Propagační a výukové materiály v ochraně mokřadů

Výukový program pro základní a střední školy Ptáci a mokřady

Výukový program Má adresa: Mokřad určený pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky SŠ seznámí žáky s významem mokřadů pro ptáky a s hlavními problémy, které v současnosti mokřady – a s nimi i jejich obyvatele – ohrožují. Jeho cílem je i zvýšit u žáků vnímavost vůči svému okolí a poznat stav mokřadů ve svém okolí. Výukový program obsahuje prezentaci o významu mokřadů pro ptáky se zaměřením na ptačí obyvatele jednotlivých typů mokřadů, metodiku pro učitele a dva pracovní listy pro žáky. Doplňkovou k programu je demonstrační hra Potápka versus kapři, názorně vysvětlující potravní konkurenci mezi ptáky a rybami.

Ptáci a mokřady – prezentace

Má adresa mokřad – metodika a pracovní listy

Potápka vs. kapři hra – didaktická hra

Speciální číslo časopisu Ptačí svět zaměřené na mokřady

Koncem srpna 2015 bylo vydáno speciální monotematické číslo našeho časopisu Ptačí svět 3/2015 “Mokřady” v nákladu 5 000 ks. Časopis se věnuje problematice výzkumu a ochrany mokřadů. Část jeho obsahu byla věnována projektu Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů v ČR a projektovým partnerům. Kromě ptáků se jednotlivé články věnují i obojživelníkům, broukům a rostlinám. Jak funguje rybník se čtenáři dozvědí ve stejnojmenném článku. V rubrice Co dělají pro mokřady je prezentováno několik příkladů revitalizací a údržby mokřadních biotopů. Nechybí ani pravidelná rubrika Za ptáky do světa, tentokrát jsme se podívali na štěrkovny a rybniční soustavy v okolí polského Zatoru. Číslo obsahuje také anglický souhrn obsahu.

Časopis byl propagován a distribuován mezi členy a sympatizanty ČSO. V rámci výměny periodik byl zaslán do knihoven, redakcí časopisů i zahraničním partnerům. 140 kusů bylo rozdáno účastníkům konference Wetlands in Agricultural Landscapes: Present State and Perspectives in Europe konané v Českých Budějovicích v říjnu 2015 a projektovým partnerům. 1000 kusů bylo zasláno organizátorům podzimního Festivalu ptactva 2015 a následně rozdáno účastníkům akcí. Desítky kusů byly zaslány dalším zájemcům (vedoucí základních organizací ČSOP, centra environmentální výchovy, kraje a další).

Číslo je ke stažení na adrese: https://cs.publero.com/reader/75655?buyLink=https://www.alza.cz/media/ptaci-svet-3-2015-d3029653.htm&brand=alza

Magnetické záložky s motivy vodních ptáků

Záložky ptáci mokřadůPro popularizaci problematiky ochrany mokřadů byly vydány magnetické záložky s motivy 20 druhů mokřadních ptáků. Záložky prostřednictvím dvou fotografií vybraného druhu a krátkých textů se základními informacemi nebo zajímavostmi přibližují mokřadní druhy ptáků široké veřejnosti. Záložky byly distribuovány prostřednictvím akcí ČSO, především během vycházek pořádaných u příležitosti Světového dne mokřadů 2015 a 2016, Vítání ptačího zpěvu 2015 a 2016 či podzimního Festivalu ptactva 2015, zejména na rybnících a dalších mokřadních lokalitách s výskytem vodního ptactva.

Materiály byly vydány v rámci projektu MŽP Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů v ČR.

Financováno z EHP a Norských fondů  2009 – 2014.


Určovací příručka „Ptáci pražských mokřadů“ byla vytvořena s finančním přispěním Hlavního města Prahy.


Titulka publikace Ptáci mokřadů Středočeského kraje

Logo Středočeského krajeUrčovací příručka „Ptáci mokřadů Středočeského kraje“ byla vytvořena s finančním přispěním Středočeského kraje v rámci projektu Možnosti ochrany ptáků vod a polí Středočeského kraje.