První žákovská ornitologická konference se opravdu vydařila!

V pražském Toulcově dvoře se 22. května 2018 uskutečnila 1. žákovská ornitologická konference pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ. Studenti zde  prezentovali výsledky své badatelské činnosti. Mezi příspěvky jednotlivců i badatelských týmů zařadily organizátorky také přednášky světově uznávaných ornitologů Dr. Terezy Petruskové a Prof. Tomáše Grima. Účastníci konference se tak dozvěděli také o tom, jakým tématům z ptačí říše se věnují přední čeští vědci a co vše jejich výzkum obnáší. Program konference zavedl účastníky i mimo přednáškový sál – na terénní exkurzi spojenou s ukázkou kroužkování ptáků.

Konferenci slavnostně zahájil ředitel České společnosti ornitologické, Zdeněk Vermouzek. Tereza Petrusková pak studentům přednášela o tom, jak souvisí strnadí nářečí v Čechách s invazí anglických strnadů na Nový Zéland. Pak už následovaly prezentace samotných žáků, které byly rozdělené do tématických bloků – pozorování ptáků na krmítkách, monitoring ptáků a fenologie a etologie. Více než 50 účastníků představilo celkem 10 přednášek a 8 posterů. Nejen, že přednášky i postery byly velice pěkně zpracované a připravené, ale po každé se rozběhla živá debata. Při přednášce Tomáše Grima o kukačkách – opeřených bohémech bez zodpovědnosti, diváci již nevydrželi čekat na závěr a živě se diskutovalo již v průběhu prezentace.

Dalším zpestřením konference bylo předání certifikátu Rorýsí škola studentce Gymnázia Arabská. Tato škola vyvěsila na budovu rorýsovníky, aby podpořila hnízdní možnosti tohoto zvláště chráněného druhu a zapojila se tak do jeho aktivní ochrany.

Po závěrečné prezentaci posterů jsme konferenci zakončili vyhodnocením jednotlivých příspěvků a rozdělením cen. Vyhodnocení nebylo vůbec jednoduché, neboť věk účastníků byl velmi rozdílný a úroveň jejich příspěvků vzhledem k věku byla opravdu vysoká. Nezbývá tedy než všem poděkovat za jejich zájem o přírodu a účast na této společné akci.

Sborník z 1. žákovské ornitologické konference

Stránky konferenceKonání konference bylo podpořeno Hlavním městem Prahou.