Jaké byly vycházky ke Světovému dni mokřadů 2018

Letošní vycházky u příležitosti Světového dne mokřadů se konaly ve znamení teplé zimy. Vzhledem k dlouhotrvajícímu teplému počasí jsme se dívali na připravované vycházky skepticky. Vodní plochy na sever od nás nebyly totiž zamrzlé. Počty zimujících ptáků byly proto nízké, vzácných hostů pramálo. I přesto odcházeli návštěvníci 19 letošních vycházek spokojeni. Příroda nám opět dokázala, že má co nabídnout. Bylo na co se dívat; kromě běžnějších kachen divokých, lysek, slípek a kormoránů byli pozorováni i poláci velcí a chocholačky, morčáci velcí, hoholi severní a dokonce i vůbec ne běžní turpani hnědí. Velkou radost dělal účastníkům některých vycházek klenot naší přírody – ledňáček.

Několik obrázků z letošních vycházek najdete i v albumu na našem Facebooku.

Gabriela Dobruská a Katarína Slabeyová


Součástí vycházky k Vltavě v pražské Troji byla i ukázka toho, jak se měří průhlednost vody za pomoci Secchiho desky.


Po opuštění krmiště v pražských Modřanech byla Vltava téměř prázdná. Celou vycházku zachránil pózující ledňáček. Všichni měli čas si ho detailně prohlédnout a dokonce určit pohlaví.

Foto: Gabriela Dobruská


Největší zájem byl o vycházku k Berounce ze Srbska do Berounu, které se zúčastnilo až 86 lidí! Cestou byla možnost podívat se i na zimoviště netopýrů ve štolách lomu Alkazar.

Foto: p. Šimunek


Vycházka do okolí Městce Králové se vydařila. Počasí vydrželo až do konce, pozorovaných a kroužkovaných bylo 17 druhů ptáků. Účastníci se dozvěděli něco o mokřadech a historii rybníků na Městecku, i o záměru zřídit několik tůní v lokalitě Holička. Děti byly nadšené z připravené bojovky, během které hledaly papírové obrázky ptáků.

Foto: Petr Junek


Procházka zimní krajinou po jižním břehu Vavřineckého rybníka byla ukončena v restauraci U Myslivce v Uhlířských Janovicích. Po společném obědě následovala diskuse a zhodnocení ornitologického roku 2017 na Kutnohorsku s prezentací výsledků různých pozorování.


Už počtvrté se sešli zájemci o poznávání zimujících ptáků na železniční zastávce v Řeži, přímo odkud je možné pozorovat hnízdiště sokola stěhovavého. Letos účastníci vycházky pozorovali jeho menší příbuzné – pár poštolek obecných. Trasa pokračovala po pravém břehu Vltavy až k přívozu Klecany – Roztoky. Z pozorovaných druhů početně dominovali racci (několik stovek), ale ukázali se i hoholi severní, morčáci velcí, potápky malé, volavky popelavé a dokonce i létající drahokam – ledňáček říční!

Foto: Roman Mikuš


Vycházka za ptáky do okolí Plané nad Lužnicí vedla přes zámecký park ve Strkově se zajímavými řezbářskými díly. Z 19 účastníků bylo 9 dětí.

Foto: Stanislav Vyhnal


Ti, kteří uposlechli výzvu organizátorů vycházky k Berounce z Plzně do Chrástu a přinesli si sebou něco na opečení na ohni, rozhodně nelitovali.

Foto: Pavel Moulis


Aprílové počasí neodradilo zhruba 50 účastníků (bez psů), kteří se sešli na východním břehu jezera Milada u Ústí nad Labem. Slunečné počasí bylo střídáno prudkými dešťovými přeháňkami, ale bylo na co koukat. Účastníci viděli stovky lysek, poláků velkých i poláků chocholaček, desítky kormoránů a potápek roháčů. Někteří roháči již byli ve svatebním šatu a tokali. Objevili jsme i skupinku osmi turpanů hnědých, hoholy severní, morčáky velké a dokonce i kachny divoké.

Foto: Jiří Preclík


Účastníci vycházky na Nechranickou nádrž a Ohři v Žatci pozorovali několik tisíc velkých racků (bělohlavý/stříbřitý), sokola stěhovavého, turpana hnědého, 21 hoholů severních a mezi husami velkými na vypuštěném Vinařském rybníce i jednu husu indickou, pravděpodobně ulétlou z domácího chovu. Likvidace mokřadu u obce Chbany, která byla pozorována během vycházky, byla nahlášena pracovníkům CHKO Slavkovský les k prověření.


Skupinka 18 milovníků přírody se vypravila po okolí Velkého rybníka v Horním Podluží. Při prvních krocích je překvapil racek bělohlavý, po chvilce se objevilo pár kachen divokých, v pobřežních olšinách se pohyboval loňský pták roku datel černý a také jeho příbuzný strakapoud velký. Při cestě zpět účastníci pozorovali i pár orlů mořských.

Foto: Roman Neckář


Na vycházku o okolí přírodní památky Osypané břehy v unikátní a nezregulované části řeky Moravy, kde se m.j. natáčel film Karla Zemana Cesta do pravěku, se vypravilo 17 lidí. Místo dinosaurů účastníci pozorovali pouze jejich do současnosti přeživší potomky – ptáky. Opeřenců bylo sice vzhledem k mírné zimě poskrovnu, nicméně potěšilo pozorování dvou vodoušů kropenatých, orla mořského a pravidelně, takřka na každé vyhlídce, se nechali pozorovat morčáci velcí.


O obě akce na severu Moravy byl zájem nejen ze strany veřejnosti – vycházky na Kozmické louky se zúčastnilo 26 lidí a vycházky do Poodří 31 – ale i médií. Natáčel zde Český rozhlas i televize LTV Plus Klimkovice.

Foto: Jiří Hon


Všem organizátorům jednotlivých akcí moc děkujeme za jejich čas a energii, kterou věnují přípravě a průběhu vycházek, ale i za zaslání zpětných hlášení a fotek, které pak zprostředkují naše zážitky z terénu i všem ostatním!


Výzva pro organizátory Vítání ptačího zpěvu 2018

Vážení organizátoři Vítání ptačího zpěvu!

Blíží se nám hlavní termín letošního Vítání ptačího zpěvu, kterým je tradičně první květnový víkend, letos tedy 5. – 6. května 2018. Pokud v letošním roce plánujete akci spojenou s oslavou příchodu jara v ptačí říši (vycházku, přednášku, ukázku kroužkování apod.), prosíme o nahlášení data, hodiny a místa srazu, přibližného programu a kontaktů na organizátory nejpozději do 2. 4. 2018 na  slabeyova@birdlife.cz. Continue reading „Výzva pro organizátory Vítání ptačího zpěvu 2018“

Zabezpečte skla a zapojte se do soutěže!

Zabezpečte skla ve svém okolí! Aspoň jedno. Zkuste najít na budově školy nebo i jinde místo, kde se nejvíce zrcadlí okolní stromy nebo kde je vidět skrz budovu, a toto místo zabezpečte. Pošlete nám alespoň 3 fotky své realizace (před, po a ilustrační – viz níže) spolu se slovním popisem co, proč a jak jste udělali, na adresu dobruska@birdlife.cz do 10. června 2018. Continue reading „Zabezpečte skla a zapojte se do soutěže!“

Zažijte s námi Soví noc!

Ku příležitosti vyhlášení sýčka obecného Ptákem roku 2018 jsme letos spolu s dobrovolníky z řad jednotlivců i organizací připravili speciální sérii nočních vycházek. Dozvíte se na nich mnoho zajímavého nejen o sýčkovi, ale i o jeho dalších houkajících příbuzných. Na úvodní povídání a promítání o sovách, mnohde doplněné o aktivity pro děti, navážou noční vycházky za sovami v okolí. Samotná výprava za sovami je dobrodružstvím nejen pro děti, i kdyby se nakonec žádná sova neozvala. S tím je třeba počítat – půjde se do přírody na divoké sovy.


Continue reading „Zažijte s námi Soví noc!“

kormoráni

Pozvánka na vycházky ke Světovému dni mokřadů 2018

2. února si na celém světě připomínáme Světový den mokřadů. Ten označuje datum podepsání Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská úmluva. Při této příležitosti Česká společnost ornitologická organizuje sérii vycházek zaměřenou na poznávání vodních druhů ptáků a význam našich mokřadů pro jejich zimování a tah.

 

Navštivte s námi mokřady a poznejte jejich ptačí obyvatele!

 

Moc děkujeme všem organizátorům, kteří jsou ochotni svůj volný čas věnovat těmto vycházkám a přiblížit tak fascinující svět vodních ptáků všem zájemcům.

Akce ČSO v roce 2018

ROK 2018

27. 1. – 11. 2. zimní vycházky ke Světovému dni mokřadů

16. – 18. 2. exkurze Jižní Morava, Slovensko

24. 2 . schůze Moravské ornitologické společnosti, Přerov

3. 3. schůze Slezské ornitologické společnosti, Ostrava

3. 3. schůze Východočeské pobočky, Pardubice

10. 3. členská schůze ČSO, Praha

3. 3. – 28. 4. Soví noci

17. 3. schůze Jihomoravské pobočky, Brno

24. 3. exkurze Žehuňský a Rožďalovické rybníky

5. 4. seminář Za ptáky našeho okolí, Mladá Boleslav

6. – 8. 4. jarní členská exkurze Jihomoravské pobočky

7. 4. schůze Jihočeského ornitologického klubu

10. 4. seminář Za ptáky našeho okolí, České Budějovice

11. 4. NGO Market – Tradiční veletrh neziskovek, Praha

14. 4. schůze Západočeské pobočky

17. 4. seminář Za ptáky našeho okolí, Most

20. – 22. 4. exkurze Neziderské jezero, Rakousko

25. 4. seminář Za ptáky našeho okolí, Brno

27. 4. – 1. 5. kurz Členové členům

1. 5. Exotický rámus – koncert Orchestru BERG

7. – 13. 5. exkurze Polsko – Litva

22. 5. 2018 1. žákovská konference pro žáky pražských škol

1. – 12. 6. exkurze Gruzie

8. 6. Noční příroda Josefovských luk

9. 6. Večerní a noční příroda, Vrchbělá

9. – 10. 6. exkurze Vrchbělá, Milovice

14. 7. Bioslavnosti, areál firmy PRO-BIO, Staré Město pod Sněžníkem

20. – 29. 7. Volný pracovní tábor na JL

31. 8. Noc netopýrů na Josefovských loukách

7. – 9. 9. Víkend pro rodiny s dětmi

12. 9. seminář Přírodě na dosah, Eko-ateliér Trojského zámku, Praha – Troja

14. 9. 29. středoslovenská ornitologická konference Aplikovaná ornitológia 2018, Zvolen

17. 9. seminář Přírodě na dosah, Plechárna, Praha – Černý Most

6. – 7. 10. Festival ptactva

4. – 7. 10. exkurze Hortobágy, Maďarsko

3. 11. zazimování Ptačího parku Josefovské louky

3. 11. schůze JOK, České Budějovice

9. – 11. 11. Aktiv kroužkovatelů

16. – 18. 11. podzimní členská schůze ČSO, Bartošovice

20. 11. seminář k ochraně ptáků a netopýrů ve městech, Brno

(23.) 24. – 25. 11. 2018 Západočeská ornitologická konference, Poběžovice

24. 11. schůze Jihomoravské pobočky, Brno

24. 11. schůze Východočeské pobočky, Pardubice

27. 11. seminář k ochraně ptáků a netopýrů ve městech, České Budějovice

1. 12. schůze pobočky na Vysočině, Jihlava

6. 12. seminář k ochraně ptáků a netopýrů ve městech, Pardubice

Výzva organizátorům vycházek ke Světovému dni mokřadů 2018

Při letošní vycházce k Vltavě mezi Řeží a Roztoky u Prahy se kromě vodního ptactva podařilo účastníkům pozorovat i sokola stěhovavého. Foto: archiv ČSO

Čtvrtý ročník zimních vycházek k vodním plochám a tokům v příštím roce vychází na pátek před prvním únorovým víkendem. V rámci časových možností organizátorů, počítáme s tím, že vycházky se kromě víkendu 3. – 4. 2. 2018 budou konat i víkend před a po, tedy o víkendech 27. – 28. 1 a 10. – 11. 2.2018. Continue reading „Výzva organizátorům vycházek ke Světovému dni mokřadů 2018“

V Praze se chystá 1. žákovská ornitologická konference

Praha, 5. prosince 2017. Česká společnost ornitologická připravuje v letošním školním roce 1. žákovskou ornitologickou konferenci pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol na území Hlavního města Prahy. Účastníci budou mít příležitost prezentovat výsledky své badatelské činnosti, zlepšit si komunikační dovednosti, čerpat nové zkušenosti a setkat se s podobně naladěnými vrstevníky.
Continue reading „V Praze se chystá 1. žákovská ornitologická konference“

(Foto)reportáž z vydařené výjezdní členské schůze ČSO v Písku

Příjemná atmosféra, mnoho zajímavých přednášek z činnosti ČSO, povídání o ptácích nejen jižních Čech, výměna zkušeností mezi organizátory vycházek za ptáky, uvedení nového programu sčítání ptáků, spousta nových produktů z e-shopu ČSO,  k tomu setkání mnoha podobně naladěných lidí jak během vlastní akce, tak večer v útelné hospůdce, nedělní exkurze na rybník Řežabinec spojený s ukázkou vyhledávání mrtvých ptáků specielně vycvičenými psy. Taková byla ve zkratce výjezdní členská schůze ČSO, která proběhla v Písku během minulého víkendu 25.-26.11.2017.

 

Partnery akce byla společnost E.ON, ČR, s.r.o., Swarovski – Optik a Pro-Bio, které na akci poskytlo občerstvení.

Continue reading „(Foto)reportáž z vydařené výjezdní členské schůze ČSO v Písku“