Reportáž z členské exkurze na Třeboňsko 2019

Dvoudenní exkurze ČSO na Třeboňsko 18. – 19. 5. 2019

Exkurzi jsme zahájili na hrázi Lásky, jednoho z rybníků Nadějské rybniční soustavy. Foto: Alena Klvaňová

Foto: J. Nováková

Program exkurze byl opravdu pestrý, s náplní šesti vycházek do krajinově různých míst Třeboňska. První nás zavedla do soustavy Nadějských rybníků, kde jsme strávili krásné dopoledne na hrázích pozorováním ptáků jak na stromech – strakapouda prostředního a žluny šedé, tak na hladině – kopřivky obecné, zrzohlávky rudozobé, krásné potápky roháče. Občas přelétla volavka popelavá, na ostrůvku rybníka Rod hnízdili racci chechtaví, v litorálu se procházeli bahňáci. A aby dojem nebyl jen o ptácích, představila se nám tu i užovka obojková.

Foto: Š. Koběrský

Odpoledne jsme se přesunuli do rezervace Velký Tisý a užívali si jinak nepřístupnou okružní cestu kolem obrovské vodní hladiny s vyhlídkou na její obyvatele, kterých tu nebylo málo: polák velký i chocholačka, potápka malá i roháč, zrzohlávka rudozobá, volavka popelavá i bílá či kormorán velký. A tady jsme se také dočkali od rána vyhlížených orlů mořských, i v různých pozicích, kráčeli po břehu, poletovali nad lesem.

Foto: Martina Novotná

Další nabízenou vycházku jsme využili ještě večer. Od stmívání skoro do půlnoci jsme procházeli oblastí Zámeckého polesí. V první části rašelinného lesa jsme poslouchali hlasové projevy vodouše kropenatého s mláďaty. Další pochod probíhal za pravidelného lákání a provokování sýce rousného, který se nakonec také ozval. Cesta lesem za úplňku byla moc krásná, i když v závěru jsme byli schopní sledovat jen jediný druh: dlaždice betonové pod nohama.

Ranní vycházka nás vedla po hrázi Světa, doprovázená ptačím vítáním vycházejícího slunce. Na rybníce bylo vidět potápky, racky a velkou skupinu hoholů severních, na hrázi rehka zahradního, rodinku brhlíka pří výcviku šplhání, šoupálka dlouhoprstého a další ptáky, všechny aktivní v krásném ránu.

Foto: Š. Koběrský

Dopolední vycházka v neděli nás provedla rašeliništěm Červené blato, zajímavým porostem blatkového boru s plně kvetoucím a vonícím rojovníkem bahenním a suchopýrem pochvatým, po rosnatce jsme se rozhlíželi marně. V lese jsme viděli lindušku lesní a žluvu hajní, nad lesem káni lesní, lokalitu oživovalo i rašelinné jezírko.

Poslední část exkurze jsme strávili cestou z pahorkaté krajiny u Lutové směrem k rybníkům na pomezí třeboňské pánve. Nad borovými a smíšenými lesíky jsme viděli několik druhů dravců, i orly mořské, na hladině husy velké, lysky a potápky černokrké.

Celá exkurze byla poutavým i příjemným zážitkem, umocněným pěkným počasím a hlavně oběma průvodci, Jaroslavem Cepákem z Kroužkovací stanice Národního muzea a Davidem Hořákem z Přírodovědecké fakulty UK, kteří nám to všechno doplnili zajímavým povídáním. Děkujeme.

Marie Albrechtová a Šimon Koběrský

Srovnání historického dalekohledu Meopta, který pan Pošva (vlevo) zdědil po svém dědečkovi, a současného modelu téže firmy (na krku Davida Hořáka). Historický model stále perfektně ostří a krásně kreslí. Foto: A. Klvaňová

Seznam pozorovaných druhů (110):

Labuť velká Sojka obecná
Husa velká Kavka obecná
Husice liščí Vrána šedá
Kopřivka obecná Krkavec velký
Kachna divoká Králíček obecný
Zrzohlávka rudozobá Králíček ohnivý
Polák velký Moudivláček lužní
Polák chocholačka Sýkora modřinka
Hohol severní Sýkora koňadra
Bažant obecný Sýkora uhelníček
Křepelka polní Sýkora lužní
Kormorán velký Sýkora babka
Volavka popelavá Skřivan polní
Volavka bílá Břehule říční
Kvakoš noční Vlaštovka obecná
Čáp černý Jiřička obecná
Kolpík bílý Mlynařík dlouhoocasý
Potápka roháč Budníček menší
Potápka černokrká Budníček větší
Potápka malá Pěnice černohlavá
Včelojed lesní Pěnice slavíková
Luňák červený Pěnice pokřovní
Orel mořský Pěnice hnědokřídlá
Moták pochop Cvrčilka zelená
Káně lesní Cvrčilka říční
Krahujec obecný Rákosník proužkovaný
Chřástal vodní Rákosník obecný
Lyska černá Brhlík lesní
Slípka zelenonohá Šoupálek dlouhoprstý
Čejka chocholatá Šoupálek krátkoprstý
Jespák obecný Střízlík obecný
Vodouš kropenatý Špaček obecný
Vodouš šedý Kos černý
Vodouš bahenní Drozd kvíčala
Rybák bahenní Drozd zpěvný
Rybák obecný Drozd brávník
Racek chechtavý Lejsek šedý
Racek bělohlavý Červenka obecná
Holub skalní Slavík obecný
Holub hřivnáč Lejsek bělokrký
Hrdlička zahradní Rehek domácí
Kukačka obecná Rehek zahradní
Sýc rousný Pěvuška modrá
Rorýs obecný Vrabec domácí
Ledňáček říční Vrabec polní
Datel černý Konipas bílý
Žluna zelená Linduška lesní
Žluna šedá Pěnkava obecná
Strakapoud prostřední Dlask tlustozobý
Strakapoud velký Zvonek zelený
Strakapoud malý Konopka obecná
Poštolka obecná Stehlík obecný
Žluva hajní Zvonohlík zahradní
Ťuhýk obecný Strnad obecný
Straka obecná Strnad rákosní