Reportáž z členské exkurze Dokesko, Vrchbělá, Milovice 2018

O víkendu 9. – 10. 6. se uskutečnila naše poslední letošní tuzemská členská exkurze. Na podzim se ještě vydáme za jeřáby do Maďarska a tím ukončíme program našich exkurzí pro tento rok. V sobotu jsme navštívili rybníky na Dokesku (Novozámecký, Heřmanický a Břehyňský) a bývalou střelnici ve Vrchbělé. V neděli jsme se byli podívat na vlhy ve staré cihelně a pak jsme si prošli bývalý vojenský prostor Milovice, kde dnes probíhá intenzivní management ve prospěch přírody. V sobotu se nám věnoval David Číp z ČSOP JARO Jaroměř, David Breiter z motylkove.cz, členové ČSOP Klenice z Mladé Boleslavi i Dr. Honců z České Lípy, který se k nám přidal ve Vrchbělé. V neděli byl našim průvodcem Pavel Marhoul z organizace Beleco. Děkujeme Anně Mátlové za sepsání zážitků a Zdeňkovi Tajblovi za zaslání fotografií!


Reportáž z exkurze z pohledu zubařky

Rodinu jsem k ČSO přihlásila teprve letos, tudíž kromě Vítání ptačího zpěvu na Josefovských loukách, které bylo nádherné, byla exkurze do Milovic, Dokeska a Vrchbělé naše první. Jela jsem jen já a má 12ti letá dcera, která byla z dětí nejstarší. Nutno podotknout, že já nepoznám žádné ptáčky uhp* (*univerzální hnědý pták) zbarvení od sebe, ale ona se dobře orientuje a učí.

V sobotu jsme měli opravdu teplo a pozorování ptáčků na rybníkách v okolí Dokeska bylo příjemné.  Z toho, co si vybavuji, moták pochop, lysky, potápky, volavky, racci a mnoho dalších. Chtěla bych vyzdvihnout formu a nadšení pana Davida Čípa, který se i po dvou nocích strávených s netopýry neúnavně vrhal do houštin a vody, aby nám svou sítí na motýly odchytl vážky, šídla a večer ve Vrchbělé i motýly. Jeho znalosti botaniky, ornitologie i entomologie neznají mezí. Má můj obdiv a tleskám mu za jeho aktivitu v ohledu ochrany celé přírody, nejen ptáků.

Ve Vrchbělé jsme zažili bouřku, která nám zahnala lelky, kteří milují teploučko, nicméně všichni účastníci se radovali a byly jim odměnou noční můry a lišajové nalákané na osvětlenou plachtu. Vrchbělá je velice krásné a vzácné místo, kde i já viděla svého prvního bramborníčka, dále také modrásky, housenky lišajů a chráněné druhy rostlin. Místní lidé si krajiny zde váží a vypadá to, že i díky ČSO se, snad to nezakřiknu, na Vrchbělé nic komerčního dít nebude a ona si uchová svou důležitou úlohu v naší krajině. Na Vrchbělou určitě ještě zavítám.

V neděli  jsme se po mohutné snídani dopravili do staré cihelny u Benátek nad Jizerou, kde mi spadla čelist, zubařským termínům se nevyhneme :-). V pískových stěnách zde hnízdí kolonie vlh. Nevěděla jsem o nich nic, takže úžas byl obrovský. Docela velký pták s nááádhernými barvami, jaké mají papoušci. Zde nás provázel pan Pavel Marhoul, který, jistě ne náhodou, také uměl všechno od brouka až po orla.

Do Milovic jsme dorazili v přesné poledne a vedro bylo téměř nebezpečné, ale moje dítě naštěstí napadlo si půjčit síťku na motýly. Od té chvíle jsem o ní nevěděla. Zato pan Marhoul ji měl neustále v zádech s novým a novým úlovkem. Kdyby bylo sítěk víc, asi by děti v Milovicích zůstaly natrvalo, protože motýlů tam byla kvanta.

Dudek ale nezadudal ani na vábničku, nikdo se mu v tom vedru nedivil a všichni si přáli zchladit. A jak to tak bývá, kolektivní přání bývá vyslyšeno, takže nás v půlce zastihla bouřka a cestou za pratury a divokými koňmi jsme si botky i půlku dětí obalili bahnem. Z vyhlídky jsme měli vše jako na dlani i bramborníčky sedící na ohradníku, který, jak si děti nechca vyzkoušely, byl pod proudem. Po tomto zjištění jsme všichni projevili velikou odvahu a přelezli přes kovovou bránu do výběhu, abychom si zkrátili cestu k autobusu. Na obcházení již opravdu nebyly síly, takže to všichni riskli.

Po odbahnění jsme si dali horkou čokoládu v autobuse. Hrníček si všichni šetřili, pozorovala jsem to celou cestu, zda se zbytečně nevyhazují plasty a musím všechny účastníky zájezdu pochválit. Pan řidič to sice nechápal, ale respektoval. Celkový dojem byl mnou a dcerou Haničkou ohodnocen na jedničku. Těšíme se na další výlety s ČSO. Děkujeme všem za krásné chvíle.

Holky Mátlovy, Solenice, Středočeský kraj


Seznam pozorovaných druhů ptáků (70):

labuť velká jiřička obecná
kachna divoká budníček lesní
polák chocholačka budníček menší
křepelka polní budníček větší
bažant obecný pěnice černohlavá
volavka popelavá pěnice slavíková
čáp černý pěnice vlašská
potápka roháč pěnice hnědokřídlá
luňák červený rákosník obecný
moták pochop rákosník velký
moták lužní brhlík lesní
káně lesní šoupálek krátkoprstý
lyska černá špaček obecný
sluka lesní kos černý
racek chechtavý drozd kvíčala
holub hřivnáč drozd zpěvný
hrdlička zahradní drozd brávník
hrdlička divoká lejsek šedý
kukačka obecná červenka obecná
rorýs obecný rehek domácí
vlha pestrá bramborníček hnědý
datel černý bramborníček černohlavý
žluna zelená pěvuška modrá
poštolka obecná vrabec domácí
žluva hajní vrabec polní
ťuhýk obecný konipas horský
straka obecná konipas bílý
vrána šedá linduška lesní
králíček ohnivý pěnkava obecná
sýkora modřinka dlask tlustozobý
sýkora koňadra konopka obecná
skřivan lesní stehlík obecný
skřivan polní zvonohlík zahradní
břehule říční strnad luční
vlaštovka obecná strnad obecný

Další pozorované druhy

Vážky: šídlo královské, motýlice lesklá, šidélko páskované, šidélko ruměnné

Motýli: světlopáska stříbřitá, světlopáska ostružiníková, drobnuška ostružiníková, lišaj kyprejový, lišaj borový, lišaj pryšcový (housenka i dospělec), okáč strdivkový, modrásek ušlechtilý, bělásek řepový, batolec červený


Bouře ve vědecké a ochranářské obci z obav před plánovanou devastací Ralska

Článek Miroslava Honců z ptačího světa 02/2018 Jaký bude osud Vrchbělské střelnice?