Barva vody a test sinic

Pokud vás zajímá stav vody hlouběji a chcete si měření průhlednosti vody rozšířit – tu jsou dva jednoduché postupy:

  • Barva vody
  • Test sinice vs. řasy

Barva vody nám dává možnost rozšířit naše měření Secchiho deskou o kvalifikovaný odhad, čím je pozorovaný zákal / (ne)průhlednost vody způsobena. Zelený zákal indikuje rozvoj fytoplanktonu, hnědý či šedohnědý zákal může svědčit o zvířeném sedimentu, žlutohnědá barva je pak typická pro vody s organickým výluhem (rašeliniště, lesní rybníky).

V případě rozvoje fytoplanktonu pak máme možnost i jednoduše (a velmi přibližně) otestovat, je-li tvořen převážně sinicemi nebo řasami. Údaj o dominanci té které skupiny fytoplanktonu je zajímavý jak z hygienického hlediska, tak je cenný pro monitoring výskytu sinicových vodních květů.

Obě přidané úlohy jsou jednoduchým a nenáročným rozšířením projektu, a krom Secchiho desky vyžadují jen další jednoduchou pomůcku – průhlednou PET lahev.  Nejlépe se osvědčily 1L širokohrdlé PET lahve od mléka (doporučujeme), ale lze použít jakoukoliv PET lahev, důležitou podmínkou je, aby byla čirá, barevně netónovaná .

Pro stanovení barvy nabereme do PET lahve vodu (ideálně plnou, aby byl odstín barvy sytější) a lahev postavíme na bílou část Secchiho desky – viz ukázkový snímek. Barvu odhadneme a zapíšeme do formuláře.

Ukázka měření barvy vody v terénu. Foto: Martin Černý

Pro sinicový test pak stačí (během svačiny či pozorování vodního ptactva) nechat lahev několik minut stát a sledovat, zda-li zůstává fytoplankton rovnoměrně rozptýlen ve vodním sloupci – to indikuje zelené řasy, nebo zda vyplouvá k povrchu, kde může vytvořit i kompaktní „biomasu“ – to v případě většího množství sinic.

Jednoduchý test na přítomnost sinic. Foto: Martin Černý

Sinicový test má smysl jen v případě, je-li voda zřetelně zelená, tj. je-li v ní fytoplanktonu dostatek, abychom měli co hodnotit. V případě čirých, hodně průhledných vod (nebo vod zakalených zvířeným sedimentem či vod rašelinných) tento test pozbývá smyslu, leda bychom vizuálně velké kolonie sinic přímo viděli.