Reportáž z členské exkurze na jižní Moravu a Slovensko 2018

O víkendu 17. – 18. 3. se uskutečnila naše první letošní členská exkurze zaměřená na zimující ptáky – severské husy, vzácné druhy kachen, zedníčka skalního i dropy. Navštívili jsme VN Nové Mlýny, Pálavu, Hrušovskou zdrž na Dunaji pod Bratislavou, Sysľovské pole i Jakubovské rybníky na Záhorí. Děkujeme Celii Korittové za sepsání zážitků a autorům fotografií za jejich poskytnutí!


V sobotu nám zima ukázala jednu ze svých méně vlídných tváří a zahalila svět mlhou. Když jsme tedy dorazili k Hrušovské zdrži, mohli jsme mžourat jen na pár nejbližších poláků a morčáků. Jen s využitím stativových dalekohledů a jisté dávky fantazie se v temnějších skvrnách mezi kameny na navigačním ostrůvku dali rozpoznat i kormoráni malí.

Začali jsme na Hrušovské zdrži pod Bratislavou. Viděli jsme morčáky bílé i kormorány malé, no pozorování nám komplikovala mlha. Foto: Marina Kipson

Když už jsme byli sychravým a na hrázích i značně větrným počasím patřičně vymraženi, přesunuli jsme se k polím u Čunova, která si oblíbili dropi. Dropi jsou nejtěžší, nejzářivější, nejplašší… já bych ale dodala ještě to, že mají nejmizernější vkus. Krajina, kterou si oblíbili, je noční můrou ochránce přírody vycvičeného v náklonnosti k pestré krajině plné remízků, alejí a ekotonů. Nu, ale co by člověk nepodstoupil, aby viděl dropa. A tak jsme vystoupili u nejnekonečnějšího lánu, jaký si lze představit, a jali jsme se v této orniční poušti pátrat po známkách života. Ale pátrat po nejplašším z nejplašších ptáků za mlhy nepatří zrovna k činnostem, u nichž by se dala očekávat stoprocentní úspěšnost. Přesto někteří šťastnější (nebo možná bystrozračejší či k halucinacím náchylnější) účastníci dropy spatřili. Já se mohu chlubit jen tím, že jsem na obzoru viděla stromy, nad nimiž letěli dropi.

Naší druhou zastávkou byly Syľovské pole na trojmezí Slovenska, Rakouska a Maďarska. Dropy se nám ukázat nechtěli, zahlédli jsme je jenom na chvilku v dálce. Foto: Jiří Šafránek

Závěr dne ale přinesl i mně, účastnici krátkozraké, impozantní zážitek. Těsně před soumrakem jsme se ještě stavili na Jakubovských rybnících. Už z okna autobusu při příjezdu jsme spatřili letící hejno husí a nad nimi kroužícího orla mořského. Orly už jsem párkrát viděla dříve, na jiných exkurzích, ale obvykle to byla tečka na obloze, o níž někdo důvěryhodný říkal, že je to orel, nebo se jednalo o sedící orly, které jsem si mohla prohlédnout ve stativáku. Tentokrát jsem poprvé spatřila orla v celé jeho orlovatosti – majestátního vrcholového predátora. A husy se proti němu zdály docela maličké.

Ve vesnici Čunovo se nám podařilo pozorovat jikavce i pár strakapoudů jižních. Foto: Eva Landsbergerová

V neděli se nad námi počasí slitovalo, a tak když jsme za rozbřesku pohlédli na rozlehlou plochu střední Novomlýnské nádrže, vzduch byl jasný a my viděli několikatisícové srocení husí uprostřed hladiny zcela zřetelně. Jak přibývalo světla, ubývalo husí. Na první pohled to ale poznat nebylo. Husy se zvedaly po tisících a vyrážely za potravou, ale jejich davy na hladině jako by vůbec neřídly. Když se asi po hodině odhodlaly k odletu i ty největší husí „bábovky“ a my odlepili oči od dalekohledů, spatřili jsme nádherné zimní ráno s decentním sluníčkem, které ozařovalo osiřelou hladinu i esteticky zasněžené břehy.

Druhý den ráno jsme začínali na rozletu hus na střední nádrži VD Nové mlýny. Foto: Katarína Slabeyová
V hejnech byla většina hus běločelých, nad hlavami nám přeletovalo i několi hus velkých. Foto: Katarína Slabeyová

Jedna z dalších zastávek byla u Strachotína, kde bylo hlášeno hejnko sněhulí. V místech jejich obvyklého výskytu jsme ale našli jen početné kočičí šlápoty, tak jsme se museli spokojit s pohledem na vodu, kde se kolébaly zástupy poláků (chocholaček, velkých i kaholek) a kousek stranou skupinka turpanů.

V hejnech vodních ptáků na spodní nádrži se nám podařilo pozorovat poláky kaholky i turpany hnědé. Foto: Katarína Slabeyová
Samci poláků kaholek se šedými zády a bílými boky, samice s bílou skvrnou u zobáku mezi poláky velkými a poláky chocholačkami. Foto: Eva Landsbergerová

A pak už jsme se vypravili za zlatým hřebem programu. Tedy… zlatý nebyl, ale královský purpur by se na něm s trochou nadsázky najít dal. S vidinou zimujícího zedníčka jsme vyrazili vzhůru po dně děvínské Soutěsky. Když jsem viděla ohromnou skalní stěnu, která se nad námi tyčila, moc jsem nevěřila, že tam drobného a převážně šedého ptáčka, odstínem dost připomínajícího vápenec, můžeme najít. Ale říká se, že přesnost je výsadou králů a ta královská barva na křídlech se nejspíš odrazila i v jeho povaze. Zedníček byl přesně tam, kde měl podle zvědů být. A ve své královské velkorysosti nás nechal i v klidu namířit stativáky a několikrát se u nich vystřídat, takže jsme mohli dosyta obdivovat, jak potřepává křídly a vzorně dle dvorské etikety noří svůj jemný zobáček do skalních skulin.

Zasněžená Soutěska, jedno ze dvou míst výskytu zedníčka na Pálavě v této zimě. Foto: Katarína Slabeyová
Náš cíl – zedníčka skalního – jsme rychle našli a dlouho se nám předváděl. Foto: Katarína Slabeyová
Zedníček skalní. Foto: Eva Landsbergerová

Jen velmi neochotně jsme se od tohoto okouzlujícího aristokrata nakonec odtrhli a zajeli ještě na poslední hodinku, která nám zbývala z exkurze, k Lednickým rybníkům, kde se nám didakticky předvedly v jednom houfu husy polní, velké a běločelé.

Celie Korittová


Seznam pozorovaných druhů (75):

bažant obecný strakapoud malý
husa polní strakapoud jižní
husa velká strakapoud velký
husa běločelá datel černý
labuť velká žluna zelená
kopřivka obecná žluna šedá
kachna divoká ťuhýk šedý
ostralka štíhlá sojka obecná
čírka obecná straka obecná
polák velký kavka obecná
polák chocholačka havran polní
polák kaholka vrána šedá
turpan hnědý krkavec velký
hohol severní sýkora babka
morčák malý sýkora koňadra
morčák velký sýkora modřinka
potápka malá chocholouš obecný
potápka roháč mlynařík dlouhoocasý
volavka popelavá střizlík obecný
volavka bílá brhlík lesní
kormorán malý zedníček skalní
kormorán velký neurčený šoupálek
orel mořský špaček obecný
krahujec obecní kos černý
káně lesní drozd kvíčala
poštolka obecná drozd brávník
sokol stěhovavý rehek domácí
drop velký vrabec domácí
slípka zelenonohá vrabec polní
lyska černá pěnkava obecná
racek chechtavý pěnkava jikavec
racek bouřní zvonek zelený
racek bělohlavý stehlík obecný
racek středomořský hýl obecný
holub domácí dlask tlustozobý
holub hřivňáč strnad obecný
hrdlička zahradní strnad rákosní
ledňáček říční