárny pod přehradním tělesem. V elektrárně pracuje jedna Kaplanova turbína s instalovaným výkonem 675 kW.


účastníci exkurze ČSO na břehu VN Rozkoš
Foto: Katarína Slabeyová

Po společném obědě na prosluněné louce jsme se vydali pěšky z obce Šeřeč po východním okraji nádrže směrem na jih.


břeh vosní nádrže Rozkoš
Foto: Katarína Slabeyová

Břehy nádrže místy opravdu připomínají mořské pobřeží. Odkrytá bahna na podzim jsou oblíbenou zastávkou zejména pro bahňáky. Jako první jsme pozorovali poměrně běžné pisíky obecné pobíhající a poletující u břehu.


jedna ze zátok vodní nádrže Rozkoš
Foto: Katarína Slabeyová
odhalené dno jedné ze zátok vodní nádrže Rozkoš
Foto: Katarína Slabeyová

Šli jsme kolem malebných zátok s dostatkem vody i bez ní. Letos byla hladina VN Rozkoš upuštěna pouze o necelý metr. Když je vody méně, odhalí se dlouhé bahnité břehy, vyhledávané bahňáky.


volavky popelavé stojící na břehu vosní nádrže Rozkoš
Foto: Zdeněk Tajbl

Skupina volavek popelavých odpočívajících na břehu.


užovka obojková na břehu
Foto: Zdeněk Tajbl

Po vodní hladině se přesouvala ke břehu i jedna užovka obojková.


hejno čejek chocholatých na štěrkové kose
Foto: Anežka Berková

Skupina čejek chocholatých na štěrkové kose se naštěstí nedala rušit, a tak jsme měli dostatek času si je dobře prohlédnout. V popředí jespáci obecní.


jespák obecný
Foto: Anežka Berková

Během naší návštěvy jsme zastihli kulíka i jespáka písečného, v hejnu jespáků obecných se pohyboval i jeden jespák křivozobý. Na obrázku nebojácný jespák obecný.


účastníci exkurze ČSO na břehu vodní nádrže Rozkoš
Foto: Katarína Slabeyová

Z místa našeho posledního zastavení jsme pozorovali pisíky, spící bekasinu otavní, jespáky obecné i kulíka písečného. Pak už byl ale čas vydat se na zpáteční cestu. Skupinka účastníků, která dorazila vlastní dopravou po našem odchodu spolu s průvodci pozorovala ještě čtyři atraktivní kolihy velké.


Díky nádhernému počasí i množství pozorovaných druhů můžeme říct, že naše exkurze na vodní nádrž Rozkoš se rozhodně vydařila. Těšíme se na vás na dalších exkurzích ČSO v příštím roce.


Seznam pozorovaných druhů (49):

labuť velká ledňáček říční
husice nilská žluna zelená
čírka obecná strakapoud velký
kachna divoká poštolka obecná
ostralka štíhlá ťuhýk obecný
polák chocholačka straka obecná
bažant obecný sojka obecná
kormorán velký vrána šedá
volavka popelavá sýkora modřinka
káně lesní sýkora koňadra
orlovec říční vlaštovka obecná
kulík písečný jiřička obecná
čejka chocholatá budníček menší
koliha velká špaček obecný
jespák křivozobý kos černý
jespák písečný červenka obecná
jespák obecný rehek domácí
pisík obecný vrabec domácí
vodouš šedý vrabec polní
bekasina otavní konipas bílý
racek chechtavý pěnkava obecná
racek středomořský konopka obecná
racek bělohlavý/středomořský stehlík obecný
holub hřivnáč strnad obecný
hrdlička zahradní