Reportáž z členské exkurze na střední Moravu 2017

Střední Pomoraví, 13. – 15. 10. 2017

Podzimní exkurze tentokrát směřovala na Střední Pomoraví. Sešli jsme se v pátek večer v Přerově, kam se každý z nás dostal vlastními silami. Ubytováni jsme byli v krásném pensionu Za Mlýnem, kde nám nic nechybělo. Přivítali jsme se ve společenské místnosti se starými známými a vedoucí zájezdu Jožka Nožička nás seznámil s programem. Gurmáni pak mohli využít kuchyň vyhlášené restaurace U Labutě v sousedství.

V sobotu ráno, poté co všichni účastníci vzorně seděli v domluvených 8 hodin v autobuse, se nakonec podařilo vzbudit i mne (coby zástupkyni ČSO) s dcerou (budík jsem si nastavila, ale na všední den), a tak jsme se mohli vydat k Záhlinickým rybníkům, kde nás už čekal Jiří Šafránek s Jarmilou Kačírkovou a zástupce firmy Swarovski Optic Zdeněk Hlavačka. Příjemná procházka v dopoledním sluníčku po hrázích rybníků příjemně ubíhala. Pozorovali jsme volavky popelavé a bílé, potápky roháče a malé či kormorány vyhřívajících se na slunci s roztaženými křídly a další vodní ptáky. Vyzkoušeli jsme si novinku firmy Swarovski – stativák s binokulární hlavou s opěrkami na čelo. Velmi pohodlný dalekohled, do kterého se vydržíte dívat opravdu hodně dlouho.

Pozorování na Záhlinických rybnících. Vlevo Zdeněk Hlavačka ze Swarovski Optic, se stativem přes rameno náš průvodce Jiří Šafránek. Foto: Jiří Řehounek

Po cestě od Záhlinic jsme se zastavili u Zámeckého rybníka v Chropyni, kde letos poprvé vyhnízdily labutě zpěvné. Z dřevěné ornitologické pozorovatelny jsme měli možnost se na rodinku dosyta vynadívat a vyslechnout si zasvěcený komentář Jarmily Kačírkové a Jiřího Šafránka, kteří labuť zpěvnou zvanou Zpěvanka, která zde žije již od roku 2006, i její hnízdění podrobně sledují.

Pár labutí zpěvných, který jsme spolu s jejich mládětem pozorovali na Zámeckém rybníku v Chropyni.
Foto: Jiří Řehounek

Poobědvali jsme v Holešově a vydali se do Hostýnských vrchů za odborníkem na šplhavce a naším místním průvodcem Martinem Vymazalem. Po krátkém Martinově úvodním slově jsme se rozdělili na dvě skupinky dle zdatnosti a ponořili jsme se do hostýnských lesů.

Podzimní nádhera hostýnských lesů. Foto: Alena Klvaňová

Skupinka jdoucí s Martinem měla štěstí. Martin se ukázal jako znalec a hned napodruhé se mu podařilo přilákat strakapouda bělohřbetého, místní zlatý hřeb. Pozorovali jsme dokonce hned dva jedince a mohli jsme si při tom ukroutit hlavu, protože přeletovali ve velké výšce přímo nad námi.

Náš průvodce Hostýnskými vrchy Martin Vymazal vykládá o strakapoudu bělohřbetém. Foto: Alena Klvaňová
Hrstka šťastlivců – skupinka, která s Martinem Vymazalem pozorovala dva strakapoudy bělohřbeté. Foto: Alena Klvaňová

Večer po příjezdu do Přerova jsme po krátkém bloudění s autobusem dorazili před Ornis – ornitologickou stanici Muzea Komenského. Uvnitř nás přivítal její vedoucí Jožka Chytil a usadil nás do společenské místnosti, kde nás seznámil s historií stanice, představil nám její práci a publikace a velkolepý projekt budoucí renovace budovy. Poté jsme už byli vpuštěni do nejcennější místnosti v muzeu plné vitrín se vzácným obsahem – nesčetnými vycpaninami našich, ale i exotických druhů ptáků. Kromě prolézání vitrín a zkoumání rarit jsme se mohli také pokochat některými jedinečnými publikacemi, které uchovává místní bohatá knihovna a které byly zachráněny při ničivé povodni. Nejvíce všechny zaujalo asi vydání The Birds of America J. J. Audubona s obrovskými nádhernými ilustracemi. Zájemci mohli navštívit i výstavu velmi zdařilých unikátních modelů hub, která právě v muzeu probíhala.

Nedělní vycházka na Tovačovské rybníky. V pozadí hejno volavek bílých. Foto: Alena Klvaňová

V neděli ráno jsme se sešli na hrázi Hradeckého rybníka u Tovačova s Jiřím Šírkem, který nás provázel po tovačovských rybnících. Byla sice mlha, že se dala krájet a cesta po hrázi se v ní před námi utápěla, ale i to mělo svou kouzelnou atmosféru. Občas jsme z mlhy zaslechli zapísknutí ledňáčka a ptáky kolébající se na hladině jsme spíše tušili. Mlha se pomalu zvedala a pozorovaných druhů přibývalo, přesto jsme kolem 11. hodiny šli raději dříve na oběd, protože jsme doufali, že se vyčasí a budeme se brzy moci vrátit na rybníky.

Ve stativáku jsme viděli chřástala vodního i orly mořské. Foto: Jiří Řehounek
Těší nás, že se exkurzí účastní i nejmladší generace ornitologů. Foto: Jiří Řehounek

To se nám splnilo a odpolední pozorování už probíhalo za slunečného počasí.  Viděli jsme kromě běžných druhů chřástala vodního, jespáky malé a bojovné, obrovské hejno čejek (100-200 ex.), 3 orly mořské, čírky obecné, kolihy velké a mnoho dalších vodních ptáků.

Několikasethlavé hejno čejek chocholatých nad Hradeckým rybníkem. Foto: Jiří Řehounek

Podle ohlasů účastníků se podzimní exkurze na střední Moravu podařila, panovala dobrá nálada, počasí (většinou) přálo, měli jsme skvělé průvodce a viděli i opravdové „špeky“. Co víc si přát?

Alena Klvaňová


Seznam pozorovaných ptáků (52):

Labuť velká Hrdlička zahradní
Labuť zpěvná Ledňáček říční
Kachna divoká Strakapoud velký
Čírka obecná Strakapoud bělohřbetý
Polák velký Strakapoud jižní
Lžičák pestrý Jiřička obecná
Potápka černokrká Konipas bílý
Potápka roháč Kos černý
Potápka malá Střízlík obecný
Kormorán velký Červenka obecná
Volavka popelavá Sýkora koňadra
Volavka bílá Sýkora modřinka
Orel mořský Sýkora uhelníček
Káně lesní Sýkora babka
Slípka zelenonohá Mlynařík dlouhoocasý
Lyska černá Moudivláček lužní
Chřástal vodní Brhlík lesní
Koliha velká Straka obecná
Čejka chocholatá Sojka obecná
Jespák obecný Vrána šedá
Jespák bojovný Špaček obecný
Racek chechtavý Vrabec domácí
Racek bělohlavý Vrabec polní
Racek bouřní Pěnkava obecná
Holub domácí Konopka obecná
Holub hřivnáč Stehlík obecný