Pražskými mokřady krok za krokem

Ptáci pražských mokřadů

Rozmanitost městského prostředí poskytuje životní podmínky mnoha druhům živočichů, a tak ani ptáci nejsou výjimkou. Pozorování ptáků ve městě má své výhody. Ptáci jsou zvyklí na přítomnost lidí, nejsou plaší, často se dají krmit přímo z ruky. Lokality jejich výskytu jsou snadno dostupné a pohyb na nich bývá jednoduchý, mnohdy i bezbariérový.

Mokřady představují specifický, velmi důležitý a ohrožený biotop nejen ve volné krajině, ale i v rámci městského prostředí. Vodní ptáci jsou jednoduše pozorovatelnou a snadno rozpoznatelnou skupinou – s jejich poznáváním může začít tedy opravdu každý i bez předchozích zkušeností či odborných znalostí.

V rámci projektu Pražskými mokřady krok za krokem byla vytvořena kapesní určovací terénní příručka, která vás seznámí s nejběžnějšími ptačími obyvateli pražských mokřadů, doporučí deset vybraných pražských mokřadních lokalit, upozorní na příčiny jejich ohrožení a nabídne tipy, jak se zapojit do ochrany ptactva a jeho životního prostředí. Najdete zde i seznam všech vyobrazených ptáků, kde si můžete zaznamenat pozorované druhy. Vypravte se do přírody a objevujte vodní ptáky!

Příručka Ptáci pražských mokřadů ke stažení

Druhou částí projektu jsou terénní vycházky s průvodcem se zaměřením na poznávání vodního ptactva a lokalit jeho výskytu v rámci Prahy. Vycházky jsou pořádány během celého kalendářního roku s cílem přiblížit veřejnosti jednotlivé ptačí druhy vázané na vodní a mokřadní biotopy na území Prahy v rámci různých období (hnízda sezóna, migrace, zimování). Některé vycházky jsou organizovány v rámci našich oblíbených pravidelných akcí – zimních vycházek u příležitosti Světového dne mokřadů, Vítání ptačího zpěvu na jaře a Festivalu ptactva na podzim.


Seznam realizovaných vycházek:

Rok 2018

3.2.2018 Hostivař

27.1.2018 Vltava – Troja I

10.2.2018 Vltava – Troja II

4.2.2018 Modřany

Rok 2017

16.9.2017 Nivou Radotínského potoka

23.9.2017 Za vodními ptáky na Šeberovské rybníky

30.9.2017 Počernický rybník, V Pískovně, suchý poldr Čihadla

9.9.2017 Retenční nádrž Slatina

24.6.2017 Modřanské a Komořanské tůně

17.6.2017 Šeberovské rybníky a Hrnčířské louky

17.6.2017 Modřanské tůně

28.5.2017 Počernický rybník, V Pískovně, suchý poldr Čihadla

13.5.2017 Retenční nádrž Slatina

16.2.2017 Zimní hosté na Vltavě – Smíchov

5.2.2017 Vltava a Modřanské tůně

5.2.2017 Vltava – Troja

Vltava u Karlova mostu


Projekt byl finančně podpořen Hlavním městem Prahou.