Reportáž z členské exkurze do NP Stolové hory 2019

14. – 16. června 2019 nás exkurze ČSO zavedla nedaleko za hranice – do Národního parku Stolové hory v Polsku, tedy do krajiny příkrých skal, skalních věží i téměř rovných náhorních plošin, tajemných soutěsek i hlubokých roklí, pospojovaných do rozsáhlých přírodních labyrintů. Hlavním lákadlem byly především sovy, neboť území je známé jako hnízdiště kulíšků, sýců rousných i výrů velkých.
budova správy NP Stolové hory v Karlowě
Foto: Barbora Bartak

Více než čtyři desítky účastníků se v pátek odpoledne sešlo v areálu bývalého hotelu  Karlów v Karlowě. V současné době zařízení funguje jako školící a vzdělávací centrum Národního parku Stolové hory.


Szczeliniec Wielki - Velká Hejšovina
Foto: Barbora Bartak

Přímo nad námi se tyčil impozantní masív Szczeliniece – skutečné stolové hory, který se po česku jmenuje Velká Hejšovina. Pokud vám tento název něco připomíná, tak ano, zde ve Velké doktorské pohádce Karla Čapka bydlel obávaný kouzelník Magiáš, co měl tak rád švestky.


konipas horský zpívající ze štítu střechy
Foto: Barbora Bartak

Přímo na střeše hlavní budovy školícího centra vytrvale prozpěvoval konipas horský.


sameček rehka domácího
Foto: Barbora Bartak

A hned vedle “ sypal písek“ ve své chraplavé písničce rehek domácí, lidově zvaný čermáček, či kominíček.


NP Stolové hory
Foto: Roman Mikuš

Dlouho jsme na místě neotáleli a ihned vyrazili na večerní vycházku za sovami. Doprovázel nás Romuald Mikusek, místní znalec, odborník na sovy a zaměstnanec parku. V plánu byl kulíšek a sýc rousný, a vše vypadalo slibně, protože Romek znal přesné lokality jejich výskytu. Ještě před setměním se ozvaly a ukázaly přeletující sluky, což bylo pro mnoho účastníků první setkání s těmito plachými lesními bahňáky. Kulíšek bohužel nespolupracoval, zato houkání sýce rousného jsme si užili zblízka a dosytosti a vychutnávali jsme si jej hluboko do tmy. Na závěrečný ostrý pochod, či spíše klopýtání lesní tmou řada z účastníků hned tak nezapomene…


pozorování mláďat čápů černých v NP Stolové hory
Foto: Roman Mikuš

Druhý den jsme brzy ráno vyrazili také na jisto – Romek Mikusek věděl o hnízdu čápa černého, které šlo velmi dobře pozorovat z lesní cesty.


dvě mláďatá čápů černých na hnízdě
Foto: Barbora Bartak

Pozorování mláďat čápa černého stativovým dalekohledem si všichni do sytosti užili.


NP Stolové hory
Foto: Roman Mikuš

Cesta nás pak vedla tajuplnými roklinami masivu Narożnik a Bílých skal.


NP Stolové hory
Foto: Roman Mikuš

Dechberoucí pohled do Čech z Narozniku.


NP Stolové hory
Foto: Katarína Slabeyová

Stolové hory jak vyšité – zde jsme pozorovali například sokola stěhovavého s kořistí.


poštolka obecná ve skalní puklině
Foto: Barbora Bartak

Nebo poštolku zdržující se u bývalého hnízda ve skalní puklině.


červenka obecná na vrcholku smreku
Foto: Barbora Bartak

Krásně se předváděl i sameček červenky obecné – ačkoli zpíval na špičce vysokého smrku, ze skalní plošiny jsme si jej vychutnávali ve výšce očí.


NP Stolové hory
Foto: Katarína Slabeyová

Zážitkem byly i rozhledy do krajiny.


NP Stolové hory
Foto: Roman Mikuš

Většina cesty pak vedla lesem a pasekami v oblasti Bílých skal. Měli jsme možnost pozorovat křivky obecné, lindušky lesní nebo pro lesní mýtiny netradičního ťuhýka obecného.


NP Stolové hory
Foto: Roman Mikuš

Během dne jsme si skal a lesů stolových hor užili dosytosti. Bohužel však nedošlo na kulíška nejmenšího – ačkoli měl náš průvodce pro nás nachystanou přímo obsazenou dutinu, kde byla velká šance kulíšky pozorovat, štěstí jsme neměli – lokalita byla opuštěná.


NP Stolové hory
Foto: Katarína Slabeyová

Malebná krajina NP Stolové hory. Ptačí obyvatelé jsou zde typičtí pro jehličnaté lesy – ne všichni viděli a slyšeli vše, ale ve smrcích nad námi švitořili králíčci obecní i ohniví, typickým voláním se ozval datel černý, zakrákal krkavec velký, někdo měl štěstí i na včelojeda lesního nebo ořešníka kropenatého.


zpívajíci strnad luční
Foto: Barbora Bartak

Odpoledne byl volný program – část účastníků vyrazila na masiv Szczelince a část na vycházku za „obyčejnými ptáky“ do nejbližšího okolí. Ale i zde bylo na co koukat např. na strnada lučního.


strnad obecný
Foto: Barbora Bartak

Nebo krásně vybarveného strnada obecného.


drozd zpěvný
Foto: Barbora Bartak

Nebo drozda zpěvného. Ukázal se nám ale i drozd brávník. Procvičili jsme si i jiné běžné druhy jako je konipas bílý, špaček obecný, linduška luční, pěnkava obecná nebo konopka obecná. Ukázal se nám i ťuhýk obecný a vzadu nad skalami přeletoval krkavec. Jsme rádi, že i výprava za běžnými druhy mnohé účastníky potěšila. V plánu byla ještě večerní výprava na sovy, ale bouřka a liják nám naše plány změnily. Že by zapracoval kouzelník Magiáš? Tak jsme si aspoň nechali pustit film o NP Stolové hory. Večer pak někteří z nás využili k příjemnému popovídání v kroužku podobně naladěných lidí.


Torfowisko pod Zieleńcem
Foto: Katarína Slabeyová

V neděli jsme vyrazili na rašeliniště (Torfowisko) pod Zieleńcem, které se nachází v Bystřických horách v polském Kladsku, asi 1 km od česko-polské hranice. Rezervace se nachází na rozvodí mezi Baltským a Severním mořem a pramení zde Divoká Orlice.


lidé pozorující ptáky na dřevěném chodníku na rašeliništi pod Zieleńcem
Foto: Roman Mikuš

Na rašeliništi nás provázel člen výboru Tomáš Bělka, výtečný znalec česko-polského pomezí. Rašeliniště je známé jako tokaniště tetřívků a hnízdiště jeřábů (ty jsme alespoň slyšeli). Do sytosti jsme si užili kukajícího a přeletujícího samce kukačky obecné. A také všudypřítomné muchničky a komáry. Jemný déšť se postupně změnil na vytrvalý a nastal čas k odjezdu domů.


Seznam pozorovaných druhů (71):

kachna divoká skřivan polní
bažant obecný vlaštovka obecná
volavka popelavá jiřička obecná
volavka bílá budníček lesní
čáp bílý budníček menší
čáp černý budníček větší
včelojed lesní pěnice černohlavá
káně lesní pěnice slavíková
jeřáb popelavý brhlík lesní
sluka lesní střízlík obecný
racek chechtavý špaček obecný
holub skalní f. domácí skorec vodní
holub hřivnáč kos černý
hrdlička zahradní drozd kvíčala
kukačka obecná drozd zpěvný
sýc rousný drozd brávník
rorýs obecný červenka obecná
datel černý rehek domácí
krutihlav obecný rehek zahradní
strakapoud prostřední pěvuška modrá
strakapoud velký konipas horský
poštolka obecná konipas bílý
sokol stěhovavý linduška lesní
ťuhýk obecný linduška luční
straka obecná pěnkava obecná
sojka obecná dlask tlustozobý
ořešník kropenatý hýl obecný
kavka obecná zvonek zelený
krkavec velký konopka obecná
králíček obecný křivka obecná
králíček ohnivý stehlík obecný
sýkora modřinka zvonohlík zahradní
sýkora koňadra čížek lesní
sýkora uhelníček strnad luční
sýkora lužní strnad obecný
sýkora babka